PHNG GDT V TH TRNG THCS MINH QUANG

  • Slides: 36
Download presentation
PHÒNG GD-ĐT VŨ THƯ TRƯỜNG THCS MINH QUANG SINH HỌC 6 GV: NÔNG THỊ

PHÒNG GD-ĐT VŨ THƯ TRƯỜNG THCS MINH QUANG SINH HỌC 6 GV: NÔNG THỊ THÚY HIỀN

- Trình bày vai trò của tảo. Kể tên một số tảo thường gặp?

- Trình bày vai trò của tảo. Kể tên một số tảo thường gặp?

BÀI 38

BÀI 38

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2. Quan sát cây rêu: 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu: 4. Vai trò của rêu:

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: Quan

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: Quan sát các hình sau cho biết môi trường sống của rêu?

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: Trên

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: Trên thân cây Trên đất ẩm Hãy nêu tên các nơi mà rêu có thể tồn tại và phát triển được? Trên bờ tường Trên đá

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: Rêu

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: Rêu thường sống ở nơi ẩm ướt: bờ tường hay chân tường, trên đất ẩm, trên đá, thân cây to, . . .

MỘT SỐ LOẠI RÊU Rêu trong nước Rêu trên cây gỗ

MỘT SỐ LOẠI RÊU Rêu trong nước Rêu trên cây gỗ

MỘT SỐ LOẠI RÊU Rêu sừng hươu Rêu phượng vĩ

MỘT SỐ LOẠI RÊU Rêu sừng hươu Rêu phượng vĩ

MỘT SỐ LOẠI RÊU Rêu Suna (hình sao) Rêu tản Rêu sừng Rêu bụi

MỘT SỐ LOẠI RÊU Rêu Suna (hình sao) Rêu tản Rêu sừng Rêu bụi đen

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2. Quan sát cây rêu: Em có thể nhận ra được những bộ phận nào của cây rêu? Quan sát mẫu vật Cây rêu

2. Quan sát cây rêu: Cây rêu Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm

2. Quan sát cây rêu: Cây rêu Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm những bộ phận nào? LÁ Nhỏ, mỏng Chưa có mạch dẫn TH N Ngắn, không phân nhánh Chưa có mạch dẫn RỄ Thân, rễ, lá có mạch dẫn chưa? Giả, chưa có mạch dẫn, có khả năng hút nước Hãy rút ra kết luận về cơ quan sinh dưỡng của rêu?

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2. Quan sát cây rêu: Cơ quan sinh dưỡng của rêu: - Rễ: giả chưa có rễ chính thức. - Thân: ngắn, không phân nhánh. - Lá: nhỏ, mỏng. * Trong thân, lá, rễ chưa có mạch dẫn.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2. Quan sát cây rêu: Tại sao rêu ở trên cạn nhưng chỉ sống được ở nơi ẩm ướt? Rêu có rễ giả chưa có mạch dẫn nên khả năng hút nước còn hạn chế, chính vì lẽ đó rêu chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2. Quan sát cây rêu: 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu:

3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu: Cho biết: 1. Cơ

3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu: Cho biết: 1. Cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào? 2. Rêu sinh sản bằng gì? Các em quan sát hình 38. 2. Túi bào tử có chứa các bào tử Nắp Em rút ra được kết luận gì? ØKết luận: - Cơ quan sinh sản của rêu là bào tử. - Rêu sinh sản bằng bào tử.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2. Quan sát cây rêu: 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu: - Cơ quan sinh sản của rêu là bào tử. - Rêu sinh sản bằng bào tử. Trình bày sự phát triển của rêu?

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 3. Túi bào tử và sự phát

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu: Trình bày sự phát triển của rêu?

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2. Quan sát cây rêu: 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu: - Cơ quan sinh sản của rêu là bào tử. - Rêu sinh sản bằng bào tử. * Sự phát triển của rêu: cây rêu trưởng thành mang túi bào tử, bào tử chín sẽ mở nắp làm rơi các bào tử xuống đất ẩm, bào tử sẽ nảy mầm phát triển thành cây rêu mới.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2. Quan sát cây rêu: 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu: 4. Vai trò của rêu:

4. Vai trò của rêu: Rêu có những vai trò gì? ? Tạo chất

4. Vai trò của rêu: Rêu có những vai trò gì? ? Tạo chất mùn Sống trên đất nghèo chất dinh dưỡng Sống trên đá Tạo? chất mùn Sống ở đầm lầy Tạo than bùn, làm phân bón, làm ? chất đốt

* Thông tin bổ sung: người ta nói rêu là sinh vật tiên phong

* Thông tin bổ sung: người ta nói rêu là sinh vật tiên phong đi đầu tạo điều kiện cho sự phát triển của các loài sinh vật khác trên Trái Đất. Vì: rêu có sống ở vùng đất nghèo chất dinh dưỡng, sau đó chết dưới sự phân huỷ các VSV sẽ làm cho đất trở nên giàu chất dinh dưỡng tạo cho TV sống phong phú ĐV phát triển Con người sống.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2.

