PHNG GIO DC V O TO HUYN QUNG

  • Slides: 18
Download presentation
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG TRẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG TRẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI 2019 Giáo viên: Hoàng Thị Nhung

MỤC TIÊU BÀI HỌC - Nhớ tên và tác giả Bài hát Thiếu nhi

MỤC TIÊU BÀI HỌC - Nhớ tên và tác giả Bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ đơn giản. - Biết đọc nhạc, ghép lời ca và gõ đệm bài Tập đọc nhạc số 8

Thiếu nhi thế giới liên hoan

Thiếu nhi thế giới liên hoan

* Hát đối đáp hoà giọng. Nhóm 1: Ngàn dặm xa khôn ngăn anh

* Hát đối đáp hoà giọng. Nhóm 1: Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn. Vàng, đen, trắng, nước da không chia tấm lòng. Nhóm 2: Biên giới sâu khôn ngăn mối dây thân tình Cơn chiến chinh khôn ngăn chúng ta trao tình. Nhóm 1: Loài giặc kia , khôn ngăn tình yêu chứa chan Cùm hoặc gông khôn ngăn đoàn ta ước mong Nhóm 2: Của đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình Một ngày sáng tươi cùng nhau liên hoan thái bình Nhóm 1+ 2: Vui liên hoan. . . Vang khúc ca yêu đời.

Lĩnh xướng Đồng ca

Lĩnh xướng Đồng ca

Bầu trời xanh (Trích) Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ 2 4 Em Em

Bầu trời xanh (Trích) Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ 2 4 Em Em cất yêu màu cờ tiếng ca xanh , yêu cánh chim hoà vang, vui bước chân tới bình trường.

Luyện tập cao độ.

Luyện tập cao độ.

Luyện tập tiết tấu.

Luyện tập tiết tấu.

Nhận biết tên nốt nhạc: 2 4

Nhận biết tên nốt nhạc: 2 4

Tập đọc từng câu: Câu 1: 2 4

Tập đọc từng câu: Câu 1: 2 4

Câu 2:

Câu 2:

Tập đọc nhạc kết hợp ghép lời ca. Bầu trời xanh ( Trích) Nhạc

Tập đọc nhạc kết hợp ghép lời ca. Bầu trời xanh ( Trích) Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ 2 4 Em Em cất yêu tiếng màu cờ ca vang xanh , yêu vang, vui cánh chim hoà bước chân tới bình trường.

Tập đọc nhạc kết hợp gõ tiết tấu. Bầu trời xanh ( Trích) Nhạc

Tập đọc nhạc kết hợp gõ tiết tấu. Bầu trời xanh ( Trích) Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ 2 4 Em X yêu X cất X màu X tiếng X cờ xanh , yêu X X ca X vang, vui X X cánh chim hoà X X X bình X bước chân tới trường. X X

Tập đọc nhạc kết hợp gõ theo phách. Bầu trời xanh ( Trích) Nhạc

Tập đọc nhạc kết hợp gõ theo phách. Bầu trời xanh ( Trích) Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ 2 4 Em X yêu cất màu x tiếng x cờ ca xanh , yêu X x X vang, vui x X cánh chim hoà x bước chân tới x bình Xx trường. Xx