PHNG GIO DC V O TO HUYN NG

  • Slides: 13
Download presentation
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

KIỂM TRA BÀI CŨ - Để đo thể tích chất lỏng ta có thể

KIỂM TRA BÀI CŨ - Để đo thể tích chất lỏng ta có thể dùng dụng cụ nào để đo ? - Đơn vị đo thể tích thường dùng ? Để đo thể tích chất lỏng có thể dùng bình chia độ, ca đong. . Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m 3) và lít (l)

Làm thế nào để biết chính xác thể tích của cái đinh ốc và

Làm thế nào để biết chính xác thể tích của cái đinh ốc và hòn đá?

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước 1. Dùng bình chia độ: Quan sát hình 4. 2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ C 1 Cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ Đo thể tích chất lỏng trong bình (V) Buộc hòn đá và bỏ nhẹ vào bình. Mực chất lỏng trong bình dâng lên (V 2) Vậy: Thể tích của hòn đá là V=V 2 -V 1 Hình 4. 2

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước 1. Dùng bình chia độ: 2. Dùng bình tràn: Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình chứa để đo thể tích của nó như ở hình 4. 3 a ? Hãy mô tả cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4. 3

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước 1. Dùng bình chia độ: 2. Dùng bình tràn:

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước 1. Dùng bình chia độ: 2. Dùng bình tràn: C 2 Cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn: Đặt bình chứa dưới vòi bình tràn Bỏ hòn đá vào bình tràn -> nước trong bình tràn chảy qua bình chứa Đổ nước trong bình chứa vào bình chia độ -> ta biết thể tích của hòn đá

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước 1. Dùng bình chia độ: 2. Dùng bình tràn: Thả chìm C 3 a) (1) …………. . vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần dâng lên bằng thể tích của chất lỏng (2). . . . vật. b) Khi vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ thả vật đó vào trong bình tràn. Thể thì (3). . . tràn ra bằng tích của phần chất lỏng (4). . . thể tích của vật Kết luận: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước, có thể dùng bình chia độ, bình tràn Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: - tràn ra - thả chìm - thả - dâng lên

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể

Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước 1. Dùng bình chia độ: 2. Dùng bình tràn: 3. Thực hành: Đo thể tích vật rắn Hs tiến hành theo nhóm để đo thể tích vật rắn

II. Vận dụng C 4 Lượng nước bám vào ca, bát. Nếu dùng ca

II. Vận dụng C 4 Lượng nước bám vào ca, bát. Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như ở hình 4. 4 thì cần phải chú ý điều gì?

II. Vận dụng C 5 Hãy tự làm một bình chia độ: Dán băng

II. Vận dụng C 5 Hãy tự làm một bình chia độ: Dán băng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5 cm 3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm 3 vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm 3, 15 cm 3. . . cho đến khi nước đầy bình chia độ C 6 Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

- Học thuộc ghi nhớ SGK. - Đọc mục có thể em chưa biết.

- Học thuộc ghi nhớ SGK. - Đọc mục có thể em chưa biết. - Làm các bài tập 4. 1 đến 4. 5 SBT. - Đọc trước bài KHỐI LƯỢNG. ĐO KHỐI LƯỢNG, tìm hiểu các dụng cụ đo khối lượng, đơn vị đo khối lượng.

Chúc các em vui khoẻ, học tập tốt! Tạm biệt các em!

Chúc các em vui khoẻ, học tập tốt! Tạm biệt các em!