Plemena prasat KSZ Praha Plemena prasat Plemena prasat

  • Slides: 54
Download presentation
Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat

Plemena prasat KSZ - Praha Plemeno Skupina jedinců stejného druhu vzniklá historicky, se stejným

Plemena prasat KSZ - Praha Plemeno Skupina jedinců stejného druhu vzniklá historicky, se stejným fylogenetickým původem a shodnými morfologickými, fyziologickými, případně užitkovými vlastnostmi, které jsou dědičně předávány na potomstvo za předpokladu, že se výrazně nemění podmínky prostředí, v nichž žije.

Plemena prasat KSZ - Praha Třídění plemen prasat dle: 4 stupně prošlechtění, 4 tělesného

Plemena prasat KSZ - Praha Třídění plemen prasat dle: 4 stupně prošlechtění, 4 tělesného rámce, 4 užitkového typu, 4 utváření štětin, 4 postavení ušních boltců, 4 barvy, 4 země původu, 4 a další.

Plemena prasat KSZ - Praha Třídění plemen podle barvy: 1. Bílá plemena prasat: Ostrouchá:

Plemena prasat KSZ - Praha Třídění plemen podle barvy: 1. Bílá plemena prasat: Ostrouchá: Klapouchá: ò Anglické velké bílé, ò ò ò Anglické střední bílé, ò Německé bílé ušlechtilé, ò a další ušlechtilá bílá prasata chovaná v jednotlivých státech. Landrace, Gloucester old Spot, Belgická landrace, Chester White, atd.

Plemena prasat 2. Červená prasata: ò Tamworth, ò Duroc, ò Minesota. 3. Černá prasata:

Plemena prasat 2. Červená prasata: ò Tamworth, ò Duroc, ò Minesota. 3. Černá prasata: ò Velké černé prase anglické = Cornwall, ò Montana I. 4. Černobílá plemena prasat: ò Berkshire, ò Polan-china. KSZ - Praha

Plemena prasat 5. Sedlová prasata: ò Anglické sedlové, ò Německé sedlové, ò Přeštické černostrakaté,

Plemena prasat 5. Sedlová prasata: ò Anglické sedlové, ò Německé sedlové, ò Přeštické černostrakaté, ò Hampshire. 6. Černostrakatá plemena prasat: ò Pietrain, òPulavské, òLivenské, òMirgorodské. KSZ - Praha

Plemena prasat KSZ - Praha Vývoj chovu prasat v ČR 4 Chov v minulosti

Plemena prasat KSZ - Praha Vývoj chovu prasat v ČR 4 Chov v minulosti minimálně rozvíjen. 4 Extenzivní způsob chovu. 4 Prasata zde chovaná do poloviny minulého století patřila k primitivním evropským plemenům prasat klapouchých a menší část populace k typu přímouchých prasat. 4 Vyznačovala se: · velkým tělesným rámcem, · dlouhou klínovitou hlavou, · úzkým trupem a silnými končetinami, · pozdním vývojem, · nenáročností s vysokou tučnivostí, · velmi dobrou plodností a mléčností.

Plemena prasat KSZ - Praha Etapy vývoje chovu prasat v ČR I. Od počátku

Plemena prasat KSZ - Praha Etapy vývoje chovu prasat v ČR I. Od počátku našeho století do I. světové války: • Bezplánovitý dovoz ze zahraničí a bezplánovité křížení. • Oslabení konstituce a zvýšení náročnosti na výživu. • Vynikaly oblasti: Rychnovska a Přešticka. Meziválečné období: • Ukončení neřízeného chovu prasat. • Cílevědomá výstavba plemene BU. • Bílkova škola (BU - vznik na podkladě LW) Čechy. • Tauferova škola (BU - vznik na podkladě LW + MW) Morava. • Licentace kanců BU (nepříznivé důsledky pro PC). • Čistokrevná plemenitba plemene BU.

Plemena prasat KSZ - Praha Etapy vývoje chovu prasat v ČR II. Konec 2.

