PILKKUSNNT PILKUT SUOMEN KIELESS Suomen kielen pilkutus on

  • Slides: 19
Download presentation
PILKKUSÄÄNNÖT

PILKKUSÄÄNNÖT

PILKUT SUOMEN KIELESSÄ • Suomen kielen pilkutus on lauseopillista pilkutusta. Pilkun paikan ratkaisee siis

PILKUT SUOMEN KIELESSÄ • Suomen kielen pilkutus on lauseopillista pilkutusta. Pilkun paikan ratkaisee siis virkkeen lauserakenne. • Jotta pilkkusäännöt voi osata, pitää ymmärtää, millaisista lauseista virke rakentuu. • Lause = vähintään predikaatti (=persoonamuotoinen verbi) • Olen. • Sataa. • Rinnasteinen/rinnastaminen = Yhdistetään samanarvoiset osat toisiinsa. Rinnastaminen tapahtuu usein rinnastuskonjunktiolla. • Alisteinen = eriarvoiset osat

LAUSETYYPIT • Päälause = selviää usein yksinään • Kadulla käveli koira. • Hän tiesi.

LAUSETYYPIT • Päälause = selviää usein yksinään • Kadulla käveli koira. • Hän tiesi. • Sivulause = tarvitsee toisen lauseen, jotta olisi järkevä • Jolla oli pitkä turkki • Että tarvitsi lisää aikaa. / Miksi oli tullut. • Sivulausetyypit • Konjunktiolause (alkaa esim. että, jotta, koska, kunnes, jos, vaikka, jollei, ellei, kunhan, mikäli, joskin) • Relatiivilause (alkaa joka, mikä + taivutusmuodot + muut relatiivisanat esim. jollainen, jolloin) • Epäsuora kysymyslause / kysyvä sivulause (alkaa kysymyssanalla, esim. kuka, mikä, miten, miksi, -ko/-kö)

KONJUNKTIOT • Rinnastuskonjunktiot (= yhdistävät samanarvoisia osia) • Ja, sekä – että, –kä, eli,

KONJUNKTIOT • Rinnastuskonjunktiot (= yhdistävät samanarvoisia osia) • Ja, sekä – että, –kä, eli, tai, joko – tai, vai, mutta, vaan • Alistuskonjunktiot (= yhdistävät eriarvoisia osia) • Että, jotta, koska, kunnes, jos, vaikka, kuin (niin kuin, ikään kuin, ennen kuin), kuten, mikäli, ellen (ellet, ellei jne. ), jollen (jollet, jollei jne. )

MISTÄ TUNNISTAA SIVULAUSEEN? • Usein sivulause ei ole järkevä yksinään jotain tuntuu puuttuvan. •

MISTÄ TUNNISTAA SIVULAUSEEN? • Usein sivulause ei ole järkevä yksinään jotain tuntuu puuttuvan. • Sivulause alkaa yleensä tunnusmerkkisellä sanalla: alistuskonjunktiolla, relatiivipronominilla tai kysymyssanalla. • Jos kyse on epäsuorasta kysymyslauseesta, kysymyslause yhdistyy toiseen lauseeseen, virke loppuu pisteeseen – ei kysymysmerkkiin.

VIRKERAKENNE • Virkkeen rakennetta voi tarkastella yksinkertaisella havainnollistuksella. • Hän tiesi, ettei hänen pitäisi

VIRKERAKENNE • Virkkeen rakennetta voi tarkastella yksinkertaisella havainnollistuksella. • Hän tiesi, ettei hänen pitäisi syödä herkkuja. PL SL • Jos lause alkaa rinnastuskonjunktiolla, se on samanarvoinen kuin edellinen lause. • Jos lause alkaa alistuskonjunktiolla, se on eriarvoinen kuin edellinen lause. • Huom! Kysyvä sivulause alkaa kysymyssanalla!

VIRKERAKENNE • Hän ajatteli, että olisi huomenna tiukempi eikä ostaisi enää karkkia. • Hän

VIRKERAKENNE • Hän ajatteli, että olisi huomenna tiukempi eikä ostaisi enää karkkia. • Hän istui pöydän vieressä ja katseli ulos. • Koira oli musta, ja kissa oli valkoinen. • Hän muisteli, miten lapsena kaikki tuntui niin hauskalta, ja hymyili itsekseen.

PILKUTUS • Pääsääntö: Lauseiden väliin tulee pilkku, jos niillä ei ole mitään yhteistä. •

PILKUTUS • Pääsääntö: Lauseiden väliin tulee pilkku, jos niillä ei ole mitään yhteistä. • Yhteinen voi olla esim. • • • Subjekti (hän, minä, poika, kurssi, yhteiskunta…) Ajan ilmaus (huomenna, tänä iltana, eilen, joskus) Paikan ilmaus (kotona, maailmassa, kaukana) Predikaatti (oli, tulin, katsottiin) Lause (esim. kahdella sivulauseella yhteinen päälause)

PÄÄSÄÄNNÖN TÄSMENNYKSIÄ • Päälauseet erotetaan toisistaan pilkulla, ellei niillä ole yhteisiä lauseenjäseniä (esim. tekijää).

