PHNG GDT QUN LONG BIN TRNG TIU HC

  • Slides: 7
Download presentation
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A MÔN: KĨ THUẬT

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A MÔN: KĨ THUẬT – Lớp 5 Tiết 4 – Tuần 4 TÊN BÀI: THÊU DẤU NH N GV thực hiện: Nguyễn Ngọc Ánh

Bài : Thêu dấu nhân (t. 2)

Bài : Thêu dấu nhân (t. 2)

Ôn bài cũ Nêu quy trình thực hiện thêu dấu nhân? 1. Vạch dấu

Ôn bài cũ Nêu quy trình thực hiện thêu dấu nhân? 1. Vạch dấu đường thêu dấu nhân. 2. Thêu dấu nhân theo đường vạch dấu. a) Bắt đầu thêu. b) Thêu mũi thứ nhất. c) Thêu mũi thứ hai. d) Thêu các mũi tiếp theo. e) Kết thúc đường thêu.

Thực hành 1. Vạch dấu đường thêu dấu nhân. 2. Thêu dấu nhân theo

Thực hành 1. Vạch dấu đường thêu dấu nhân. 2. Thêu dấu nhân theo đường vạch dấu. a) Bắt đầu thêu. b) Thêu mũi thứ nhất. c) Thêu mũi thứ hai. d) Thêu các mũi tiếp theo. e) Kết thúc đường thêu.

Thực hành Thời gian 25 phút Ø Học sinh cắt vải và thực hiện

Thực hành Thời gian 25 phút Ø Học sinh cắt vải và thực hiện theo quy trình đã học. Ø Giáo viên theo dõi và chỉ dẫn những học sinh chưa biết.

Trưng bày sản phẩm Học sinh tự đánh giá sản phẩm theo các yêu

Trưng bày sản phẩm Học sinh tự đánh giá sản phẩm theo các yêu cầu sau: + Thêu được các mũi thêu dấu nhân theo hai đường vạch dấu. + Các mũi dấu nhân bằng nhau. + Đường thêu không bị dúm.

Củng cố- Dặn dò: • Nhận xét tiết học. • Về nhà xem lại

Củng cố- Dặn dò: • Nhận xét tiết học. • Về nhà xem lại bài. • Chuẩn bị: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình.