PHNG GIO DC O TO GIO LINH TRNG

  • Slides: 19
Download presentation
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIO LINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO QUANG MÔN:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIO LINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO QUANG MÔN: TIN HỌC LỚP: 4 A Giáo viên thực hiện: Nguyễn Vũ Minh Huyền

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Kiểm tra bài cũ: - Có

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Kiểm tra bài cũ: - Có mấy kiểu gõ chữ cái Tiếng Việt? - Đó là kiểu gõ nào?

1. Chúc mừng năm mới xuân Mậu Tuất 2018 2. Chúc mừng năm mới

1. Chúc mừng năm mới xuân Mậu Tuất 2018 2. Chúc mừng năm mới xuân Mậu Tuất 2018 3. Chúc mừng năm mới xuân Mậu Tuất 2018

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ 1. Phông chữ và cỡ chữ: -- Phôngchữ chữlàlàgì? loại chữ chúng ta chọn khi soạn thảo văn bản. - Cỡ chữ là gì? - Cỡ chữ là kích thước của chữ trong soạn thảo văn bản.

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ 1. Phông chữ và cỡ chữ : 2. Chọn phông chữ, cỡ chữ: - Bảng chọn trên phần mềm Word: - Xác định vị trí các nút lệnh chọn phông chữ, cỡ chữ trên thẻ Home?

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ 1. Phông chữ và cỡ chữ : 2. Chọn phông chữ, cỡ chữ: - Bảng chọn trên phần mềm Word: - Vị trí các nút lệnh chọn phông chữ, cỡ chữ trên thẻ Home: Chọn phông chữ Chọn cỡ chữ

Với cài đặt như trên em hãy dự đoán khi thực hiện các thao

Với cài đặt như trên em hãy dự đoán khi thực hiện các thao tác ở cột "Thao tác" sẽ được kết quả gì, sau đó điền vào chỗ chấm (…) để được câu đúng. Thao tác 1. Chọn nút lệnh mũi tên bên phải ô phông chữ. 2. Chọn phông chữ Times New Roman, sau đó gõ vài từ. 3. Chọn nút lệnh mũi tên bên phải ô cỡ chữ 4. Chọn số 20 rồi gõ vài từ. Kết quả trên màn hình Xuất hiện danh sách các phông chữ để lựa chọn. Chữ hiện ra trên trang soạn thảo có phông là Times New Roman, cỡ 14 chữ là. . . . … Xuất hiện danh sách các số thể hiện kích cỡ chữ. . . . khác nhau. 20 Chữ hiện lên có cỡ. . …. .

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ 1. Phông chữ và cỡ chữ : 2. Chọn phông chữ, cỡ chữ:

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ 1. Phông chữ và cỡ chữ 2. Chọn phông chữ, cỡ chữ 3. Thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho một phần văn bản: - Bước 1: Chọn phần văn bản cần điều chỉnh bằng cách đưa con trỏ đến đầu phần văn bản, nhấn giữ nút trái chuột, kéo đến cuối phần văn bản rồi thả nút chuột. - Bước 2: Chọn phông chữ, cỡ chữ cho phần văn bản đã chọn.

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông

Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tin học: Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ THỰC HÀNH

CỦNG CỐ ? Em hãy nêu các bước để thay đổi phông chữ, cỡ

CỦNG CỐ ? Em hãy nêu các bước để thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho một phần văn bản? Trả lời: - Bước 1: Chọn phần văn bản cần điều chỉnh bằng cách đưa con trỏ đến đầu phần văn bản, nhấn giữ nút trái chuột, kéo đến cuối phần văn bản rồi thả nút chuột. - Bước 2: Chọn phông chữ, cỡ chữ cho phần văn bản đã chọn.

DẶN DÒ - Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau

DẶN DÒ - Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau thực hành.