PHNG GDT QUN LONG BIN TRNG TIU HC

  • Slides: 19
Download presentation
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A Môn: Lịch sử

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A Môn: Lịch sử - Lớp 5 Tiết 28 - Tuần 28 Tên bài: TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP GV Thực hiện: Nguyễn Ngọc Ánh

1. Khái quát về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm

1. Khái quát về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Hãy so sánh lực lượng của ta và chính quyền Sài Gòn sau Hiệp định Pa - ri. Sau Hiệp định Pa-ri, Mĩ rút khỏi Việt Nam, chính quyền Sài Gòn sau thất bại liên tiếp lại không được sự hỗ trợ của Mĩ như trước nên hoang mang, lo sợ, rối loạn và yếu thế, trong khi đó lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh. Lúc này, ta quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. Sau hơn một tháng, quân và dân ta đã giải phóng toàn bộ Tây Nguyên và dải đất miền Trung. Ngày 26 -41975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy bắt đầu ngày 4 -3 -1975. 26

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy bắt đầu ngày 4 -3 -1975. 26 -3 -1975 HUẾ ĐÀ NẴNG BUÔN MA THUỘT 29 -3 -1975 10 -3 -1975 SÀI GÒN

2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh

2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập. NHIỆM VỤ 1 Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tiến công? Lữ đoàn xe tăng 203 có nhiệm vụ gì? 2 Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập. 3 Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng.

BẮC BẮCLữ & ĐÔNG Quân. T Y ta tiến vào Sài Gòn theo mấy

BẮC BẮCLữ & ĐÔNG Quân. T Y ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tiến công? đoàn xe. BẮC tăng 203 có nhiệm vụ gì? ĐÔNG & ĐÔNG NAM T Y & T Y NAM

Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.

Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì? Chiếc

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì? Chiếc xe tăng 843 oanh liệt đã húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập ngày 30/4/1975

Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng.

Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng.

Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh - Chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân

Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh - Chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực cộng hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn, giao toàn chính quyền từ trung ương đến địa phương lại cho chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tại sao Dương Văn Minh phải đầu hàng vô điều kiện?

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh Bàn phương án chiến đấu

Chuyển vũ khí vào nội thành Tiến công như vũ bão

Chuyển vũ khí vào nội thành Tiến công như vũ bão

Thất bại thảm hại

Thất bại thảm hại

Trung tướng Phạm Xuân Thệ Người cắm cờ trên Dinh Độc Lập

Trung tướng Phạm Xuân Thệ Người cắm cờ trên Dinh Độc Lập

Giờ phút thiêng liêng khi quân ta chiến thắng, thời khắc đánh dấu miền

Giờ phút thiêng liêng khi quân ta chiến thắng, thời khắc đánh dấu miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất là lúc nào? 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975

3. Ý nghĩa của chiến dịch Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa lịch sử

3. Ý nghĩa của chiến dịch Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30 4 - 1975. - Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc. - Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh trường kì và gian khổ. - Từ đây, hai miền Nam-Bắc được thống nhất.

GHI NHỚ Ngày 30 -4 -1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc

GHI NHỚ Ngày 30 -4 -1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.

G i aû i B UÔNMA T H Đ Ị A C Ầ Đ

G i aû i B UÔNMA T H Đ Ị A C Ầ Đ À N B Ù I QU A NG T T ỔQUỐ HỒC oâ chöõ H U U Ẵ H C H UỘ T Ế NG Ậ N Í M I NH

CỦNG CỐ, DẶN DÒ Về nhà học bài, tìm hiểu thêm về những tấm

CỦNG CỐ, DẶN DÒ Về nhà học bài, tìm hiểu thêm về những tấm gương trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Chuẩn bị bài: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.