PÄÄSÄÄNNÖN TÄSMENNYKSIÄ • Päälauseet erotetaan toisistaan pilkulla, ellei niillä ole yhteisiä lauseenjäseniä (esim. tekijää). • Selvitys valmistuu alkusyksystä, ja se julkaistaan yrityksemme verkkosivuilla. • Sataa, taivas on harmaa, ja tuuli puhaltaa kylmästi. VRT. • He menivät uimaan ja jäivät pitkäksi ajaksi rannalle. • Auto nostettiin ojasta ja hinattiin korjaamoon.

PÄÄSÄÄNNÖN TÄSMENNYKSIÄ • Päälause ja sivulause (=alisteinen lause) erotetaan toisistaan pilkulla. • Jos opetussuunnitelma

PÄÄSÄÄNNÖN TÄSMENNYKSIÄ • Päälause ja sivulause (=alisteinen lause) erotetaan toisistaan pilkulla. • Jos opetussuunnitelma muuttuu, opiskelijalta voi periaatteessa vaatia lisäsuorituksia. • Poliitikot vastustivat kauppaa, koska se vaaransi kansallisen riippumattomuuden ja työpaikat. • Hän lainasi kirjoja, joita oli lainannut moneen kertaan aiemminkin. • Mielekäs työ, joka vastaa yksilön edellytyksiä, edistää yleistä hyvinvointia.

TÄSMENNYKSET JATKUVAT • Sivulauseet erotetaan toisistaan pilkulla, jos toinen on toisen suhteen alisteinen. Sen

TÄSMENNYKSET JATKUVAT • Sivulauseet erotetaan toisistaan pilkulla, jos toinen on toisen suhteen alisteinen. Sen sijaan rinnasteisten sivulauseiden väliin ei pilkkua tule. • Ruoan valmistus viivästyi, koska sain sormeeni haavan, johon piti löytää laastari. • Uudistus tiesi edistystä koko hankkeelle, vaikka ei ollut vielä varmaa, miten siinä lopulta kävisi. VRT. • Koska tontti on pohjoisen puolella, kevät tulee sinne myöhemmin ja puutarhuri voi nauttia tulppaaneista vielä kesäkuussa. • Kuulin eilen, että lähdemme Pietariin ja että kaikki halukkaat pääsevät mukaan. • Pietari on kaupunki, jonne olen aina halunnut matkustaa ja jossa on ainutlaatuisia kulttuurinähtävyyksiä.

TÄSMENNYKSET JATKUVAT • Lauseenvastiketta ei (yleensä) eroteta muusta lauseesta pilkulla. • Asetuttuaan Mikkeliin taiteilija

TÄSMENNYKSET JATKUVAT • Lauseenvastiketta ei (yleensä) eroteta muusta lauseesta pilkulla. • Asetuttuaan Mikkeliin taiteilija toimi ensin kansalaisopistossa piirustuksen opettajana. • Jos subjektittomilla lauseilla on sama tekijä tai ne ovat passiivissa, pilkkua ei tarvita (mutta sen saa laittaa). • Tunsin itseni virkistyneeksi ja lähdin hyvillä mielin kotiin. • Hakemukset osoitetaan johtajalle ja ne lähetetään hallintoyksikköön.

HANKALIA TAPAUKSIA • Moniosaiset konjunktioilmaukset (esim. niin että, sitten kun, samalla kun, aina kun,

HANKALIA TAPAUKSIA • Moniosaiset konjunktioilmaukset (esim. niin että, sitten kun, samalla kun, aina kun, siten että, sen lisäksi että) • Lauseraja voidaan osoittaa pilkulla, mutta se ei ole välttämätöntä. • Pilko sinä porkkanat samalla, kun minä kuorin perunat / Pilko sinä porkkanat samalla kun minä kuorin perunat. • Sulje ikkuna niin, ettei se kolise / Sulje ikkuna, niin ettei se kolise. / Sulje ikkuna niin ettei se kolise. • Korostussana (esim. etenkin, varsinkin) konjunktion edellä • Pilkun paikan voi valita sen mukaan, miten virke kuulostaa luontevimmalta. • Tavaroiden palauttaminen voi olla hankalaa, varsinkin jos yritys sijaitsee ulkomailla. • Henkilökohtainen lääkelasku saattaa tuntua ylivoimaisen suurelta etenkin, jos lääkkeitä on paljon.

HANKALAT TAPAUKSET JATKUVAT • Se joka- ja se että –ilmaukset • Pilkun voi laittaa

HANKALAT TAPAUKSET JATKUVAT • Se joka- ja se että –ilmaukset • Pilkun voi laittaa ilmauksen väliin tai vain joka-tai että-lauseen perään. • Se joka saa eniten pisteitä, voittaa. / Se, joka saa eniten pisteitä, voittaa. • Sillä mitä on jo tapahtunut, ei ole enää väliä. / Sillä, mitä on jo tapahtunut, ei ole enää väliä. • HUOM! Jos ilmaus on muualla kuin virkkeen alussa, pitää pilkku laittaa! • Komitea valitsee sen, joka on pätevin. • Tekijä vastaa itse siitä, että suunnitelma toteutuu aikataulun mukaan.

HANKALAT TAPAUKSET JATKUVAT • Kuin-ilmaukset • Vertailua tarkoittavissa ilmauksissa kuin-sanan edellä ei yleensä käytetä

HANKALAT TAPAUKSET JATKUVAT • Kuin-ilmaukset • Vertailua tarkoittavissa ilmauksissa kuin-sanan edellä ei yleensä käytetä pilkkua. • Poikahan juoksee kuin nuori hirvi. • Todellisuus näyttää valoisammalta kuin hän uskalsi toivoakaan. • Pilkkua voi käyttää, jos kyse ei ole selvästä vertailusta ja kuinjakso muodostaa tavallaan jälkilisäyksen. • Hän vaati itselleen huomiota, kuin olisi suurikin kuuluisuus. / Hän vaati itselleen huomiota kuin olisi suurikin kuuluisuus. • Vastustajan kannattajat hurrasivat jo kovaan ääneen, ikään kuin peli olisi jo pelattu. / Vastustajan kannattajat hurrasivat jo kovaan ääneen ikään kuin pelisi olisi jo pelattu.

LAUSEEN SISÄINEN PILKUTUS • Rinnasteiset lauseenjäsenet • He lukivat Kiveä, Saarikoskea, Kilpeä ja muita

LAUSEEN SISÄINEN PILKUTUS • Rinnasteiset lauseenjäsenet • He lukivat Kiveä, Saarikoskea, Kilpeä ja muita suomalaisia kirjailijoita. • Retkivarustus: makuupussi, peseytymisvälineet, pyyheliina, kumisaappaat. • Peräkkäiset adjektiivimääritteet • Pilkulla voi olla merkitystä lauseen tulkinnassa: • Ota seuraava, punainen kortti. • Ota seuraava punainen kortti.

LAUSEEN SISÄINEN PILKUTUS • Tittelit • Juhlapuheen pitää toimitusjohtaja, ekonomi Liisa Järvinen. • Laitoksen

LAUSEEN SISÄINEN PILKUTUS • Tittelit • Juhlapuheen pitää toimitusjohtaja, ekonomi Liisa Järvinen. • Laitoksen johtaja, tohtori Orvokki Virtanen… / Laitoksen johtaja tohtori Orvokki Virtanen… • Puhuttelu, esimerkki tai selvennys • Kutsumme teidät, arvoisa ministeri, tutustumaan yritykseemme. • Allergiaa aiheuttavat monet ruoka-aineet, esimerkiksi kala ja kananmunat. • Ohjelmassa vieraili Maija Miettinen, kanavan uusi johtaja. • Muu irrallinen lisäys • Välillä saattaa tuntua vaikealta saada lapsi liikkeelle, saati sitten syömään kasviksia. • Toisaalta menestyminen ei välttämättä ole tärkein asia. / Toisaalta, menestyminen ei välttämättä ole tärkein asia.

LAUSEEN SISÄINEN PILKUTUS • Kiteytyneet ilmaukset • Mitä – sitä • Mitä korkeammalla aurinko

LAUSEEN SISÄINEN PILKUTUS • Kiteytyneet ilmaukset • Mitä – sitä • Mitä korkeammalla aurinko on, sitä enemmän altistumme ultraviolettisäteilylle. • Milloin – milloin • Hän kannattaa milloin uusia, milloin vanhoja suosituksia. • Toisaalta – toisaalta • Toisaalta kirjassa on paljon hyvää, toisaalta se voisi olla vielä paljon parempikin. • HUOM! • Hän puhuu puuta heinää. • Odotetaan vielä pari kolme päivää. • Pesu lämpimällä vedellä aamuin illoin auttaa.

KUN MIETIT PILKUTUSTA, ETENE NÄIN: 1. Hahmota virkkeen rakenne. 1. 2. 3. 2. Jos

KUN MIETIT PILKUTUSTA, ETENE NÄIN: 1. Hahmota virkkeen rakenne. 1. 2. 3. 2. Jos virkkeessä on vain päälauseita, tutki, onko niillä yhteisiä lauseenjäseniä. 1. 2. 3. Päälause ja sivulause erotetaan toisistaan aina pilkulla. Jos sivulause on päälauseen keskellä, se erotetaan pilkulla molemmin puolin. Onko sivulauseiden välissä rinnastuskonjunktio? 1. 2. 5. Jos ei ole, rinnastuskonjunktion eteen tulee pilkku. Jos on, pilkkua ei tule rinnastuskonjunktion eteen. Onko virkkeessä päälauseen lisäksi sivulause? 1. 2. 4. Kuinka monta lausetta virkkeessä on? Mitkä niistä ovat pää- ja mitkä sivulauseita? Onko virkkeessä lauseenvastikkeita tai irrallisia lisäyksiä? Jos on, niiden väliin ei tule pilkkua. Jos ei ole, sivulauseiden väliin tulee pilkku. Onko virkkeessä lauseenvastikkeita? 1. Yleensä lauseenvastikkeita ei eroteta pilkulla, virkkeen alussa olevaa lauseenvastiketta ei koskaan.