PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE CZAPLINEK REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

  • Slides: 39
Download presentation
PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE CZAPLINEK REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE CZAPLINEK REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

TEREN MIASTA REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

TEREN MIASTA REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w

Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka dla działek 164 i 165/2 obr. 02 Czaplinek. REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE Nr VII/45/15 Rady Miejskiej

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka dla działek 164 i 165/2 obr. 02 Czaplinek. Nr XXVII/480/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /zł/ OBSZAR OBJĘTY MPZP 12 915, 00 Działki 164 i 165/2 obr. 02 Czaplinek Data podpisania umowy: 16. 05. 2014 r. 10 miesięcy i 10 dni. REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w

Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek nr 12/1 obręb 02; nr 378, 589/5, 528, 529, 530, 525/17, 525/12 obręb 03; nr 19/15, 19/176 obręb 05; nr 9 obręb 08 miasta Czaplinek REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 czerwca 2015 r. w

Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE Nr VII/49/15 Rady Miejskiej

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca Nr XIX/227/12 Rady Miejskiej w 2015 r. w sprawie uchwalenia Czaplinku z dnia 21 czerwca miejscowego planu 2012 r. w sprawie zagospodarowania przystąpienia do zmiany przestrzennego miasta miejscowego planu Czaplinek dla działek nr 12/1 zagospodarowania obręb 02; nr 378, 589/5, 528, przestrzennego miasta 529, 530, 525/17, 525/12 obręb Czaplinek. 03; nr 19/15, 19/176 obręb 05; nr 9 obręb 08 miasta Czaplinek. Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek Nr LIX/488/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka, CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /zł/ Data podpisania umowy: 11. 09. 2013 r. 1 rok, 6 miesięcy i 15 dni. 22 000, 00 Data podpisania umowy: 11. 09. 2013 r. 1 rok, 9 miesięcy i 14 dni. REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OBSZAR OBJĘTY MPZP Działki: nr 12/1, obręb 02 Czaplinek, nr 378, obręb 03 Czaplinek, nr 19/176, 19/15, obręb 05 Czaplinek, nr 9, obręb 08 Czaplinek, nr 589/5, obręb 03 Czaplinek, nr 528, 525/17, obręb 03 Czaplinek, nr 529, 525/17, obręb 03 Czaplinek, nr 530, 525/17, obręb 03 Czaplinek. Teren położony pomiędzy ulicami: Rzeźnicką – Czarnkowskiego – Wałecką - Poznańską

Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w

Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki ewidencyjnej nr 3 obręb 0008 Czaplinek REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki ewidencyjnej nr 3 obręb 0008 Czaplinek UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /zł/ OBSZAR OBJĘTY MPZP Nr XL/504/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek Data podpisania umowy: 31. 07. 2014 r. 8 miesięcy i 29 dni. 12 000, 00 Działka nr 3 obr. 08 Czaplinek (teren zakładu RIMASTER) REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Uchwała Nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w

Uchwała Nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki 532/29 obr. 03 Czaplinek REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Uchwała Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w

Uchwała Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek 307, 308, 309/1, 309/2 i 310 obr. 02 Czaplinek REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ Nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki 532/29 obr. 03 Czaplinek Nr IV/21/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki 532/29 obr. 03 Czaplinek Data podpisania umowy: 05. 02. 2015 r. 8 miesięcy i 24 dni. KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /zł/ OBSZAR OBJĘTY MPZP Działka nr 532/29 obr. 03 Czaplinek (nowa siedziba Nadleśnictwa Czaplinek) 12 000, 00 Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek 307, 308, 309/1, 309/2 i 310 obr. 02 Czaplinek Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek 307, 308, 309/1, 309/2 i 310 obr. 02 Czaplinek Data podpisania umowy: 05. 02. 2015 r. 8 miesięcy i 24 dni. REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działki 307, 308, 309/1, 309/2 i 310 obr. 02 Czaplinek (fragment osiedla Wiejska)

TEREN GMINY REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

TEREN GMINY REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Uchwała Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 maja 2016 r. w

Uchwała Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt. nr XVII/211/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt. CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ Data podpisania umowy: 26. 09. 2012 r. 3 lata, 7 miesięcy i 9 dni. KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /zł/ OBSZAR OBJĘTY MPZP 41 988, 00 Tereny położone w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt. REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Uchwała Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 września 2016 r. w