Plemena prasat KSZ - Praha Etapy vývoje chovu prasat v ČR II. Konec 2. světové války až 60 léta: • Kvantitativní rozvoj chovu prasat. • Vznikají první užitkoví kříženci (jednoduché křížení). • Zmenšení rámce prasat po německém LW. • 1952 - počátek regenerace PC. Etapy vývoje chovu prasat v ČR III. 60. léta až počátek 70. let: • Kvalitativní rozvoj chovu prasat. • Import L (Švédsko, Kanada, Polsko, NL). • Uznání PC (1964). • Ověřování složitějších typů užitkového křížení (3 a více plemen). • Zušlechťění PC plemenem PN (do 25% podílu krve).

Plemena prasat KSZ - Praha Etapy vývoje chovu prasat v ČR IV. 70. až

Plemena prasat KSZ - Praha Etapy vývoje chovu prasat v ČR IV. 70. až 90 léta: • Zavedení a realizace hybridizačního programu. • Uplatnění plemen H, BL, D a SL. • Jednotné řízení chovu prasat. • Výstavba velkochovů. Etapy vývoje chovu prasat v ČR V. 90. léta až dnešní doba: • Hybridizační programy. • Nabídka zahraničních hybridizačních programů a technologií. • Rozpad jednotného vedení chovu prasat. • Importy a realizace různých firemních domácích a zahraničních hybridů a hybridizačních programů Firemní programy. • Zlepšování užitkovosti prasat při snižování výrobních nákladů a zvyšování rentability výroby. • Postupná přeměna technologií a zařízení pro chov prasat s ohledem na tendence welfaru, ekologizaci výroby v souladu se směrnicemi Rady EU.

Plemena prasat KSZ - Praha Bílé ušlechtilé prase (BU) Yorkshire - Large White

Plemena prasat KSZ - Praha Bílé ušlechtilé prase (BU) Yorkshire - Large White

 Bílé ušlechtilé prase Původ Ù Vzniklo z původních prasat sus scrofa palustris žijících

Bílé ušlechtilé prase Původ Ù Vzniklo z původních prasat sus scrofa palustris žijících v Anglii. Ù Koncem 18. století dovoz čínských, siamských, neapolských a portugalských prasat pro zlepšení ranosti a tučnivosti. Ù John Bakewell kříží původní anglická primitivní prasata se siamskými, čínskými, porugalskými a neapolskými. Na základě křížení vzniká Leicesterské prase. Ù Leincesterské prase se vyznačovalo malým rámcem, ranností, a nízkou plodností. Ù Dalším křížením s čínskými prasaty vyšlechtil malé bílé anglické prase s velkou tučnivostí. Ù K dalšímu šlechtění použili bratři Collingovi malé bílé anglické s původními nezušlechtěnými prasaty - podklad pro vznik Yorkshira, Ù Tuley z hrabství Yorshire vyšlechtil 1851 plemeno Large white.

Bílé ušlechtilé prase Užitkový typ 1. Typ kombinovaný - Kombinovaná užitkovost. - Větší až

Bílé ušlechtilé prase Užitkový typ 1. Typ kombinovaný - Kombinovaná užitkovost. - Větší až velký tělesný rámec. - Lehká, pevná kostra. - Výborná reprodukční a růstová schopnost. - Velmi dobrá masná užitkovost. 2. Typ masný - Střední tělesný rámec až větší. - Lehká, pevná kostra. - Výborná růstová a masná užitkovost.

Bílé ušlechtilé prase Tvarové vlastnosti § § § § Hlava - středně velká, mírně

Bílé ušlechtilé prase Tvarové vlastnosti § § § § Hlava - středně velká, mírně prosedlaná, suchá. Uši - kratší, vzpřímené. Krk - dobře osvalený, přiměřeně dlouhý. Hrudník - dostatečně dlouhý, hluboký. Trup - rovný, pevný, dlouhý, široký, válcovitý. Záď - rovná, široká. Plec - dobře zmasilá, pevně spojená. Kýty - hluboké, přiměřeně zmasilé. Končetiny - dostatečně dlouhé pevné s lehkou kompaktní kostrou. Chůze - pravidelná. Kůže - mírně narůžovělá, pevná, rovnoměrně osrstěná. Štětiny - bílé, jemné, lesklé, přilehlé k tělu. Temperament - klidný.

České bílé ušlechtilé prase Užitkovost Chovný cíl: ò 13 narozených selat, ò 1250 g

České bílé ušlechtilé prase Užitkovost Chovný cíl: ò 13 narozených selat, ò 1250 g přírůstek v UTVU, ò 2, 3 kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, ò 55 - 56 % libové svaloviny, ò 1, 8 % intramuskulární tuk.

Plemena prasat KSZ - Praha Landrace (L)

Plemena prasat KSZ - Praha Landrace (L)

Landrace Původ Ù Vzniká na podkladě původních plemen jutské a ostrovní prase. Ù Roku

Landrace Původ Ù Vzniká na podkladě původních plemen jutské a ostrovní prase. Ù Roku 1830 - 40 dovoz plemen prasat z Německa, Anglie, Portugalska, Španělska a Číny - tento dovoz byl neplánovitý. Ù Po roce 1850 plánovitá plemenitba, cíl těžká jatečná prasata. Ù Křížení s plemeny berkshire a middle white. Ù V 90. letech 19. století požadavek na lehčí a masnější prasata. Ù Dovoz velkého Yorkshira a jeho křížení s jutskými prasaty. Ù Vzniká nejednotný produkt. Ù Uplatňování velmi přísné selekce a KU v uzavřené populaci. Ù Cílem masné prase pro výrobu bekonů s rychlým růstem, vysokou plodností a mléčností.

Landrace Užitkový typ 1. Bekonový - Doutníkovitý tvar těla. - Výborná plodnost a růstová

Landrace Užitkový typ 1. Bekonový - Doutníkovitý tvar těla. - Výborná plodnost a růstová schopnost. - Velmi dobrá jatečná hodnota. - Vnímavější ke stresům. 2. Masný - Střední až větší tělesný rámec. - Střední reprodukční užitkovost a růstovou schopnost. - Vynikající jatečná hodnota, ale horší kvalita masa. 3. Kombinovaný - Větší tělesný rámec. - Výborná plodnost a růstová schopnost. - Velmi dobrá jatečná hodnota.

Landrace Tvarové vlastnosti § § § Hlava - středně velká s delším rypákem, lehká.

Landrace Tvarové vlastnosti § § § Hlava - středně velká s delším rypákem, lehká. Uši - klopené, středně dlouhé. Krk - delší, přiměřeně osvalený. Hrudník - dostatečně dlouhý. Hřbet - dlouhý, dostatečně široký, rovný nebo klenutý, dozadu se rozšiřující. Záď - dobře vyvinutá, rovná, dlouhá. Plec - pevná, mírně osvalená. Kýty - hluboké, klenuté, dobře zmasilé. Končetiny - středně vysoké, jemnější, u zadních je povolen šavlovitý i sudovitý postoj. Chůze - pravidelná. Kůže - pevná, rovnoměrně osrstěná bílými štětinami. Temperament - živý.

Česká landrase Užitkovost Chovný cíl: ò 13 narozených selat, ò 1250 g přírůstek v

Česká landrase Užitkovost Chovný cíl: ò 13 narozených selat, ò 1250 g přírůstek v UTVU, ò 2, 3 kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, ò 55 - 56 % libové svaloviny, ò 1, 8 % intramuskulární tuk.

Plemena prasat KSZ - Praha Belgická Landrace (BL)

Plemena prasat KSZ - Praha Belgická Landrace (BL)

Původ Belgická Landrace Ù Do roku 1955 Belgické bílé zušlechtěné prase. Ù Vzniklo na

Původ Belgická Landrace Ù Do roku 1955 Belgické bílé zušlechtěné prase. Ù Vzniklo na podkladě křížení původních klapouchých domácích prasat s německým zušlechtěným prasetem, dánskou landrasou a plemenem pietrian. Ù Podíl prasete landrace je 70% a plemene pietrain 29%. Ù V Belgii je chováno ze 70 % populace. Užitkový typ Masný - Velmi dobrá úroveň reprodukčních znaků. - Průměrná růstová schopnost. - Vynikající jatečná hodnota. - Citlivé na stres - výskyt vad masa. - Vyšlechtěny stres rezistentní linie. - Střední až velký tělesný rámec.

Belgická Landrace Tvarové vlastnosti § § § Hlava - lehká, menší. Uši – těžší

Belgická Landrace Tvarové vlastnosti § § § Hlava - lehká, menší. Uši – těžší klopené. Krk - úměrně dlouhý, dobře osvalený, široký. Trup - dostatečně dlouhý, široký, dobře vázaný. Hřbet - pevný, úměrně dlouhý, mohutně vyvinuté osvalení zádového svalu, mediální hřbetní rýha, houslový tvar při pohledu shora. Záď - rovná, dlouhá. Plec - široká, mohutně osvalená, pevně přimknutá k hrudníku. Kýta - mohutně klenutá do stran, dozadu, výrazně osvalená. Končetiny - středně vysoké, středně silné, pevné s pravidelnou mechanikou. Chůze - pravidelná. Kůže - bez pigmentu, štětiny jemné, bílé. Temperament - živý, mírně nervózní.

Plemena prasat KSZ - Praha Duroc (D)

Plemena prasat KSZ - Praha Duroc (D)

Původ Duroc Ù Vznik v USA. Ù Z původních červených prasat křížením s červenými

Původ Duroc Ù Vznik v USA. Ù Z původních červených prasat křížením s červenými guinejskými, španělskými a portugalskými prasaty. Ù Vzniklo v roce 1860 ve dvou rázech: Ù New Jersey ( červený. ) Ù New York (duroc). Ù Do roku 1882 známo pod názvem duroc-jersey. Ù V roce 1882 založena plemenná kniha - plemeno nazýváno duroc. Užitkový typ Masný - Dobrá růstová schopnost a tvorba svaloviny. - Velmi pevná konstituce. - Možnost výkrmu do vyšších hmotností. - Výborná kvalita masa. - Střední až velký tělesný rámec.

Duroc Tvarové vlastnosti Hlava - lehká, krátká s výrazně pigmentovanou sliznicí rypáku. Uši -

Duroc Tvarové vlastnosti Hlava - lehká, krátká s výrazně pigmentovanou sliznicí rypáku. Uši - poloklopené. Krk - delší, dobře navazující. Hrudník - středně dlouhý s mírně klenutými žebry. Hřbet - delší, klenutý, dostatečně široký, dobře osvalený. Záď - plynule navazující, sražená. Plec - dostatečně osvalená, pevně přitažená. Kýta - dobře osvalená. Končetiny - vyšší, suché, pevné, pigmentace špárků sytě černá. Postoj - strmější zvláště u zadních končetin. Kůže - pevná, zbarvení od žluté až po tmavě hnědou, štětiny husté, tvrdé, občas kučeravé. § Temperament klidný. § § §

Duroc Užitkovost Chovný cíl: ò 1100 g průměrný denní přírůstek, ò do 2, 4

Duroc Užitkovost Chovný cíl: ò 1100 g průměrný denní přírůstek, ò do 2, 4 kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, ò 58 - 60 % libové svaloviny, ò 1, 5 % intramuskulární tuk.

Plemena prasat KSZ - Praha Hampshire (H)

Plemena prasat KSZ - Praha Hampshire (H)

Hampshire Původ Ù Vznik v Anglii. ÙZ anglického sedlového prasete. ÙNa počátku 19. století

Hampshire Původ Ù Vznik v Anglii. ÙZ anglického sedlového prasete. ÙNa počátku 19. století dovezeno do Ameriky. ÙV roce 1893 vzniklo chovatelské sdružení. Užitkový typ Masný - Dobrá reprodukční užitkovost. - Dobrá růstová schopnost. - Velmi dobrá jatečná hodnota (největší plocha MLD). - Stres odolná populace prasat. - Střední až větší tělesný rámec.

Hampshire Tvarové vlastnosti § § § Hlava - lehčí, prohnutá. Uši - krátké, vzpřímené.

Hampshire Tvarové vlastnosti § § § Hlava - lehčí, prohnutá. Uši - krátké, vzpřímené. Krk - krátký, dobře osvalený. Hrudník - přiměřeně dlouhý a široký, středně hluboký. Hřbet - široký, dobře osvalený. Záď - rovná a široká. Plece - dobře osvalené. Kýty - klenuté, hluboko nasazené. Končetiny - středně vysoké, postoj korektní, strmější, jemnější. Kůže - pevná, typicky zbarvená, štětiny jemné. Temperament - živý.

Hampshire Užitkovost Chovný cíl: ò 1100 g průměrný denní přírůstek, ò do 2, 4

Hampshire Užitkovost Chovný cíl: ò 1100 g průměrný denní přírůstek, ò do 2, 4 kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, ò 58 - 60 % libové svaloviny, ò 1, 5 % intramuskulární tuk.

Plemena prasat KSZ - Praha Pietrain (PN)

Plemena prasat KSZ - Praha Pietrain (PN)

Pietrain Původ Ù Nejmladší plemeno v západní Evropě Ù O původu plemene existuje několik

Pietrain Původ Ù Nejmladší plemeno v západní Evropě Ù O původu plemene existuje několik hypotéz: 1. z anglických berkshirů křížením s původními plemeny prasat , 2. vznikla dědičnou mutací, 3. vznikla z francouzského plemene Bayeux, které bylo na konci války přivezeno do Belgie. Ù Další dohady naznačují vznik křížením plemen berkshire a velké bílé s domácími krajovými prasaty. Ù Plemeno bylo uznáno v roce 1956. Ù V 60. letech export do téměř celého světa. Užitkový typ Masný - Nízká plodnost. - Nízká růstová schopnost. - Vynikající jatečná hodnota. - Špatná kvalita masa. - Střední tělesný rámec.

Pietrain Tvarové vlastnosti Hlava - malá, lehká. Uši - malé, vzpřímené. Krk - výrazně

Pietrain Tvarové vlastnosti Hlava - malá, lehká. Uši - malé, vzpřímené. Krk - výrazně zmasilý. Hrudník - válcovitý, středně dlouhý. Hřbet - rovný, velmi dobře zmasilý s charakteristickou hřbetní rýhou. 6. Záď - dlouhá, široká. 7. Plece - mohutně zmasilé. 8. Kýty - z vnějšku i vnitřku velmi dobře vyklenuté, mohutně zmasilé. 9. Končetiny - jemnější, kratší. 10. Kůže - šedobílá pokožka s nepravidelnými skvrnami. 11. Temperament - nervózní. 1. 2. 3. 4. 5.

Pietrain Užitkovost Chovný cíl: ò 1000 g průměrný denní přírůstek, ò do 2, 4

Pietrain Užitkovost Chovný cíl: ò 1000 g průměrný denní přírůstek, ò do 2, 4 kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, ò 62 - 64 % libové svaloviny, ò 1, 2 % intramuskulární tuk.

Plemena prasat KSZ - Praha České výrazně masné (ČVM)

Plemena prasat KSZ - Praha České výrazně masné (ČVM)

Původ České výrazně masné Ù Místo vzniku Česká republika. Ù Vzniklo na podkladě syntetických

Původ České výrazně masné Ù Místo vzniku Česká republika. Ù Vzniklo na podkladě syntetických linií 96 a 98 za vzniku syntetické linie 97. Ù Byla prováděna příbuzenská plemenitba v rámci SL-97 až do uznání plemene. Ù V rámci zušlechťování plemene probíhá křížení s plemeny pietrain a belgická landrace. Užitkový typ Masný -Velmi dobrá výkrmnost. - Velmi dobrá jatečná hodnota. - Střední až velký tělesný rámec.

České výrazně masné Tvarové vlastnosti Hlava - lehčí, jemná. Krk- úměrně dlouhý, dobře osvalený,

České výrazně masné Tvarové vlastnosti Hlava - lehčí, jemná. Krk- úměrně dlouhý, dobře osvalený, přiměřeně široký. Hrudník - přiměřeně široký dostatečně hluboký. Hřbet - pevný, dlouhý, široký. Záď - dlouhá, rovná, klenutá do stran i do zadu. Břicho - rovné s dobře vyvinutými a rozloženými struky. Plece - osvalené, pevně přimknuté k hrudníku. Kýty - velmi dobře zmasilé, široké. Končetiny - dostatečně dlouhé, silou odpovídající středně silné kostře, pevné. § Kůže - bílá i jedinci s pigmentem. § Temperament - živý. § § § § §

České výrazně masné Užitkovost Chovný cíl: ò 1100 g průměrný denní přírůstek, ò do

České výrazně masné Užitkovost Chovný cíl: ò 1100 g průměrný denní přírůstek, ò do 2, 4 kg spotřeba směsi na 1 kg přírůstku, ò 58 - 60 % libové svaloviny, ò 1, 5 % intramuskulární tuk.

Plemena prasat KSZ - Praha Přeštické černostrakaté prase (Pc)

Plemena prasat KSZ - Praha Přeštické černostrakaté prase (Pc)

Původ Přeštické černostrakaté prase Ù Odvozuje se od krajového rázu (přeštický a kralovický okres)

Původ Přeštické černostrakaté prase Ù Odvozuje se od krajového rázu (přeštický a kralovický okres) křížením klapouchého prasete s plemeny cornwall, berkshire, střední bílé anglické a původním poločerveným prasetem bavorským. Ù Vynikal mimořádnou tučnivostí. Ù Za války zredukování stavů. Ù Regenarace v 50. letech s plemeny: mirgorodské, livenské, landrace a německé sedlové prase. Ù V roce 1964 uznáno za samostatné plemeno. Ù V současné době chováno v ČR pouze jako genová rezerva. Užitkový typ Kombinovaný -Výborná plodnost. - Velmi dobrá růstová schopnost. - Průměrná až nižší jatečná hodnota. - Velká přizpůsobivost podmínkám vnějšího prostředí. - Ranost ve vývinu. - Velmi dobrá kvalita masa. - Středně velký tělesný rámec.

Přeštické černostrakaté prase Tvarové vlastnosti § § § Hlava - středně velká a dlouhá,

Přeštické černostrakaté prase Tvarové vlastnosti § § § Hlava - středně velká a dlouhá, v profilu prohnutá. Uši - klopené. Krk - středně dlouhý, svalnatý. Hrudník - široký s dobře klenutými žebry. Hřbet - přiměřeně dlouhý, široký, mírně klenutý. Záď - rovná, široká s plnými hluboko spuštěnými a zmasilými kýtami. Břicho - široké, prostorné s rovnou spodní linií. Plece - dostatečně osvalené. Kýty - středně osvalené. Končetiny - přiměřeně dlouhé, postoj korektní. Kůže - pevná, elastická. Temperament - živý.

Plemena prasat KSZ - Praha Švédská landrace (ŠL)

Plemena prasat KSZ - Praha Švédská landrace (ŠL)

Švédská landrace Původ ÙVznikla ze zvířat dovezených z Dánska (18 až 19. stol. ).

Švédská landrace Původ ÙVznikla ze zvířat dovezených z Dánska (18 až 19. stol. ). ÙNa vzniku se podílelo německé zušlechtěné prase a dánská landrace. ÙŠL ovlivnila celou řadu zahraničních plemen. Užitkový typ Bekonový: - Velmi dobrá plodnost i růstová schopnost. - Vyšší podíl masa.

Plemena prasat KSZ - Praha Welsh

Plemena prasat KSZ - Praha Welsh

Welsh Původ Ù Původně se podobalo nezušlechtěným plemenům landrace. ÙVe 30. letech bylo zušlechťováno

Welsh Původ Ù Původně se podobalo nezušlechtěným plemenům landrace. ÙVe 30. letech bylo zušlechťováno na bekonový typ. ÙV roce 1953 melioračním křížením se švédskou landrace. Užikový typ Bekonový Tvarové vlastnosti § Hlava - užší s dlouhým rypákem. § Uši - velké klopené. § Trup - dlouhý. § Končetiny - vyšší, pevné. § Kůže - bílá, končetiny osrstěné.

Plemena prasat KSZ - Praha Velké černé anglické Cornwall

Plemena prasat KSZ - Praha Velké černé anglické Cornwall

Cornwall Původ Ù Vzniklo v Anglii křížením domácího černého klapouchého prasete s malými prasaty

Cornwall Původ Ù Vzniklo v Anglii křížením domácího černého klapouchého prasete s malými prasaty suffolskými a essexskými. Ù Původně velký tělesný rámec. Ù Bylo dále přešlechťováno na bekonový typ. Užitkový typ Kombinovaný - Ranější masosádelný typ. - Uplatnění i v subtropických podmínkách. - Středně rané prase. - Dobrá plodnost a mléčnost.

Cornwall Tvarové vlastnosti § Hlava - středně velká se širokým čelem. § Uši -

Cornwall Tvarové vlastnosti § Hlava - středně velká se širokým čelem. § Uši - tenké, velké, klopené, zakrývají oči i obličejovou část. § Hrudník - hluboký s dobře klenutými žebry. § Trup - široký. § Záď - mírně skloněná. § Končetiny - kratší, středně silné. § Kůže - černá, lesklé rovné černé štětiny. § Temperament - nervózní.

Plemena prasat KSZ - Praha Berkshire

Plemena prasat KSZ - Praha Berkshire

Berkshire Původ Ù Nejstarší anglické plemeno. Ù Vzniklo složitým kombinačním křížením kolem roku 1856.

Berkshire Původ Ù Nejstarší anglické plemeno. Ù Vzniklo složitým kombinačním křížením kolem roku 1856. Ù Původní anglická klapouchá prasata s čínskými, siamskými prasaty později s indočínskými, neapolskými, suffolkskými a essexskými prasaty. Ù Dědičně upevněno 6 bílých odznaků. Užitkový typ - původně porkové prase (54 - 63 kg), - dnes bekonový typ: - středně velký tělesný rámec, - porážková hmotnost 84 -100 kg.

Berkshire Tvarové vlastnosti § Hlava - krátká se silně prohnutým profilem. § Uši -

Berkshire Tvarové vlastnosti § Hlava - krátká se silně prohnutým profilem. § Uši - vzpřímené, malé. § Trup - hluboký, široký a krátký. § Hřbet - tabulovitý. § Končetiny - jemné, krátké. § Kůže - černá s bílými odznaky. § Temperament - nervózní.

Plemena prasat KSZ - Praha Tamworth (T)

Plemena prasat KSZ - Praha Tamworth (T)

Tamworth Původ Ù Pravděpodobně vyštěpením při vzniku berkshira. ÙV roce 1885 založen plemenná kniha.

Tamworth Původ Ù Pravděpodobně vyštěpením při vzniku berkshira. ÙV roce 1885 založen plemenná kniha. ÙSelekce a příbuzenská plemenitba. Masný užitkový typ - Snáší tropické podmínky. Tvarové vlastnosti § Hlava - delší klínovitá. § Uši - vzpřímené, kratší. § Krk - delší. §Trup - mírně klenutý, delší. § Záď - sražená. § Kůže - červenohnědá, štětiny s nádechem do zlatova.