PHNG GDT QUN T Y H TRNG THCS

  • Slides: 18
Download presentation
PHÒNG GD&ĐT QUẬN T Y HỒ TRƯỜNG THCS XU N LA www. themegallery. com

PHÒNG GD&ĐT QUẬN T Y HỒ TRƯỜNG THCS XU N LA www. themegallery. com Toå : THỂ DỤC Company Logo

www. themegallery. com BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 2 3 1 4 6

www. themegallery. com BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 2 3 1 4 6 5 Company Logo

www. themegallery. com 1 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát

www. themegallery. com 1 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng. a Đây là động tác vươn thở Chính xác b c Đây là động Sai tác rồitay. d Đây là động Sai tác rồichân. Đây là động Sai tác rồingực. Company Logo

www. themegallery. com 2 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát

www. themegallery. com 2 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng. a Đây là động Sai tác rồivươn thở b c Đây là động tác tay. Chính xác d Đây là động Sai tác rồichân. Đây là động Sai tác rồingực. Company Logo

www. themegallery. com 3 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát

www. themegallery. com 3 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng. a Đây là động Saitác rồivươn thở b c Đây là động Saitác rồitay. d Đây là động Saitác rồichân. Đây làChính động tácxác ngực. Company Logo

www. themegallery. com 4 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát

www. themegallery. com 4 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng. a Đây là động Sai tác rồivươn thở b c Đây là động Sai tác rồitay. d Đây là động tác chân. Chính xác Đây là động Sai tác rồingực. Company Logo

www. themegallery. com 5 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát

www. themegallery. com 5 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng. a Đây là động Sai tác rồivươn thở b c d Đây là động Sai tác rồitay. Đây là động Sai tác rồingực. Đây Chính là động tác bụng. xác Company Logo

www. themegallery. com 6 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát

www. themegallery. com 6 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Các em quan sát các hình ở vế trên và nối lại các động tác ở vế dưới cho phù hợp. Vươn thở Tay Chân Ngực Bụng Company Logo

www. themegallery. com BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 6 ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH

www. themegallery. com BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 6 ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH 7 ĐỘNG TÁC TOÀN TH N 8 ĐỘNG TÁC NHẢY 9 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA Company Logo

www. themegallery. com 6 ÑOÄNG TAÙC VAËN MÌNH + Nhịp 1: Chân trái bước

www. themegallery. com 6 ÑOÄNG TAÙC VAËN MÌNH + Nhịp 1: Chân trái bước sang rộng bằng vai, hai tay chống hông, mặt hướng về trước. + Nhịp 2: Vặn mình sang trái, đồng thời 2 tay dang ngang, đánh mạnh ra sau, ngực căng, lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn sang trái. Hai chân thằng, không xoay bàn chân. + Nhịp 3: Trở về nhịp 1. + Nhịp 4: Trở về TTCB + Nhịp 5, 6, 7, 8: giống như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Company Logo

www. themegallery. com 7 ĐỘNG TÁC TOÀN TH N + Nhịp 1: Bước chân

www. themegallery. com 7 ĐỘNG TÁC TOÀN TH N + Nhịp 1: Bước chân trái về trước chếch 45° về bên trái, khuỵu gối, đồng thời tay trái đưa ra trước lên cao, tay phải đưa ra sau chếch xuống dưới. Trọng tâm dồn nhiều vào chân trước, chân sau kiễng, mắt nhìn theo tay trái, hai bàn tay sấp, các ngón tay khép lại. Company Logo

www. themegallery. com 8 ĐỘNG TÁC NHẢY + Nhịp 1: Nhảy và tách 2

www. themegallery. com 8 ĐỘNG TÁC NHẢY + Nhịp 1: Nhảy và tách 2 chân rộng bằng vai, 2 tay đưa ra trước, 2 bàn tay vỗ nhẹ vào nhau. + Nhịp 2: Nhảy về TTCB. + Nhịp 3: Nhảy và tách 2 chân rộng bằng vai, 2 tay dang ngang, lòng bàn tay úp. + Nhịp 4: Nhảy về TTCB + Nhịp 5, 6, 7, 8: giống như nhịp 1, 2, 3, 4. Company Logo

www. themegallery. com 9 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA + Nhịp 1: Co gối chân

www. themegallery. com 9 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA + Nhịp 1: Co gối chân trái lên cao một cách nhẹ nhàng, 2 tay dang ngang lòng bàn tay úp. + Nhịp 2: Tở về TTCB, 2 tay bắt chéo trước bụng, đầu hơi cúi. + Nhịp 3: Giống như nhịp 1 nhưng đổi chân. + Nhịp 4: Trở về TTCB + Nhịp 5, 6, 7, 8: giống như nhịp 1, 2, 3, 4 Company Logo

www. themegallery. com ? C U HỎI * Bài thể dục phát triển chung

www. themegallery. com ? C U HỎI * Bài thể dục phát triển chung bao gồm bao nhiêu động tác ? a 3 động tác b 6 động tác c 9 động tác d 12 động tác Company Logo

www. themegallery. com ? C U HỎI * Hãy kể tên các động tác

www. themegallery. com ? C U HỎI * Hãy kể tên các động tác của bài thể dục phát triển chung. Động tác tay Động tác ngực 2 4 5 Động tác bụng 6 Động tác vặn mình 7 9 Động tác toàn thân 8 Động tác nhảy 1 3 Động tác vươn thở Động tác chân Động tác điều hòa Company Logo

www. themegallery. com ? C U HỎI * Hãy chọn tên các động tác

www. themegallery. com ? C U HỎI * Hãy chọn tên các động tác với những hình vẽ tương ứng. Vươn thở Tay Ngực Chân Bụng Vặn mình Toàn thân Nhảy Điều hòa Company Logo

PHIM THEÅ DUÏC www. themegallery. com Company Logo

PHIM THEÅ DUÏC www. themegallery. com Company Logo

www. themegallery. com Cam on cac em da tham gia Company Logo

www. themegallery. com Cam on cac em da tham gia Company Logo