Pi vad r det Vad r Pi Pi

  • Slides: 7
Download presentation
Pi – vad är det?

Pi – vad är det?

Vad är Pi? • Pi är ett matematiskt samband mellan omkretsen och diametern i

Vad är Pi? • Pi är ett matematiskt samband mellan omkretsen och diametern i en cirkel. • Själva pi-tecknet ”π” är en grekisk bokstav som betyder periferi, kanten på cirkeln.

Talet pi • Pi är ett irrationellt tal, ett tal som inte går att

Talet pi • Pi är ett irrationellt tal, ett tal som inte går att skriva som ett bråk. Det har oändligt många decimaler… 3, 14159265358979323846… Men oftast förkortas det 3, 14!

Pi: s historia • Man har räknat med pi i alla tider, men det

Pi: s historia • Man har räknat med pi i alla tider, men det var en speciell man som lyckades hitta ett bra närmevärde, en uppskattning, på pi; Arkimedes

Arkimedes • Arkimedes levde i Grekland på 200 -talet före Kristus. Han lyckades ta

Arkimedes • Arkimedes levde i Grekland på 200 -talet före Kristus. Han lyckades ta fram en uppskattning på hur stort pi var genom att rita månghörningar runt en cirkel och sedan dela cirkelns diameter på månghörningarnas omkrets. Så här!

Hur används pi? • Pi används på alla möjliga sätt, men det man oftast

Hur används pi? • Pi används på alla möjliga sätt, men det man oftast råkar på är när man ska räkna ut arean Diametern*pi = och omkretsen på en cirkel. omkretsen på Radien gånger Skrivs Omkrets: cirkeln. Area: radien gånger pi = även så här: πd arean på cirkeln. Det skrivs oftast så här: πr 2 Radien = hälften av diametern

Avslutning • Pi är ett av de mest användbara talen inom matematiken, kanske till

Avslutning • Pi är ett av de mest användbara talen inom matematiken, kanske till och med det mest användbara. Det finns många olika användningsområden, och det upptäcks nya varje vecka. . . Hur vill du använda pi?