PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE NASTAVE Osnove pedagogije sa didaktikom

  • Slides: 28
Download presentation
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE NASTAVE - Osnove pedagogije sa didaktikom -

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE NASTAVE - Osnove pedagogije sa didaktikom -

Završite rečenicu: Kada kažem nastavni program, pomislim. . .

Završite rečenicu: Kada kažem nastavni program, pomislim. . .

Šta nas očekuje? • • Različita određenja programa Šta (može da) sadrži dokument programa

Šta nas očekuje? • • Različita određenja programa Šta (može da) sadrži dokument programa Odnos planiranja i programiranja Razjašnjavanje pojmova i termina: skriveni i realni program, kurikulum

ŠTA JE PROGRAM? • Nastavni program je dokument po kome se radi u školi,

ŠTA JE PROGRAM? • Nastavni program je dokument po kome se radi u školi, obično definisan preko skupa i sadržaja predmeta.

ŠTA JE PROGRAM? • Nastavni program je dokument po kome se radi u školi,

ŠTA JE PROGRAM? • Nastavni program je dokument po kome se radi u školi, obično definisan preko skupa i sadržaja predmeta. • Program je zamisao, model koji na manje ili više iscrpan način propisuje šta će se u školi događati, kako će i šta deca da uče, kako će učitelj da podučava.

ŠTA JE PROGRAM? • Nastavni program je dokument po kome se radi u školi,

ŠTA JE PROGRAM? • Nastavni program je dokument po kome se radi u školi, obično definisan preko skupa i sadržaja predmeta. • Program je zamisao, model koji na manje ili više iscrpan način propisuje šta će se u školi događati, kako će i šta deca da uče, kako će učitelj da podučava. • Program je pokušaj da se suštinski principi i odlike jednog obrazovnog predloga saopšte u takvoj formi koja će biti podložna i koja će ga učiniti podložnim, kako kritičkoj analizi, tako i prevođenju u praksu.

ŠTA JE PROGRAM? • Nastavni program je dokument po kome se radi u školi,

ŠTA JE PROGRAM? • Nastavni program je dokument po kome se radi u školi, obično definisan preko skupa i sadržaja predmeta. • Program je zamisao, model koji na manje ili više iscrpan način propisuje šta će se u školi događati, kako će i šta deca da uče, kako će učitelj da podučava. • Program je pokušaj da se suštinski principi i odlike jednog obrazovnog predloga saopšte u takvoj formi koja će biti podložna i koja će ga učiniti podložnim, kako kritičkoj analizi, tako i efikasnom prevođenju u praksu.

ŠTA SADRŽI PROGRAM? I (tradicionalistički) • ciljeve i zadatke vaspitno-obrazovnog rada • sadržaje vaspitno-obrazovnog

ŠTA SADRŽI PROGRAM? I (tradicionalistički) • ciljeve i zadatke vaspitno-obrazovnog rada • sadržaje vaspitno-obrazovnog rada • (metode vaspitno-obrazovnog rada)

ŠTA SADRŽI PROGRAM? II (moderni? savremeni? ) 1. teorijski okvir (pretpostavke o onima koji

ŠTA SADRŽI PROGRAM? II (moderni? savremeni? ) 1. teorijski okvir (pretpostavke o onima koji uče, društvu, obrazovanju) 2. ciljeve i zadatke, ishode 3. ? sadržaje (teme) kao i principe za njihov izbor 4. definisan način realizacije - učenja, interakcije sa sadržajima, učesnicima, sredinom za učenje 5. evaluaciju (organizovanje povratne informacije, način praćenja procesa i ishoda).

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III (pod uticajem postmodernih ideja) • principe za selekciju sadržaja (šta

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III (pod uticajem postmodernih ideja) • principe za selekciju sadržaja (šta će se učiti i podučavati)

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III • • principe za selekciju sadržaja (šta će se učiti

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III • • principe za selekciju sadržaja (šta će se učiti i podučavati) principe za izradu strategija o tome kako će se učiti i podučavati

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III • • • principe za selekciju sadržaja (šta će se

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III • • • principe za selekciju sadržaja (šta će se učiti i podučavati) principe za izradu strategija o tome kako će se učiti i podučavati principe za donošenje odluka u pogledu pojedinih sekvenci rada

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III • • principe za selekciju sadržaja (šta će se učiti

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III • • principe za selekciju sadržaja (šta će se učiti i podučavati) principe za izradu strategija o tome kako će se učiti i podučavati principe za donošenje odluka u pogledu pojedinih sekvenci rada principe za dijagnostifikovanje uspešnosti

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III • • • principe za selekciju sadržaja (šta će se

ŠTA SADRŽI PROGRAM? III • • • principe za selekciju sadržaja (šta će se učiti i podučavati) principe za izradu strategija o tome kako će se učiti i podučavati principe za donošenje odluka u pogledu pojedinih sekvenci rada principe za dijagnostifikovanje uspešnosti principi za proučavanje i procenjivanje napretka učenika principi za procenjivanje i proučavanje napretka nastavnika vodič za procenu pogodnosti primene određenog modela programa u različitim školama i sredinama informacije o različitim efektima datog programa namere i ciljeve – javne i dostupne kritičkom sagledavanju.

Kojoj vrsti programa je najbliža moja početna rečenica: Kada kažem nastavni program, pomislim. .

Kojoj vrsti programa je najbliža moja početna rečenica: Kada kažem nastavni program, pomislim. . .

Prednosti i nedostaci pojedinih vrsta programa - diskusija • Šta mislite o prednostima i

Prednosti i nedostaci pojedinih vrsta programa - diskusija • Šta mislite o prednostima i nedostacima pojedinih vrsta dokumenta programa? • Koji program je otvoreniji za izmene?

ODNOS PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA • PROGRAMIRANJE (proces izrade programa) • PROGRAM (zvanični dokument) •

ODNOS PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA • PROGRAMIRANJE (proces izrade programa) • PROGRAM (zvanični dokument) • PLANIRANJE • VASPITNO-OBRAZOVNA PRAKSA

ODNOS PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA • VASPITNO-OBRAZOVNA PRAKSA • PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE • PROGRAM (model,

ODNOS PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA • VASPITNO-OBRAZOVNA PRAKSA • PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE • PROGRAM (model, predlog)

Prednosti i nedostaci pojedinih vrsta programiranja i planiranja - diskusija • Koji pristup daje

Prednosti i nedostaci pojedinih vrsta programiranja i planiranja - diskusija • Koji pristup daje najviše slobode nastavnicima? U čemu se ona ogleda? • Koja vrsta dokumenta pretpostavlja najviše odgovornosti nastavnika? • Kakva znanja nastavnika se očekuju?

Nastavni plan i program u našem obrazovnom sistemu Primer jednog dokumenta nastavnog plana mozete

Nastavni plan i program u našem obrazovnom sistemu Primer jednog dokumenta nastavnog plana mozete pronaci na adresi http: //www. dfs. rs/Pdf/Nastavni%20 plan%20 za%2 0 gimnaziju. pdf a primere programa na adresi https: //www. pravno-informacionisistem. rs/Sl. Glasnik. Portal/viewdoc? regactid=4262 72&doctype=reg&findpdfurl=true

PROGRAM ILI PROGRAMI? Ili KOJI PROGRAM STVARNO REALIZUJEMO?

PROGRAM ILI PROGRAMI? Ili KOJI PROGRAM STVARNO REALIZUJEMO?

PROGRAM ILI PROGRAMI? • Zvanični, formalni program • Skriveni program • Aktuelni, realni program

PROGRAM ILI PROGRAMI? • Zvanični, formalni program • Skriveni program • Aktuelni, realni program

Skriveni program • Paralelni program institucije • Implicitne teorije obrazovanja

Skriveni program • Paralelni program institucije • Implicitne teorije obrazovanja

Skriveni program • Paralelni program institucije - organizacija škole - način grupisanja dece -

Skriveni program • Paralelni program institucije - organizacija škole - način grupisanja dece - način izvođenja nastave - pravila ponašanja dece i nastavnika - uobičajeni način ispitivanja i ocenjivanja

Skriveni program • Paralelni program institucije - organizacija škole - način grupisanja dece -

Skriveni program • Paralelni program institucije - organizacija škole - način grupisanja dece - način izvođenja nastave - pravila ponašanja dece i nastavnika - uobičajeni način ispitivanja i ocenjivanja • Implicitne teorije obrazovanja - o ciljevima predmeta - o detetu - o sopstvenoj ulozi - o školi - o obrazovanju

PROGRAM I/ILI KURIKULUM? • Sinonimi ? (npr. u svakodnevnom govoru) • Nastavni plan? (npr.

PROGRAM I/ILI KURIKULUM? • Sinonimi ? (npr. u svakodnevnom govoru) • Nastavni plan? (npr. u visokoškolskom obrazovanju) • Različit sadržaj pojmova (u teoriji, nekada i u prosveti: različito shvatanje programa)?

PROGRAM I/ILI KURIKULUM? Različit sadržaj pojmova, pri čemu termin kurikulum naglašava: – značaj onoga

PROGRAM I/ILI KURIKULUM? Različit sadržaj pojmova, pri čemu termin kurikulum naglašava: – značaj onoga što se u školi stvarno dešava – dinamična kategorija, proces a ne prethodna zamisao, model? – različit pristup obrazovanju (ne prenošenje, već konstrukcija znanja).

Zadatak za rad (do sledećeg časa): • Pronaći primer dokumenta programa i sačuvati ga

Zadatak za rad (do sledećeg časa): • Pronaći primer dokumenta programa i sačuvati ga za sledeći čas • Zadatak koji je pokazatelj aktivnosti: Kojoj vrsti programa je najbliži ovaj program? Šta se podrazumeva kao planiranje? https: //www. pravno-informacionisistem. rs/Sl. Glasnik. Portal/viewdoc? regactid =426272&doctype=reg&findpdfurl=true