PITN VODA Pitn voda je sladk voda q

  • Slides: 10
Download presentation
PITNÁ VODA

PITNÁ VODA

Pitná voda je sladká voda q nevyhnutná zložka ľudskej potravy q jej zdrojom je

Pitná voda je sladká voda q nevyhnutná zložka ľudskej potravy q jej zdrojom je zrážková voda, podzemná voda a s určitým obmedzením voda riek a jazier q

Význam pitnej vody • Vyše jedna miliarda ľudí nemá prístup k zdravotne neškodlivej pitnej

Význam pitnej vody • Vyše jedna miliarda ľudí nemá prístup k zdravotne neškodlivej pitnej vode. • Čistá voda sa stáva jednou z najvzácnejších surovín. • Ľudia bez prístupu k zdravej pitnej vode sú odsúdení na chudobu a trpia mnohými chorobami.

Zdroje pitnej vody • Pitná voda musí byť • • zdravotne nezávadná, číra a

Zdroje pitnej vody • Pitná voda musí byť • • zdravotne nezávadná, číra a bez zápachu. Nesmie obsahovať škodlivé organizmy, čpavok, priveľa dusičnanov, železa a mangánu. Pitná voda sa získava: - zo spodnej vody (studne), - morskej vody (musí sa odsoľovať) - z povrchovej vody

Podzemná voda • Väčšina pitnej vody na Slovensku pochádza • • z podzemných zdrojov

Podzemná voda • Väčšina pitnej vody na Slovensku pochádza • • z podzemných zdrojov a prameňov. Iba veľmi malé množstvo sa priamo čerpá z riek. Aj napriek kľúčovému významu vody pre náš život pokračujeme v nezmyselnom plytvaní a znečisťovaní, ktoré ohrozuje celosvetové zásoby pitnej vody.

Najhorší znečisťovatelia pitnej vody • Poľnohospodárstvo - spôsobuje znečistenie oblastí s obrovskými zásobami podzemných

Najhorší znečisťovatelia pitnej vody • Poľnohospodárstvo - spôsobuje znečistenie oblastí s obrovskými zásobami podzemných vôd dusičnanmi a pesticídmi. • Chemický priemysel - znečisťuje vody množstvom rôznych chemikálií. • Skládky - z nezabezpečených skládok preniká do podzemných vôd celé spektrum látok: kyseliny, organické látky, ťažké kovy. . .

Priemerná spotreba vody • Nemecko - priemerná spotreba pitnej vody • • 130 litrov

Priemerná spotreba vody • Nemecko - priemerná spotreba pitnej vody • • 130 litrov na osobu a deň – čo je v porovnaní s inými západoeurópskymi krajinami veľmi úsporné. Švajčiarsko a Taliansko - v priemere 250 litrov na osobu a deň. Na Slovensku je v súčasnosti priemerná spotreba približne 120 litrov na osobu a deň.

Spotreba vody v domácnostiach • V priemere iba 4 litre • • vody denne

Spotreba vody v domácnostiach • V priemere iba 4 litre • • vody denne spotrebujeme na varenie a pitie, 55 litrov sa použije v kúpeľni, 32 na splachovanie záchodov, 25 na pranie, 8 litrov na umývanie riadov.

Tipy na šetrenie vodou 1. Zachytávajte dažďovú vodu na zalievanie kvetín a záhrady! 2.

Tipy na šetrenie vodou 1. Zachytávajte dažďovú vodu na zalievanie kvetín a záhrady! 2. Umývajte riady v umývačke a perte v práčke iba vtedy, ak ich naplníte! 3. Keď plánujete kúpu nového spotrebiča, rozhodujte sa aj podľa jeho úspornosti v používaní vody! 4. Namiesto kúpania sa sprchujte a šetrite vodou, keď splachujete toaletu! 5. Okamžite opravte napríklad tečúci kohútik. Kvapkajúci kohútik vyplytvá približne 17 litrov vody denne, pretekajúca toaleta až 40!

Použité zdroje www. greenpeace. sk www. infovek. sk www. images. google. sk

Použité zdroje www. greenpeace. sk www. infovek. sk www. images. google. sk