Uchwała Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno. REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno Data podpisania umowy: 23. 07. 2015 r. 1 rok, 2 miesiące i 6 dni. KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /zł/ OBSZAR OBJĘTY MPZP 19 680, 00 Część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno STRZELNICA REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Uchwała Nr XLIV/404/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w

Uchwała Nr XLIV/404/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla działek nr 125/6, 125/7, 125/8 i 125/9 obr. Trzciniec, gmina Czaplinek REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /zł/ OBSZAR OBJĘTY MPZP Nr XLIV/404/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla działek nr 125/6, 125/7, 125/8 i 125/9 obr. Trzciniec, gmina Czaplinek Nr XXX/272/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla działek nr 125/6, 125/7, 125/8 i 125/9 obr. Trzciniec, gmina Czaplinek Data podpisania umowy: 21. 06. 2017 r. 11 miesięcy i 3 dni. 6 450, 00 Działki w miejscowości Byszkowo REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Uchwała Nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 listopada 2016 r. w

Uchwała Nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek CZAPLINEK TEREN PRZY RZ. DRAWA GŁĘBOCZEK SIKORY KOŁOMĄT TORFOWISKA STREFA OCHRONNA ŁĄKA REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA Nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA Nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek" Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek" CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ Data podpisania umowy: 25. 06. 2015 r. 1 rok, 4 miesiące i 29 dni. KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /ZŁ/ 25 830, 00 OBSZAR OBJĘTY ZMIANAMI Zmiana studium obejmuje cząstkowe tereny położone w obrębach geodezyjnych: Łazice, Broczyno, Łysinin, Czarne Małe - torfowiska, 2 tereny w obr. Kołomąt – działki Gminy (zamiana z Nadleśnictwem Cz-ek), Głęboczek (przy Drawie), dz. 534 obr. 0003 Czaplinek, Niwka (teren pod boisko w m. Łąka) i dz. 258/5 obr. Sikory, Siemczyno (strefa ochronna dla miejsca wysadzania niewybuchów). REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH WYNIKAJĄCY Z UMOWY LICZONY

UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH WYNIKAJĄCY Z UMOWY LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /ZŁ/ Nr XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki nr 14 obr. 04 Czaplinek 12 miesięcy Data podpisania umowy: 25. 05. 2017 r. 8 500, 00 REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH WYNIKAJĄCY Z UMOWY LICZONY

UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH WYNIKAJĄCY Z UMOWY LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /ZŁ/ Nr XXX/273/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek 12 miesięcy Data podpisania umowy: 08. 06. 2017 r. 19. 680, 00 REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH WYNIKAJĄCY Z UMOWY LICZONY

UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH WYNIKAJĄCY Z UMOWY LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /ZŁ/ NR XXXIV/312/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębów Niwka, Siemczyno i Żelisławie. 12 miesięcy Data podpisania umowy: 30. 10. 2017 r. 39. 852, 00 REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH WYNIKAJĄCY Z UMOWY LICZONY

UCHWAŁA INICJUJĄCA PRACE PLANISTYCZNE CZAS TRWANIA PRAC PLANISTYCZNYCH W MIESIĄCACH WYNIKAJĄCY Z UMOWY LICZONY OD DATY PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTU /ZŁ/ Nr XXXI/285/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek 15 miesięcy Data podpisania umowy: 29. 09. 2017 r. 73 800, 00 REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Na terenach, dla których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego inwestycje budowlane realizowane są

Na terenach, dla których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego inwestycje budowlane realizowane są w oparciu o: decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego. ROK ILOŚĆ WYDANYCH DECYZJI WZ CP 2014 54 4 2015 43 7 2016 64 13 2017 75 7 2018 61 5 REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

PODSUMOWANIE W latach 2014 – 2018 uchwalono: Ø 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na

PODSUMOWANIE W latach 2014 – 2018 uchwalono: Ø 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta, Ø 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, Ø 1 zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czaplinek. Łączny koszt: 152 863, 00 zł. Prowadzone są prace planistyczne nad: Ø 3 planami zagospodarowania przestrzennego, Ø 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Łączny koszt: 141 832, 00 zł. W latach 2014 – 2018 wydanych zostało: Ø 297 decyzji o warunkach zabudowy, Ø 36 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Łączny koszt: 75 908, 00 zł. I. K. Czaplinek, wrzesień 2018 r REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI