PHNG GIO DC V O TO THNH PH

  • Slides: 29
Download presentation
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TIỂU HỌC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN MÔN: TẬP ĐỌC LỚP 4 BÀI: HOA HỌC TRÒ NGƯỜI THIẾT KẾ: TRẦN THỊ NHƯ TÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc - Em hãy đọc

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc - Em hãy đọc thuộc bài thơ Chợ tết. - Em hãy nêu nội dung bài Chợ tết. Bài thơ thể hiện bức tranh chợ tết miền trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh động đã nói lên cuộc sống vui vẻ , hạnh phúc của những người dân quê.

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Luyện đọc Hoa học

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Luyện đọc Hoa học trò(43) Theo Xuân Diệu Tìm hiểu bài

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc : Hoa học trò

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc : Hoa học trò (43) Theo Luyện đọc - Từ : đỏ rực, xòe ra nỗi niềm, trông lên , chói lọi, Xuân Diệu Tìm hiểu bài

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò (43)

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò (43) Luyện đọc - Từ : đỏ rực, xòe ra, nỗi niềm, trông lên , chói lọi, - Câu: Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Theo Xuân Diệu Tìm hiểu bài

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò Luyện

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò Luyện đọc Theo Xuân Diệu Tìm hiểu bài - Từ : đỏ rực, xòe ra, nỗi niềm, trông lên , chói lọi, -Câu: Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Cả một loạt, cả một vùng , cả một góc trời đỏ rực * Hoa phượng nở rất nhiều rất đẹp.

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Luyện đọc - Từ

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Luyện đọc - Từ : đỏ rực, xòe ra, nỗi niềm, trông lên , chói lọi, Hoa học trò Tìm hiểu bài - Cả một loạt, cả một vùng , cả một góc trời đỏ rực… Hoa phượng là “ hoa học trò” -Câu: Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; bởi nó gần gũi thân thiết với tuổi người ta quên đoá hoa, chỉ học trò. nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

Hoa phượng nở gợi cho mỗi học trò cảm giác vừa buồn lại vừa

Hoa phượng nở gợi cho mỗi học trò cảm giác vừa buồn lại vừa vui. Buồn vì hoa phượng báo hiệu sắp kết thúc năm học…. Vui vì phượng báo hiệu sắp được nghỉ hè…

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Luyện đọc - Từ

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Luyện đọc - Từ : đỏ rực, xòe ra, nỗi niềm, trông lên , chói lọi, Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Hoa học trò Tìm hiểu bài - Cả một loạt, cả một vùng , cả một góc trời đỏ rực - nỗi niềm bông phượng: vừa buồn mà lại vừa vui.

Hoa phượng nở nhanh đến bất ngờ. Làm cho thành phố bỗng rực lên

Hoa phượng nở nhanh đến bất ngờ. Làm cho thành phố bỗng rực lên như tết.

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò Luyện

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò Luyện đọc Tìm hiểu bài - Cả một loạt, cả một vùng, - Từ : đỏ rực, xòe ra, nỗi niềm, trông lên , chói lọi, cả một góc trời đỏ rực - nỗi niềm bông phượng: vừa Mỗi hoa chỉ là một buồn mà lại vừa vui. phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, *Vẻ đẹp đặc sắc của cây hoa phượng chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc : Hoa học trò

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc : Hoa học trò (43) Luyện đọc Theo Xuân Diệu - Từ : đỏ rực, xòe ra, nỗi Tìm hiểu bài : - cả một góc trời đỏ rực. niềm, trông lên , chói lọi, - nỗi niềm bông phượng… Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non

Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non

Nếu có mưa, lại càng tươi dịu

Nếu có mưa, lại càng tươi dịu

Ngày xuân dần hết số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần

Ngày xuân dần hết số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần

Số hoa mỗi ngày một tăng lên, rồi hoà nhịp với mặt trời chói

Số hoa mỗi ngày một tăng lên, rồi hoà nhịp với mặt trời chói lọi màu hoa phượng rực lên.

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc : Hoa học trò

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc : Hoa học trò (43) Theo Luyện đọc - Từ : đỏ rực, xòe ra, nỗi niềm, trông lên , chói lọi, Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Xuân Diệu Tìm hiểu bài : - cả một góc trời đỏ rực. - nỗi niềm bông phượng… - màu đỏ còn non, hoa tăng thêm, màu đậm dần, rực lên. * Sự thay đổi của màu hoa theo thời gian. Nội dung : Hoa phượng là loài hoa đẹp nhất của tuổi học trò, gần gũi và thân thiết nhất với học trò.

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc : Hoa học trò

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc : Hoa học trò (43) Luyện đọc diễn cảm Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò (43)

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò (43) Luyện đọc diễn cảm Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò (43)

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 Tập đọc: Hoa học trò (43) Luyện đọc diễn cảm Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

Phượng vàng

Phượng vàng

Phượng tím

Phượng tím

Phượng trắng

Phượng trắng

Phượng đỏ Phượng trắng Phượng tím Phượng vàng

Phượng đỏ Phượng trắng Phượng tím Phượng vàng