PLITVIKA JEZERA PARK PRIRODE PARK PRIRODE Park prirode

  • Slides: 20
Download presentation
PLITVIČKA JEZERA PARK PRIRODE

PLITVIČKA JEZERA PARK PRIRODE

PARK PRIRODE Park prirode sastoji se od šesnaest jezera, koja se stepenasto prelijevaju i

PARK PRIRODE Park prirode sastoji se od šesnaest jezera, koja se stepenasto prelijevaju i silaze jedno u drugo u nizu od 5400 metara zvučne crte. Jezera natapaju vode Crne i Bijele rijeke te Rječica i njene pritoke. Im mnogo izvora iz kojih izvire čista izvorska voda. Postoji šesnaest jezera: Prošćansko jezero, Ciginovac, Okrugljaš, Batinovac, Vir, Veliko i Malo jezero, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Veliki Burget, Kozjak, Milinovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića-brod. Ukupna je površina jezera dva kilometra. Tri četvrtine navedene površine otpada na dva najveća jezera: Kozjak (81, 5 ha i Prošće (68 ha(. Najveća je dubina u Kozjaku (81, 5 m, a u Prošću 37 m). Zajedno s još deset manjih jezera ovo je skupina Gornjih jezera. Nizvodno od Kozjaka su Donja jezera.

PEJZAŽ UZ PLITVICE

PEJZAŽ UZ PLITVICE

PRIRODNA OBILJEŽJA JEZERA Jezera su povezana većim i manjim slapovima, a visinska razlika između

PRIRODNA OBILJEŽJA JEZERA Jezera su povezana većim i manjim slapovima, a visinska razlika između prvog i posljednjeg jezera iznosi 134 metra. Najviši međujezerski vodopadi visoki su 25 metara (Galovački buk i Prštavci). Glavnu količinu vode jezerima donose Crna i Bijela rijeka koje se u Plitvičkom Ljeskovcu združuju u maticu prije ušća u Prošćansko jezero. U Kozjak, na južnom rubu, utječe Rječica, a odvirak uz jezera je rijeka Korana. Pod posljednjim se jezerom u Koranu, s jezerskim slapovima, obrušava 72 metra visoki vodopad rječice Plitvice. Korana već na prvom kilometru svoga toka oblikuje nekoliko lijepih slapova.

SLAPOVI KORANE

SLAPOVI KORANE

PLITVICE - PRIRODNA BAŠTINA Plitvička jezera UNESCO je 1949. uvrstio u popis svjetske prirodne

PLITVICE - PRIRODNA BAŠTINA Plitvička jezera UNESCO je 1949. uvrstio u popis svjetske prirodne baštine. Park prirode, površine 266 km, smjestio se između Male Kapele i Ličke Plješivice, na visini od 400 do 1280 metara. Impresivna jezera i slapovi te bogat šumski pokrov (80 posto površine parka obraslo je šumom) osnovni su razlozi da su Plitvice proglašene Parkom prirode. Gornja su planinska, a donja kraška. Vodom ih opskrbljuje Crna i Bijela rijeka, Rječica i Plitvica, te podzemni vodeni tokovi. „Park prirode Plitvička jezera hidro geološka je krška pojava. Proglašen je nacionalnim parkom 8. travnja 1949. godine. ” (hr. wikipedia. org>wiki>Nacionalni _ park _ Plitvička. jezera)

SVJETSKI ZNAČAJ PARKA PRIRODE

SVJETSKI ZNAČAJ PARKA PRIRODE

ŠUMSKI POKROV „Šumski pokrov oko jezera uravnotežuje količina vode u tlu, sprječava eroziju, a

ŠUMSKI POKROV „Šumski pokrov oko jezera uravnotežuje količina vode u tlu, sprječava eroziju, a bitno je sklonište i izvor hrane divljim životinjama. Park obrasta niz šumskih zajednica, a najzastupljenija je prašuma bukve i jele Ćorkova uvala. Nalazi se na Maloj Kapeli, na površini od 80 hektara. Ovaj strogo zaštićeni rezervat šumske vegetacije jedna je od rijetkih prašuma sačuvanih u Europi. U vodama jezera i pritocima najčešće su pastrve i obični rakovi. Uz bogat ptičji svijet (pupavci, vodomari, sjenice, vjetruše), poznate su i šumske životinje: smeđi medvjed, vukovi i divlje svinje i jeleni. ” (Drvo znanja broj 43 : Zagreb, 2011. ; 16. str. )

ŠUMSKI PREDJELI PLITVICA

ŠUMSKI PREDJELI PLITVICA

LEGENDA O POSTANKU PLITVICA „Teška sparina morila je mjesecima poljane i gore. Ljudi i

LEGENDA O POSTANKU PLITVICA „Teška sparina morila je mjesecima poljane i gore. Ljudi i životinje, livade i vrtovi čeznuli su za okrepom, blagom kišicom. I sam Crna rijeka , što je prije veselo žuborila, bijaše se osušila. Badava je narod molio i vapio. Nebo se ne htjede smilovati. Nato se ukaže u dolini Crna kraljica sa sjajnom pratnjom. Narod zavapi za pomoć, za vodu, jer će skapati od žeđi. I kraljici se smilova, uz grmljavinu i bljesak spusti se za čas sitna kiša, koja okrijepi ljude i životinje, polja i livade. Kiša je padala i padala, a voda je sve više rasla dok nije stvorila današnja jezera. ” (Bralić, Ivo: Nacionalni parkovi Hrvatske, Školska knjiga: Zagreb, 1995. : 19)

BOGATSTVO PRIRODE

BOGATSTVO PRIRODE

SLIVNO PODRUČJE JEZERA Da bi se očuvala prirodna svojstva jezera, prvenstveno kvaliteta vode, potrebno

SLIVNO PODRUČJE JEZERA Da bi se očuvala prirodna svojstva jezera, prvenstveno kvaliteta vode, potrebno je obuhvatiti i njihovo slivno područje. Šumovitost ima veliku važnost za opstanak Plitvičkih jezera jer je je veći njihov dio na dolomitnoj podlozi. Šuma je važna za regulaciju vode u vlažnom i sušnom razdoblju te dragocjeno stanište za raznoliku i bogatu šumu Parka prirode. Najdjelotvornija zaštita faune provodi se zaštitom biotopa, prostora u kojima ta fauna obitava. Najrasprostranjeniji je vuk i mrki medvjed u staništima Plitvičkih jezera. U Parku je utvrđeno 126 ptičjih vrsta, od kojih se oko 70 vrsta ovdje stalno gnijezdi.

FAUNA PLITVICA

FAUNA PLITVICA

ZEMLJOPISNI POLOŽAJ PLITVICA Plitvička jezera smještena su u Lici, gorskoj Hrvatskoj između planinskih masiva

ZEMLJOPISNI POLOŽAJ PLITVICA Plitvička jezera smještena su u Lici, gorskoj Hrvatskoj između planinskih masiva Ličke Plješivice i Male Kapele (480 -800 metara nadmorske visine). Nalaze se na pola puta od Zagreba do obale Jadranskog mora. Pripadaju Ličko-senjskoj županiji koju krase šume, čisti zrak, rijeke ponornice poput Gacke i Like te šesnaest jezera Pltvica. Na tom je području jezero Kozjak i Prošćansko jezero. Najznačajnija je rijeka Korana i spilja Šupljara.

GRAFIČKI PRIKAZ JEZERA

GRAFIČKI PRIKAZ JEZERA

SPILJA – DOM ŠIŠMIŠA „Spilje su najčešći dom šišmiša. Oni su noćne životinje. Tek

SPILJA – DOM ŠIŠMIŠA „Spilje su najčešći dom šišmiša. Oni su noćne životinje. Tek u sumrak izlaze iz svojih skrovišta u potrazi za hranom. Po danu se odmaraju i spavaju. Šišmiš ima pet prstiju koji su dugi, a između njih je tanka kožica. Šišmiš može brzo i lako mijenjati oblik svojih krila, kao što i mi možemo pomicati prste na ruci. ” (Radionica zelenog povećala, Program izobrazbe u Nacionalnom parku Plitvička jezera 2001. ; str. 5 -6)

BARAČEVA SPILJA NA PLITVICAMA

BARAČEVA SPILJA NA PLITVICAMA

KAKO NASTAJE SLAP? Kapljica vode kao kiša se kotrlja po biljkama, te pada na

KAKO NASTAJE SLAP? Kapljica vode kao kiša se kotrlja po biljkama, te pada na zemlju, koja je željno upija. Kada prođe kroz zemlju i dospije u stjenovito podzemlje, u njoj se otapa kalcijev karbonat. Zajedno s podzemnom vodom, ona izvire na izvoru rijeke i teče prema jezeru. Tamo žive mahovine koje iz kapljice talože kalcijev karbonat i grade sedru. To se ponavlja iz dana u dan. Tako istaložena sedra gradi veliku barijeru preko koje se ruši voda. To je slap. Plitvička jezera su posebna zbog mnoštva slapova.

SLAP PLITVICE

SLAP PLITVICE

LITERATURA Bralić, Ivo: Nacionalni parkovi Hrvatske, Školska knjiga: Zagreb, 1995. : str. 19) Drvo

LITERATURA Bralić, Ivo: Nacionalni parkovi Hrvatske, Školska knjiga: Zagreb, 1995. : str. 19) Drvo znanja broj 43, Zagreb 2011. / Nacionalni parkovi Hrvatske: Plitvička jezera, str. 15 -16) Radionica zelenog povećala / Program izobrazbe u nacionalnom parku Plitvička jezera 2001. , str. 5 -6) hr. wikipedia. org>wiki>Nacionalni _ park _ Plitvička _ jezera Prezentaciju prema originalnoj literaturi napisala Nada Slišković