PHNG GIO DC V O TO QUN LONG

  • Slides: 33
Download presentation
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC L

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC L M Giáo viên: Đỗ Thị Kiều Hoa

DU LỊCH KHÁM PHÁ CH U U

DU LỊCH KHÁM PHÁ CH U U

Câu 1 Châu u có đặc điểm tự nhiên như thế nào? LƯỢC ĐỒ

Câu 1 Châu u có đặc điểm tự nhiên như thế nào? LƯỢC ĐỒ CH U U

Câu 2 Nêu đặc điểm dân cư và hoạt động kinh tế của các

Câu 2 Nêu đặc điểm dân cư và hoạt động kinh tế của các nước châu u. LƯỢC ĐỒ CH U U

DDã ãyy UU- rara nn Matxcơva . Löôïc ñoà Lieân bang Nga

DDã ãyy UU- rara nn Matxcơva . Löôïc ñoà Lieân bang Nga

n -ra U y Dã Löôïc ñoà Lieân bang Nga

n -ra U y Dã Löôïc ñoà Lieân bang Nga

Matxcơva NƯỚC Liên bang Nga Canada Mỹ Trung Quốc DIỆN TÍCH (Triệu km 2)

Matxcơva NƯỚC Liên bang Nga Canada Mỹ Trung Quốc DIỆN TÍCH (Triệu km 2) D N SỐ (Triệu người) 17, 0 144, 1 9, 9 37, 1 9, 8 324, 1 9, 6 1382, 3

Löôïc ñoà tự nhiên Lieân bang Nga

Löôïc ñoà tự nhiên Lieân bang Nga

Xem clip kết hợp thông tin lược đồ SGK, thảo luận nhóm 3, 4

Xem clip kết hợp thông tin lược đồ SGK, thảo luận nhóm 3, 4 (thời gian 3 phút) tìm hiểu về đặc điểm 4 yếu tố sau của Liên bang Nga. (Có thể sử dụng kết hợp tranh ảnh…để trình bày). 1. Khí hậu. 2. Tài nguyên 3. Các sản phẩm chính của nông nghiệp 4. Các sản phẩm chính của công nghiệp Lược đồ Liên bang Nga

Xem clip kết hợp thông tin lược đồ SGK, thảo luận nhóm 4, 5

Xem clip kết hợp thông tin lược đồ SGK, thảo luận nhóm 4, 5 (thời gian 3 phút) tìm hiểu về đặc điểm 4 yếu tố sau của Liên bang Nga. (Có thể sử dụng kết hợp tranh ảnh…để trình bày). 1. Khí hậu. 2. Tài nguyên 3. Các sản phẩm chính của nông nghiệp 4. Các sản phẩm chính của công nghiệp Lược đồ Liên bang Nga

Một số nước ở châu u Nước Nga Vị trí Thủ đô Điều kiện

Một số nước ở châu u Nước Nga Vị trí Thủ đô Điều kiện tự nhiên Phía Đông Mát-xcơ- - Địa hình: phần châu u, va thuộc châu u phía Bắc chủ yếu là đồng châu Á bằng và đồi thấp - Khí hậu ôn đới lục địa, phần thuộc châu Á khắc nghiệt Sản phẩm chính của Tài nông nghiệp nguyên và công nghiệp -Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt. - Lúa mì, khoai tây, gia súc, gia cầm. - Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông. . .

Dựa vào kiến thức sách giáo khoa kết hợp với vốn hiểu biết của

Dựa vào kiến thức sách giáo khoa kết hợp với vốn hiểu biết của mình, thảo luận nhóm 2, 3 (thời gian 3 phút) hoàn thành bảng sau: Điều kiện tự Sản phẩm nhiên (Địa Tài nguyên Nước chính của hình, khí nông nghiệp công nghiệp hậu) Pháp

Một số nước ở châu u Vị trí Tây u Pháp Thủ đô Pa-ri

Một số nước ở châu u Vị trí Tây u Pháp Thủ đô Pa-ri Điều kiện tự nhiên Sản phẩm chính của Tài nông nghiệp nguyên và công nghiệp - Diện tích đồng - Các bằng lớn. công - Khí hậu ôn hòa trình kiến trúc nổi tiếng. - Lúa mì, khoai tây, nho, chăn nuôi bò… - Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, mĩ phẩm …

Một số nước ở châu u Vị trí Điều kiện tự nhiên Tài nguyên

Một số nước ở châu u Vị trí Điều kiện tự nhiên Tài nguyên Đông u, Bắc Á Mát-xcơ - - Địa hình: phần thuộc châu u chủ va yếu là đồng bằng và đồi thấp - Khí hậu ôn đới lục địa, phần thuộc châu Á khắc nghiệt -Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt. - Lúa mì, ngô, khoai tây, gia súc, gia cầm - Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, … Tây u Pa-ri - Các công trình kiến trúc nổi tiếng. - Lúa mì, khoai tây, nho, chăn nuôi bò… - Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, mĩ phẩm … Nga Pháp Thủ đô Sản phẩm chính của nông nghiệp và công nghiệp - Diện tích đồng bằng lớn. - Khí hậu ôn hòa

Ghi nhớ Liên bang Nga có diện tích lớn nhất thế giới. Tài nguyên

Ghi nhớ Liên bang Nga có diện tích lớn nhất thế giới. Tài nguyên thiên nhiên giàu có là điều kiện thuận lợi để nước Nga phát triển kinh tế. Nước Pháp nằm ở Tây u, là nước phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Dãy U-r an

Dãy U-r an

n ra U y ã D

n ra U y ã D

Đức Pari PHÁP Tây Ban Nha I-ta-li-a

Đức Pari PHÁP Tây Ban Nha I-ta-li-a