PIC KODLAMA YAZILIMLARI CCS C Derleyicisinin Tantlmas SSTEM

  • Slides: 18
Download presentation
PIC KODLAMA YAZILIMLARI CCS C Derleyicisinin Tanıtılması SİSTEM KONTROL UYGULAMALARI SEFER KAYMAZ

PIC KODLAMA YAZILIMLARI CCS C Derleyicisinin Tanıtılması SİSTEM KONTROL UYGULAMALARI SEFER KAYMAZ

3. Hafta PIC KODLAMA YAZILIMLARI PIC Kodlama için aşağıdaki yazılımlara ihtiyacımız vardır; PIC denetleyicilerini

3. Hafta PIC KODLAMA YAZILIMLARI PIC Kodlama için aşağıdaki yazılımlara ihtiyacımız vardır; PIC denetleyicilerini kodlamak için gerekli programlama yazılımı Programları PIC üzerinde denememizi sağlayan simülasyon programları Yazılan programları PIC içerisine yüklememizi sağlayan yazılımlar gerekmektedir.

3. Hafta CCS C Derleyicisi CCS C derleyici programı Custom Computer Services Inc. Firmasının

3. Hafta CCS C Derleyicisi CCS C derleyici programı Custom Computer Services Inc. Firmasının bir ürünüdür. CCS firması Microchip firmasının PIC denetleyicileri için C dilinde programlanmasını sağlayan tümleşik yazılımlar geliştiren ve bu alanda deneme kartları üreten bir firmadır. CCS firması aynı zamanda başka firma ve işletmelere istenen özelliklerde yazılım ve deneme kartları konusunda mühendislik ve danışmanlık yapmaktadır.

3. Hafta CCS C Derleyicisi CCS C derleyicisi farklı derleyici birimlerinden oluşmaktadır. Bunlar; CCS

3. Hafta CCS C Derleyicisi CCS C derleyicisi farklı derleyici birimlerinden oluşmaktadır. Bunlar; CCS PCB Compiler (Temel Mikrodenetleyiciler-Baseline-12 Bit komut kelime boyutu) CCS PCM Compiler (Orta Düzey Mikrodenetleyici – Midrange-14 Bit komut kelime boyutu) CCS PCH Compiler (Yüksek Performanslı Mikrodenetleyici-PIC 18 -High Performance-16 Bit kelime boyutu) CCS PCD Compiler (PIC 24 ve ds. PIC Mikrodenetleyiciler -24 bit kelime boyutu) Bunların yanında yukarıda verilen derleyici birimlerinin birkaçını içinde barındıran derleyici tanımlamalarda mevcuttur CCS PCW (PCB ve PCM derleyicilerini kapsar. 12 ve 14 bit komut kelime boyutu) CCS PCWH (PCB, PCM ve PCH derleyicilerini kapsar. 12, 14 ve 16 bit komut kelime boyutu) CCS PCWHD (PCB, PCM, PCH ve PCD derleyicilerini kapsar. 12, 14, 16 ve 24 bit komut kelime boyutu)

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri File Menüsü New: Yeni bir dosya açar. Open:

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri File Menüsü New: Yeni bir dosya açar. Open: Önceden kaydedilmiş bir dosya açar. Close: Üzerinde çalışılan dosyayı kapatır. Close All: Tüm açık dosyaları kapatır. Save: Çalışmayı kaydeder. Save As: Çalışmayı farklı bir isimde ve farklı bir yere kaydeder. Save All: Tüm açık dosyaları diske kaydeder. Encrypt: Tanımlama dosyalarını şifreler. Print: Çalışma yapılan dosyayı yazdırır. Recent Files: Kullanıcı tarafından en son kullanılan dosyaları listeler. Exit: Programdan çıkar.

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Edit Menüsü Şeridi Undo: En son işlemi geri

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Edit Menüsü Şeridi Undo: En son işlemi geri alır. Redo: En son geri alınan işlemi eski haline getirir. Paste: Yapıştırma komutu Cut: Kesme komutu Copy: Kopyalama komutu Select All: Tüm metni seçer From File: Seçilen dosyanın içindeki tüm metni kursörün bulunduğu yere kopyalar. To File: Seçilen metni istenen dosyaya yapıştırır. Unindent Selection: Bu komut seçildiğinde kursörün bulunduğu satırdan bir satır başı boşluğu geri alınır. Intent Selection: Bu komut seçildiğinde kursörün bulunduğu satıra bir satır başı boşluğu verilir. Macro: Makro işlemlerinin (kayıt, tuş atama vb. ) yapıldığı kısım.

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Search Menüsü Şeridi Find: Yazılan metni veya karakteri

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Search Menüsü Şeridi Find: Yazılan metni veya karakteri açık olan dosyada arar. Down: Yazılan metni veya karakteri açık olan dosyada imlecin bulunduğu yerin altında arar. Up: Yazılan metni veya karakteri açık olan dosyada imlecin bulunduğu yerin üstünde arar. All: Yazılan metni veya karakteri açık olan dosyanın tamamında arar. Replace: Aranan metni girilen metin ile değiştirir. Find in Files: Projede kayıtlı tüm dosyalarda istenen metni veya karakteri arar. Goto Line: İstenen numaralı satıra gider Toggle: 0 -9 arası yer imi konulmasını sağlar. Goto Bookmarks: Kursör seçilen yer imine gider.

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Compile Menüsü Şeridi Build: Proje içindeki bir veya

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Compile Menüsü Şeridi Build: Proje içindeki bir veya birden fazla dosyayı derler Compile: Üzerinde çalışılan projenin derlenmesini sağlayan komuttur. Bu işlem sonunda C dili ile yazılan program makine diline çevrilir. Bu işlemle PIC’e yüklenecek olan. HEX uzantılı dosya elde edilir. Program: Denetleyicinin programlama kartı ile programlanması komutu. Debug: . hex giriş ve. asm çıkış dosyalarının hata ayıklanmasınının yapılmasını sağlar. C/ASM List: Açık olan C diliyle yazılmış programın PIC Assembly komut karşılıklarını verir. Call Tree: Call tree komutu, programda kullanılan fonksiyonları ve fonksiyonların içindeki komutları bunların RAM veya ROM’daki bilgilerini verir. Symbols: Sembol haritası programda kullanılan değişkenlerin kaydedicide nereye kaydedildiğini gösterir. Ayrıca derleyici ayarları ile derleme sonucunda yaratılan dosyaları ve bunların diskteki yolunu gösterir.

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Tools Menüsü Şeridi Device Editor: Bu komut ile

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Tools Menüsü Şeridi Device Editor: Bu komut ile PIC ürünlerinin derleme aşamasında kullanılacak donanım özellikleri görülebilir ve bu ayarların değişimi yapılabilir. Listeden istenen PIC ürünü seçilerek istenen değişiklikler yapılabilir. Böylece bu komut sayesinde istenen bir ürünün özellikleri öğrenilir ve bunların güncellenmesi yapılmış olur. Device Selector: Bu komut ile gelen menüde istenen özellikler seçilir ve bu özelliklere uyan denetleyiciler kolayca bulunabilir. File Compare: Bu komut ile seçilen iki kaynak veya metin dosyası karşılaştırılır. Serial Monitor: Bu komut ile yapılan çalışmada RS 232 iletişimi kullanılmışsa programın denemesi yapılabilir. Yani seri iletişim benzetim programını açar. Base Converter: Bu komut seçildiğinde desimal, hex, float, unsigned, signed tipteki değerlerin birbirleri ile karşılıklarını verir. Disassembler: Bu komut seçilen. HEX uzantılı dosyadan bu kodların karşılığı olan. ASM dosyasını elde eder. Böylece kullanıcının elinde sadece. hex kodları bulunuyorsa bu komut kullanıcıya bu kodların assembler karşılığını vererek program üzerinde değişiklik yapma fırsatı verir.

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Tools Menüsü Şeridi Data to C: Seçilen giriş

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Tools Menüsü Şeridi Data to C: Seçilen giriş dosyasının (binary, hex, integer, float formatındaki) istenen form yapısın da (#ROM, CONST) kod dönüşümünü verir. CCSLoad:

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Debug Menüsü Şeridi Enable: Hata ayıklayıcısını çalıştırır ve

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Debug Menüsü Şeridi Enable: Hata ayıklayıcısını çalıştırır ve hata ayıklama penceresini açar. Reset: Hata ayıklayıcısını resetler. Step Into: Tek bir kaynak kodunu işleme sokar. Step Over: Tasarım alanında bulunan devreyi adım çalıştırır. Run to Cursor: Kursörün bulunduğu kodu çalıştırır. Snapshot: Kullanıcıların değişik hata ayıklama bilgilerini kaydetmesini sağlar. Debug Windows: Bu açılır pencere belirli hata ayıklama bilgilerinin görülmesini sağlar.

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Document Menüsü Şeridi Document: Kaynak kod derleme bilgilerini.

3. Hafta CCS C Derleyicisi Menüleri Document Menüsü Şeridi Document: Kaynak kod derleme bilgilerini. rtf dosyası biçiminde verir. RTF Editor: RTF editör programını açar. Flow Chart: Akış diyagram editör programını açar. Bu prog ile yazılan programın akış şeması çizilebilir. Aynı zamanda bu program ile elektriksel devrede çizilerek bilgi maiyetinde eklenebilir. Program sonunda kaydedilen dosyanın uzantısı. dgr olur. Qutoes: Tırnak içindeki tüm kelimelerin sözcük kontrolünü yapar. Comments: Kaynak dosya içindeki tüm açıklamaların sözcük kontrolünü yapar.

3. Hafta CCS C Derleyicisi ile Proje Oluşturmak Otomatik Olarak Proje Dosyası Oluşturmak File

3. Hafta CCS C Derleyicisi ile Proje Oluşturmak Otomatik Olarak Proje Dosyası Oluşturmak File New Project Wizard seçeneği seçilir. Önümüze gelen pencerede proje dosyasının kaydedileceği yer ve ismi belirtilir.

3. Hafta CCS C Derleyicisi ile Proje Oluşturmak Otomatik Olarak Proje Dosyası Oluşturmak Bu

3. Hafta CCS C Derleyicisi ile Proje Oluşturmak Otomatik Olarak Proje Dosyası Oluşturmak Bu işlem de yapıldıktan sonra ekrana proje dosyası ile ilgili ayarlar menüsü gelir. Ayar menüsünde sol tarafta çeşitli ayar sekmeleri bulunmaktadır. Device kısmında kullanılacak PIC denetleyicisi clock kısmında ise Osilatör tipi, frekans ayarları yapılabilir. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Create Project butonu ile proje oluşturulmuş olmaktadır.

3. Hafta CCS C Derleyicisi ile derleme sonucu oluşan dosya formatları Dosya Formatları .

3. Hafta CCS C Derleyicisi ile derleme sonucu oluşan dosya formatları Dosya Formatları . C: C kodlarını barındıran kaynak dosyası . H: Başlık dosyası veya özel fonksiyon dosyaları . PJT: CCS C proje dosyası . LST: CCS C komutlarının assembly karşılığının listelendiği dosya . SYM: Kaydedicilerin ve program değişkenlerinin kaydedildiği adresleri gösteren dosya . STA: RAM, ROM ve yığın(stack) kullanım istatistiğini veren dosya . TRE: Programda kullanılan fonksiyonları ve RAM ve ROM’daki adresleri verir. . HEX: Programın makine koduna çevrilmiş dosyadır. . COF: Makine kodları ile hata ayıklama bilgilerinin olduğu dosya . COD: Hata ayıklama bilgilerinin olduğu ikilik kodlardan oluşmuş dosya . ERR: Derleme sonucu oluşan hata(error) ve uyarıları(warning) veren dosya

3. Hafta CCS C Derleyicisi ile derleme sonucu oluşan dosya formatları Dosya Formatları .

3. Hafta CCS C Derleyicisi ile derleme sonucu oluşan dosya formatları Dosya Formatları . ESYM: IDE kullanıcıları için oluşturulan bir dosyadır. Program değişken ve açıklama bilgilerini verir. . RTF: CCS C kurulum dizini içinde «rtfeditor. exe» adında bir program vardır. Bu dosya Word programı gibi bir metin editörü programıdır. Bu program ile hazırlanan metin dosyaları. RTF(Rich Text File) uzantılı olarak kaydedilebilir. . RVF: RVF(Rich View Format) dosya uzantısı, CCS C kurulum dizini içinde «rtfeditor. exe» programı oluşturan metin dosyalarının asıl kayıt uzantısıdır. . DGR: CCS C kurulum dizini içinde «flowcharter. exe» adında bir akış diyagramı çizmeye yarayan bir program vardır. Bu program. DGR uzantılı dosyalar oluşturmaktadır.

3. Hafta CCS C Derleyicisinde Program Derlemek: Hazırladığımız programda oluşacak hataları ve uyarıları görmek

3. Hafta CCS C Derleyicisinde Program Derlemek: Hazırladığımız programda oluşacak hataları ve uyarıları görmek ve belirlemek için Ayrıca hazırladığımız programı mikro denetleyiciye yükleyebileceğimiz dosya formatına(. hex) döndürmemiz için programı derlemek gerekmektedir. Program derlemek için; Compile Build komutu kullanılır.

Bölüm Sonu Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz… Sefer KAYMAZ Genel Koordinatör Bilişim Teknolojileri

Bölüm Sonu Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz… Sefer KAYMAZ Genel Koordinatör Bilişim Teknolojileri Alan Şefi KAYNAKÇA CCS C ile PIC Programlama Serdar ÇİÇEK ALTAŞ YAYINCILIK ve ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. OLTU MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ Bilişim Teknolojileri Alanı Teknik Servis Dalı 2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılı