PHNG GIO DC O TO HUYN AN PHNG

  • Slides: 49
Download presentation
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC T N

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC T N HỘI A MÔN: KHOA HỌC LỚP 5 D Giáo viên: Ích Thị Vân

KIỂM TRA BÀI CŨ Chúng ta làm thế nào để phòng bệnh viêm gan

KIỂM TRA BÀI CŨ Chúng ta làm thế nào để phòng bệnh viêm gan A? Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào? Bệnh nhân mắc bệnh viêm gan A cần làm gì?

Ng ưêi bÞ nhiÔm HIV

Ng ưêi bÞ nhiÔm HIV

Em hãy tìm câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi: 1. HIV

Em hãy tìm câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi: 1. HIV là gì? 2. AIDS là gì? 3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? 4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào? 5. Ai có thể bị nhiễm HIV? a. Mọi người đều có thể nhiễm HIV. b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV. c. Một loại virus khi xâm nhập cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm. d. Hầu hết những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. e. - Đường máu. - Đường tình dục. - Từ mẹ sang con lúc mang thai khi sinh con. hoặc

Em hãy nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng 1. HIV là

Em hãy nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng 1. HIV là gì? 2. AIDS là gì? 3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? 4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào? 5. Ai có thể bị nhiễm HIV? a. Mọi người đều có thể nhiễm HIV. b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV. c. Một loại virus khi xâm nhập cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm. d. Hầu hết những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. e. - Đường máu. - Đường tình dục. -Từ mẹ sang con lúc mang thai khi sinh con. hoặc

Em hãy nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng 1. HIV là

Em hãy nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng 1. HIV là gì ? a. Mọi người đều có thể nhiễm HIV 2. AIDS là gì ? b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV 3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? 4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào ? 5. Ai có thể bị nhiễm HIV? c. Một loại virus khi xâm nhập cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm d. Hầu hết những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV e. - Đường máu. - Đường tình dục. -Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

1. HIV là gì? c. Một loại vi-rút, khi xâm nhập vào cơ thể

1. HIV là gì? c. Một loại vi-rút, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm.

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì ? a. Mọi người đều có thể nhiễm HIV 2. AIDS là gì ? b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV 3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? 4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào ? 5. Ai có thể bị nhiễm HIV? c. Một loại virus khi xâm nhập cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm d. Hầu hết những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV e. - Đường máu. - Đường tình dục. - Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

2. AIDS là gì? b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV

2. AIDS là gì? b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì ? a. Mọi người đều có thể nhiễm HIV 2. AIDS là gì ? b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV 3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? 4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào ? 5. Ai có thể bị nhiễm HIV? c. Một loại virus khi xâm nhập cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm d. Hầu hết những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV e. - Đường máu. - Đường tình dục. - Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không?

3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? d. Hầu hết những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối cùng của quá trình nhiễm HIV. Người nhiễm HIV/ AIDS

Ng ưêi bÞ nhiÔm HIV giai ®o¹n cuèi.

Ng ưêi bÞ nhiÔm HIV giai ®o¹n cuèi.

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì ? a. Mọi người đều có thể nhiễm HIV 2. AIDS là gì ? b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV 3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? 4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào ? 5. Ai có thể bị nhiễm HIV? c. Một loại virus khi xâm nhập cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm d. Hầu hết những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV e. - Đường máu. - Đường tình dục. - Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào? e. Đường máu Đường

4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào? e. Đường máu Đường tình dục Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì ? a. Mọi người đều có thể nhiễm HIV 2. AIDS là gì ? b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV 3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? 4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào ? 5. Ai có thể bị nhiễm HIV? c. Một loại virus khi xâm nhập cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm d. Hầu hết những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV e. - Đường máu. - Đường tình dục. - Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

5. Ai có thể bị nhiễm HIV? a. Mọi người đều có thể bị

5. Ai có thể bị nhiễm HIV? a. Mọi người đều có thể bị nhiễm AIDS.

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì

Em hãy nối câu hỏi với trả lời tương ứng 1. HIV là gì ? a. Mọi người đều có thể nhiễm HIV 2. AIDS là gì ? b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV 3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? 4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào ? 5. Ai có thể bị nhiễm HIV? c. Một loại virus khi xâm nhập cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm d. Hầu hết những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV e. - Đường máu. - Đường tình dục. - Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

Kết luận HIV/AIDS là một loại bệnh có khả năng lây truyền trong cộng

Kết luận HIV/AIDS là một loại bệnh có khả năng lây truyền trong cộng đồng rất cao. Đây là một căn bệnh nguy hiểm bởi nó làm suy giảm hệ miễn dịch thông thường, giảm khả năng lao động của con người. Hiện nay chưa có thuốc chữa trị dứt điểm căn bệnh thế kỉ này.

Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, thống kê mới nhất đến nay

Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, thống kê mới nhất đến nay cả nước có gần 210. 000 người nhiễm HIV còn sống. Đã có 90. 882 trường hợp tử vong do HIV/AIDS tính từ đầu vụ dịch đến nay. Trong 5 tháng đầu năm 2017, số trường hợp HIV dương tính mới phát hiện khoảng 3. 546 ca, số tử vong khoảng 641 ca. So với cùng kỳ năm 2016, số nhiễm HIV mới giảm 11%, số bệnh nhân AIDS giảm 21%, số tử vong giảm 34%. Như vậy nhìn chung dịch HIV vẫn đang có xu hướng giảm ở 3 tiêu chí là số người nhiễm mới HIV, số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do AIDS.

2. Cách phòng tránh HIV/AIDS

2. Cách phòng tránh HIV/AIDS

Quan sát tranh và đọc thầm thông tin trong sách giáo khoa trang 35

Quan sát tranh và đọc thầm thông tin trong sách giáo khoa trang 35 để trả lời câu hỏi sau: 1. Hãy nêu cách phòng tránh HIV/AIDS? 2. Để phát hiện một người có bị nhiễm HIV hay không người ta thường làm gì?

 ChØ dïng b¬m kim tiªm 1 lÇn råi bá. NÕu ph¶i dïng b¬m

ChØ dïng b¬m kim tiªm 1 lÇn råi bá. NÕu ph¶i dïng b¬m kim tiªm th× cÇn luéc 20 phót kÓ tõ khi nư íc s «i. Kh «ng tiªm chÝch ma tuý. Tiªm chÝch ma tuý lµ mét con ® ưêng dÉn ®Õn HIV/AIDS. Kh «ng dïng chung c¸c dông cô cã thÓ dÝnh m¸u như: dao c¹o, bµn ch¶i ®¸nh r¨ng, kim ch©m, …

Xét nghiệm MÁU

Xét nghiệm MÁU

HIV là căn bệnh nguy hiểm chúng ta cần tuyên truyền, vận động mọi

HIV là căn bệnh nguy hiểm chúng ta cần tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/AIDS

Trong hai ngày 30 -11 và 1 -12, nhiều nước trên thế giới đã

Trong hai ngày 30 -11 và 1 -12, nhiều nước trên thế giới đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1 -12). Tâm điểm của các hoạt động là "ngăn ngừa AIDS”

HIV có thể lây truyền qua: a. Đường máu; đường hô hấp; đường tình

HIV có thể lây truyền qua: a. Đường máu; đường hô hấp; đường tình dục. b. Đường máu; đường tình dục; từ mẹ sang con. c. Đường hô hấp; đường tình dục; từ mẹ sang con.

Để phát hiện một người có nhiễm HIV hay không người ta thường xét

Để phát hiện một người có nhiễm HIV hay không người ta thường xét nghiệm: a. Nước tiểu b. Máu c. Phân

Để phòng tránh HIV/AIDS. a. Chỉ dùng bơm kim tiêm một lần; Nếu phải

Để phòng tránh HIV/AIDS. a. Chỉ dùng bơm kim tiêm một lần; Nếu phải dùng chung thì cần luộc 20 phút kể từ khi nước sôi. b. Không tiêm chích ma tuý; không dùng chung các dụng cụ có thể dính máu. c. Tất cả các ý trên.

3. Dặn dò: Về nhà học bài và chuẩn bị bài: “Thái độ đối

3. Dặn dò: Về nhà học bài và chuẩn bị bài: “Thái độ đối với người nhiễm HIV”.

Tiết học kết thúc Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !

Tiết học kết thúc Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !

Cục Phòng chống HIV/ADIS cho biết, số ca mắc HIV mới được phát hiện

Cục Phòng chống HIV/ADIS cho biết, số ca mắc HIV mới được phát hiện trong 5 tháng đầu năm 2017 là hơn 3500 trường hợp. PGS. TS Nguyễn Hùng Long - Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, thống kê mới nhất đến nay cả nước có gần 210. 000 người nhiễm HIV còn sống. Đã có 90. 882 trường hợp tử vong do HIV/AIDS tính từ đầu vụ dịch đến nay. Trong 5 tháng đầu năm 2017, số trường hợp HIV dương tính mới phát hiện khoảng 3. 546 ca, số tử vong khoảng 641 ca. So với cùng kỳ năm 2016, số nhiễm HIV mới giảm 11%, số bệnh nhân AIDS giảm 21%, số tử vong giảm 34%. Như vậy nhìn chung dịch HIV vẫn đang có xu hướng giảm ở 3 tiêu chí là số người nhiễm mới HIV, số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do AIDS.

Số người nhiễm HIV ở Việt Nam tăng trong 6 tháng đầu năm Tuy

Số người nhiễm HIV ở Việt Nam tăng trong 6 tháng đầu năm Tuy nhiên, 20 tỉnh thành có số bệnh nhân HIV tăng so với cùng kỳ 2016, đặc biệt là Hà Nội, Tây Ninh, Yên Bái, Tiền Giang, Kiên Giang, TP. HCM và Phú Thọ. Riêng Hà Nội và TP. HCM chiếm 25% bệnh nhân mới phát hiện trong cả nước. Trong đó Hà Nội ghi nhận 311 ca mới, tăng 61 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự tại TP. HCM, con số này là 572, tăng 25 ca. Cục trưởng Phòng chống HIV/AIDS cho biết, có tới 48% người mới nhiễm HIV tại Việt Nam là do quan hệ tình dục, 33% qua đường máu, 3% từ mẹ sang con. Hầu hết bệnh nhân đều phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Em hãy nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng 1. HIV là

Em hãy nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng 1. HIV là gì? 2. AIDS là gì? 3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không? 4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào? 5. Ai có thể bị nhiễm HIV? a. Mọi người đều có thể nhiễm HIV. b. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV. c. Một loại virus khi xâm nhập cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm. d. Hầu hết những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. e. - Đường máu. - Đường tình dục. -Từ mẹ sang con lúc mang thai khi sinh con. hoặc

Thực tế này cảnh báo , HIV đang lây lan ra cộng đồng và

Thực tế này cảnh báo , HIV đang lây lan ra cộng đồng và ngày càng trở nên khó kiểm soát. Từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ HIV trong nhóm người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm giảm nhưng tăng nhiều ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (tỷ lệ này là 7, 36% theo nguồn giám sát trọng điểm năm 2016). Tính đến tháng 4/2017, ngành y tế đã điều trị ARV được 118. 028 bệnh nhân đạt 56% số người nhiễm HIV được phát hiện. Khi mở rộng điều trị bằng ARV tại trạm y tế để bệnh nhân dễ dàng tiếp cận thì đến nay, đã có 7. 844 bệnh nhân nhận thuốc ARV tại xã. Đồng thời, Cục Phòng chống HIV/AIDS cũng đang mở rộng triển khai xét nghiệm tải lượng virus như một xét nghiệm thường quy. Thảo Nguyên

Tiết học kết thúc Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !

Tiết học kết thúc Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !