PHNG GDT QUN H NG TRNG THCS PH

  • Slides: 17
Download presentation
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 -2016 Người trình bày: Phạm. Thị Mai Lan Chức vụ: Hiệu trưởng Phú Lãm, ngày 4 tháng 1 năm 2016

I NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 1. Chất lượng học sinh: 1. 1. Kết

I NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 1. Chất lượng học sinh: 1. 1. Kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm: Xếp loại hai mặt GD Học Lực Hạnh kiểm Chia ra Giỏi Khá TB Yếu Kém Tổng Tốt Khá TB Yếu Kém Tổng Học kỳ I năm học 2014 - 2015 Học kỳ I năm học 2015 - 2016 Số lượng % 131 149 48 0 0 328 318 10 0 328 39, 94 45, 43 14, 63 0 0 100 96, 95 3, 05 0 0 0 100 111 166 60 1 0 338 308 29 1 0 0 338 32, 84 49, 11 17, 75 0, 3 0 100 91, 12 8, 58 0, 3 0 0 100 So sánh Giảm 7, 1% Tăng 3, 68% Tăng 3, 12% Tăng 0, 3% 0 Tăng 10 em Giảm 5, 83% Tăng 5, 53% Tăng 0, 3% 0 0 Tăng 10 em

- HS giỏi toàn diên: 111 em đạt 32, 84% - HS tiên tiến:

- HS giỏi toàn diên: 111 em đạt 32, 84% - HS tiên tiến: 166 em đạt 49, 11% 1. 2. Kết quả học sinh giỏi các cấp: - Có 1 em đạt giải khuyến khích cấp Quận trong cuộc thi “ Viết về nếp sống văn minh, thanh lịch”, 01 em đạt giải khuyến khích Festival T. Anh cấp Quận. Trong kỳ thi HSG cấp Quận các môn văn hóa lớp 9 có 1 em đạt giải khuyến khích môn Ngữ văn. 1. 3. Kết quả công tác thể dục thể thao: - Công tác TDTT luôn được nhà trường quan tâm, đặc biệt là giáo dục thể chất cho học sinh, học kỳ I đã có 100% học sinh được rèn luyện về thể chất và có 13 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong hội khỏe Phù Đổng cấp Quận. 1. 4. Kết quả Liên đội tham gia các phong trào: - Các chi đội và liên đội tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, PGD&ĐT quận Hà Đông, quận đoàn Hà Đông tổ

chức cụ thể: Hội thi làm báo tường, thi văn nghệ nhân ngày 20/11.

chức cụ thể: Hội thi làm báo tường, thi văn nghệ nhân ngày 20/11. - Ủng hộ “Chương trình nhà bán trú cho em” mỗi HS 10. 000đ, đã ủng hộ mỗi HS 5. 000đ x 327 hs= 1. 635. 000đ ( Một triệu sáu trăm ba mượi lăm ngàn đồng) - Mua tăm ủng hộ Hội người mù Hà Đông 7. 000đ( Bảy triệu đồng) - Ủng hộ chương trình “Một triệu quyển vở đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn” mỗi HS 01 vở viết mới ( 327 quyển). - Triển khai thu kế hoạch nhỏ đợt 1 mỗi HS 2 kg giấy vụn. 2. Kết quả đạt được của cán bộ, giáo viên: 2. 1. Kết quả công tác tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp quận: - Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận thầy giáo Lê Thanh Hợp đạt giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn T. Anh, cô giáo Quách Thị Mai Hiến đạt giải khuyến khích giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Vật Lý.

2. 2. Kết quả xếp loại chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân

2. 2. Kết quả xếp loại chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân viên: 2. 2. 1. Kết quả xếp loại giờ dạy: Xếp loại giờ dạy Tổ Tổng số Giỏi CB, GV được dự giờ đánh % giá XL SL Khá TB Yếu SL % Tự nhiên 8 5 62, 5 3 37, 5 0 0 Xã hội 11 6 54, 5 4 36, 4 1 9, 1 0 0 BGH 2 2 100 0 0 0 Toàn trường 21 13 61, 9 7 33, 3 1 4, 8 0 0

2. 2. 2. Kết quả xếp loại hồ sơ, thực hiện quy chế chuyên

2. 2. 2. Kết quả xếp loại hồ sơ, thực hiện quy chế chuyên môn: XL hồ sơ Tổ Tổng số Tốt Khá Xếp loại thực hiện quy chế TB Yếu Tốt Khá Yếu TB % SL % SL % 0 0 7 87, 5 1 12, 5 0 0 0 8 72, 7 3 27, 3 0 0 0 0 6 100 0 0 2 100 0 0 0 14, 8 0 0 23 85, 2 4 14, 8 0 0 SL % S % S L L 8 7 87, 5 1 12, 5 0 0 11 8 72, 7 3 27, 3 0 0 06 6 100 0 0 02 2 100 0 0 27 23 85, 2 4 TN XH H. chí nh BGH Cộng

2. 2. 3. Xếp loại chung chuyên môn: XL chung chuyên môn Tổ Tốt

2. 2. 3. Xếp loại chung chuyên môn: XL chung chuyên môn Tổ Tốt Tổng số Khá TB Yếu SL % Tự nhiên 8 5 62. 5 3 37, 5 0 0 Xã hội 11 6 54, 5 4 36, 4 1 9, 1 0 0 Hành chính 6 6 100 0 0 0 BGH 2 2 100 0 0 0 Cộng 27 19 70, 4 7 25, 9 1 3, 7 0 0

2. 3. Kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi

2. 3. Kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới quản lý và đổi mới phương pháp dạy học: - Nhà trường quản lý sơ yếu lý lịch của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến, điểm của HS trên phần mềm quản lý thống nhất chung của SGD&ĐT Hà Nội. - BGH tạo ngân hàng đề thi các môn học, công văn đi, công văn đến, các loại báo cáo, thống kê trên máy tính. - Hiệu trưởng triển khai họp nội dung các cuộc HĐSP trên máy chiếu. - Thao giảng đợt 1 đa số GV thao giảng đã ứng dụng CNTT vào dạy học

 2. 4. Kết quả Xếp loại thi đua HKI của cán bộ, giáo

2. 4. Kết quả Xếp loại thi đua HKI của cán bộ, giáo viên, nhân viên: TT Chia Tổng ra số Xuất sắc TS 1 2 3 % Khá TS Ghi chú TB % TS % BGH 2 1 50 0 0 GV 19 10 52, 63 9 43, 37 0 0 NV 6 6 100 0 0 27 17 62, 96 10 37, 04 0 0 Tổng số

 4. Kết quả công tác CSVC - Đã sửa chữa nhà vệ sinh

4. Kết quả công tác CSVC - Đã sửa chữa nhà vệ sinh của giáo viên và học sinh. Hiện nay nhà vệ sinh của học sinh có đầy đủ nước và các trang thiết bị khác. . . và luôn sạch sẽ. Nhà trường đã sửa sang các lớp học dãy nhà cũ như thay các cửa hỏng , thay các bóng điện cháy. . . và đã bàn giao cơ sở vật chất các lớp với bảo vệ và GVCN các lớp. - Chuyển một số phòng học bộ môn, phòng chức năng như: Phòng Tin học, phòng m nhạc + Mỹ thuật, phòng Truyền thống. . . ; Chuyển phòng học của 3 lớp đó là: Lớp 7 B, 7 C, 9 C để phù hợp với cơ sở vật chất của nhà trường. - Tiến hành thuê người dọn tầng 2 nhà Đa năng thanh lý một số bàn ghế cũ, hỏng. . . - Nhà trường thường xuyên kiểm tra CSVC và có kế hoạch mua bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học còn thiếu.

 5. Y tế học đường - VSMT: - Tổ chức khám sức khỏe

5. Y tế học đường - VSMT: - Tổ chức khám sức khỏe cho 100% học sinh vào tháng 10/2015. - Số học sinh tham gia bảo hiểm y tế là đợt I là 333 em tham đóng bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98, 23%( 6 em HS không tham gia) - Số học sinh tham gia bảo hiểm thân thể: 210 đạt tỷ lệ 61, 94%. - Vệ sinh môi trường luôn được BGH quan tâm và chỉ đạo sát sao do vậy cảnh quan sư phạm nhà trường luôn Xanh- Sạch - Đẹp và an toàn. 6. Kết quả công tác từ thiện, nhân đạo: - Ủng hộ « Quĩ vòng tay nhân ái » 700. 000đ - Ủng hộ « Quĩ nhân đạo » 750. 000đ - Ủng hộ « Quĩ vì người nghèo » Phường Phú Lãm 800. 000đ

- Ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa số tiền 1. 350. 000đ

- Ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa số tiền 1. 350. 000đ 7. Kết quả công tác thu chi và tiết kiệm chi tiêu, chăm lo đến đời sống CB, GV, NV trong Học kỳ I năm học 2015 -2016. - Đợt 20/11 mỗi đ/c CB, GV, NV là 1. 000đ( Một triệu đồng) - Đợt Tết Nguyên Đán 1. 400. 000đ( Một triệu bốn trăm ngàn đồng) sẽ chi trong dịp Tết Nguyên Đán bằng tiền mặt 8. Công tác phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội: Ban giám hiệu và các thầy cô giáo trong nhà trường thường xuyên phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội ( Bằng các hình thức điện thoại, mời cha mẹ học sinh họp, sổ liên lạc giữa gia đình và giáo viên chủ nhiệm, sổ liên lạc điện tử…) Đặc biệt quan tâm đến những học sinh chậm tiến bộ về đạo đức và học lực yếu kém.

II. NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC. 1. Về ngày giờ công: Một số

II. NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC. 1. Về ngày giờ công: Một số đ/c chưa thực sự khắc phục khó khăn còn xin nghỉ (có phép) nhiều. Một số đ/c GV, NV còn đi muộn. 2. Về chuyên môn: + Công tác bồi dưỡng HSG K 9 chưa đạt hiệu quả: Chỉ có 1 em đạt giải khuyến khích các môn văn hóa. + 1 vài đ/c thực hiện giờ lên lớp còn chậm. + Giờ Thể dục 2 đ/c còn để lớp ầm, học sinh còn nói tục chửi bậy trong giờ học để đ/c Phó trưởng phòng GD &ĐT phê bình. + Còn 1 số đ/c Sổ điểm cá nhân còn sửa chữa nhiều. + Sổ đầu bài một số đ/c còn ghi vào phần qui định của học sinh ghi. + Sổ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn một số đ/c còn ghi chép chưa cập nhật, nội dung sơ sài ngày tháng còn chưa chuẩn. . . + Trong HKI GVCN chưa nộp Sổ chủ nhiệm hàng tháng để

BGH kiểm tra. + Giờ sinh hoạt không thực hiện đủ 45 phút. +

BGH kiểm tra. + Giờ sinh hoạt không thực hiện đủ 45 phút. + Công tác coi thi 1 số đ/c chưa thực sự nghiêm túc, còn ra ngoài phòng thi. ( Lưu ý việc coi thi, chấm thi nghiêm túc là một trong những biện pháp giúp học sinh tự giác học tập). + Đ/c Minh Hạnh, Lê Huyền đã ký vào Học bạ của một số lớp 6. + Việc phân công dạy thay của nhà trường chưa thực hiện tốt. + Công tác thao giảng một vài đ/c còn không tham gia( HKII sẽ dạy bù) + Việc nộp Bài giảng điện tử còn chậm( hiện nay chưa có đ/c nào nộp bài) 3. Về công tác khác: - Một số GVCN và giáo viên bộ môn chưa sát sao trong công tác vệ sinh môi trường và cảnh quan lớp học, trường học.

II. KẾ HOẠCH TRỌNG T M THÁNG 1/2016 - Đẩy mạnh hoạt động thi

II. KẾ HOẠCH TRỌNG T M THÁNG 1/2016 - Đẩy mạnh hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản VN 3/2 chào mừng xuân mới và chào mừng ngày Thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3. - Tổ TN thực hiện dạy chuyên đề cấp Quận môn Toán. - Đón đoàn kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn trường THCS Phú Lương; Tổ chức đi kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn HKI trương THCS Đồng Mai. - Đ/c Dũng chỉ đạo HS tham gia thi T. Anh (IOE) cấp Quận ( ngày 16, 17/1/2016), và thi giải toán trên Internet cấp trường. -Các đ/c Vượng, Thanh Huyền, Phạm Hiền, Thương nộp Bài giảng E- learning về PGD. - Đ/c Huế tham gia lớp bồi dưỡng Tổng phụ trách Đội tại trường Lê Duẩn

- HS khối 9 tham gia thi nghề phổ thông theo kế hoạch ngày

- HS khối 9 tham gia thi nghề phổ thông theo kế hoạch ngày 18, 19/1/2016; Địa diểm thi THCS Phú Lương đ/c Thanh Huyền, Vũ Hương có nhiệm vụ đưa HS đi thi. Đ/c Thanh Huyền tổ chức ôn tập cho HS tuần trước ngày thi. - Bồi dưỡng HSG môn Toán, Văn, T. Anh khối 6, 7, 8 môn Vật lý, Hóa học khối 8 bắt đầu từ tuần 21 vào tiết 4, 5 thứ 5 hàng tuần. - GV dạy Văn, Toán, T. Anh nộp PPCT môn Tự chọn nộp về BGH và cập nhật Sổ đầu bài hàng tuần. - Chuẩn bị hồ sơ chuyên môn, giờ dạy đón đoàn Thanh tra toàn diện của Sở GD&ĐT Hà Nội. - BGH Kiểm tra dự giờ đột xuất GV. - PGD kiểm tra đột xuất một số trường.

 Trên đây là Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015

Trên đây là Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 -2016 rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí. III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NH N VIÊN Xin kính chúc các đồng chí và gia đình một năm mới SỨC KHỎE - AN KHANG – THỊNH VƯỢNG Chúc mừng năm mới! Xin trân trọng cảm ơn!