BÀI 38. RÊU – C Y RÊU 1. Môi trường sống của rêu: 2. Quan sát cây rêu: 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu: 4. Vai trò của rêu: - Hình thành chất mùn. - Tạo than bùn, làm phân bón, làm chất đốt.

Đố em đây là cây gì ? - Dùng trang trí các lãng hoa

Đố em đây là cây gì ? - Dùng trang trí các lãng hoa ? - Thường thấy ở chân tường, bờ ruộng. . . - Nó có ảnh chụp như sau

Bài 39: QUYẾT – C Y DƯƠNG XỈ Ø Môi trường sống của dương

Bài 39: QUYẾT – C Y DƯƠNG XỈ Ø Môi trường sống của dương xỉ: + Dương xỉ sống ở những nơi nào? + Môi trường sống của dương xỉ có đặc điểm gì? Sống ở nơi ẩm ướt và râm như: khe tường, ven đường…

1. Quan sát cây dương xỉ: a. Cơ quan sinh dưỡng: Lá Xác định

1. Quan sát cây dương xỉ: a. Cơ quan sinh dưỡng: Lá Xác định các bộ phận trong cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ? Rễ Cây dương xỉ

Bài 39: QUYẾT – C Y DƯƠNG XỈ 1. Quan sát cây dương xỉ

Bài 39: QUYẾT – C Y DƯƠNG XỈ 1. Quan sát cây dương xỉ a. Cơ quan sinh dưỡng +Thân ngầm hình trụ. +Rễ thật, có nhiều lông hút. +Có mạch dẫn. +Lá già có cuống dài, mặt dưới có các túi bào tử + Lá non cuộn tròn.

1. Quan sát cây dương xỉ a. Cơ quan sinh dưỡng b. Túi bào

1. Quan sát cây dương xỉ a. Cơ quan sinh dưỡng b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ Mặt dưới lá của dương xỉ có đặc điểm gì ? Đốm nhỏ màu nâu chứa túi bào tử

1. Quan sát cây dương xỉ a. Cơ quan sinh dưỡng b. Túi bào

1. Quan sát cây dương xỉ a. Cơ quan sinh dưỡng b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ Đốm nhỏ chứa túi bào tử Túi bào tử với vòng cơ. Bào tử Nguyên tản Cây dương xỉ con. Cây dương xỉ trưởng thành.

1. Quan sát cây dương xỉ b. Túi bào tử và sự phát triển

1. Quan sát cây dương xỉ b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ - Cơ quan sinh sản là túi bào tử. - Dương xỉ sinh sản bằng bào tử. Bào tử nảy mầm thành nguyên tản rồi từ đó phát triển thành cây dương xỉ con.

Hãy chọn từ thích hợp: “mạch dẫn, nguyên tản, bào tử, lá, thân, rễ,

Hãy chọn từ thích hợp: “mạch dẫn, nguyên tản, bào tử, lá, thân, rễ, cuộn tròn ở đầu” điền vào chỗ trống trong các câu sau: lá thân rễ - Dương xỉ là những cây đã có. . . . , . . . . thật sự. cuộn tròn ở đầu - Lá non của cây dương xỉ bao giờ cũng. . . . mạch dẫn - Khác với rêu, bên trong thân và lá dương xỉ đã có. . . giữ chức năng vận chuyển nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng. nguyên tản bào tử - Dương xỉ sinh sản bằng. . . nhưng khác rêu ở chỗ có. . . . . do bào tử phát triển thành.

CỦNG CỐ Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: Cơ quan sinh dưỡng

CỦNG CỐ Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm có thân rễ giả Trong thân, rễ và lá lá. . . , . . và. . . bào. . . . tử dẫn chưamạch có. . . . . Rêu sinh sản bằng được chứa trong túi bào tử, cơ quan này nằm ngọn cây rêu cái. ở. . .

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài 38, 39/ SGK. 2. Xem trước bài 40, 41.

Quý thầy cô và các em học sinh chào tạm biệt !

Quý thầy cô và các em học sinh chào tạm biệt !