PHNG GDT NAM TR MY TRNG PTDTNT NAM

  • Slides: 24
Download presentation
PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY TRƯỜNG PTDTNT NAM TRÀ MY CHÀO MỪNG QUÍ THẦY

PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY TRƯỜNG PTDTNT NAM TRÀ MY CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ LỚP CHÚNG TA GV: NGUYỄN XU N MINH

TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung

TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.

BÀI 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt

BÀI 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.

VT 20

VT 20

Bài 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt

Bài 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. - Dựa vào lát cắt địa hình-thổ nhưỡng theo vĩ tuyến 200 B cho biết đi từ bờ biển lên núi cao nước ta có những loại đất nào ?

Bài 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt

Bài 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. * Đất mặn ven biển, đất bồi tụ phù sa, đất feralit, đất mùn núi cao. * Qua đó em có nhận xét gì về số lượng đất ở Việt Nam và giải thích tại sao ?

BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất

BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. a. Đất ở nước ta rất đa dạng thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam. TIẾT 43 Đất ở nước ta rất đa dạng thể - Là điều kiện tốtrõgiúp nềnnhiệt nông nước hiện tính chất đới nghiệp gió ẩmchuyên của thiên canh nhiên Việt vừa đa dạng, mùa vừa có hiệu quả Nam. Đó là điều kiện tốt giúp nền nông nghiệp nước ta có đặc điểm gì ? ta

Nhóm đất feralit khác và đất mùn núi cao chiếm diện tích lớn nhất.

Nhóm đất feralit khác và đất mùn núi cao chiếm diện tích lớn nhất. Phát triển trên địa hình miền núi và cao nguyên Quan sát hình 36. 2 cho biết nước ta có mấy loại đất chính và xếp thành mấy nhóm đất chính ? Xác định nơi phân bố từng loại đất trên bản đồ ? Trên bản đồ nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất và phát triển trên địa hình nào ?

TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung

TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. a. Đất ở nước ta rất đa dạng thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam. b. Nước ta có 3 nhóm đất chính: Đất mùn núi cao (11%) Đất feralit đồi núi thấp ( 65%) Đất phù sa (24%)

THẢO LUẬN NHÓM Dựa vào bản đồ đất Việt Nam và lược đồ 36.

THẢO LUẬN NHÓM Dựa vào bản đồ đất Việt Nam và lược đồ 36. 2 kết hợp nội dung SGK. (8 phút) Nhóm đất Đất feralit (N 1+2) Đất mùn núi cao (N 3+4) Đất phù sa sông, biển (N 5+6) Đặc tính chung Các loại đất Phân bố GTKT

ĐẶC ĐIỂM, NƠI PH N BỐ VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA 3 NHÓM

ĐẶC ĐIỂM, NƠI PH N BỐ VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA 3 NHÓM ĐẤT CHÍNH Ở NƯỚC TA Nhóm đất Đặc tính chung Các loại đất Đất feralit Đất chua, it mùn, nhiều sét, có nhiều hợp chất sét và nhôm nên đất có mầu đỏ, vàng, dễ bị kết von thành đá ong Chiếm 65% s lãnh thổ Đất mùn núi cao Chiếm 11% s lãnh thổ Đất phù sa sông, biển Chiếm 24% s lãnh thổ Xốp, giàu mùn, màu đen hoặc màu nâu Xốp, ít chua, giàu mùn, dễ canh tác, độ phì cao Đất feralit trên đá vôi, đất feralit trên đá Badan, đất feralit trên các loại đá khác Mùn thô và mùn nhuyễn -Đất phù sa sông(trong đê, ngoài đê) - Đất phù sa biển, đất phù sa cổ Phân bố GTKT - Vùng đồi núi thấp - Đất trên đá vôi phân bố ở phía Bắc, đất feralit trên đá badan phân bố ở Tây Nguyên và ĐNB Núi cao trên 2000 m Trồng các loại cây công nghiệp nhiệt đới Phát triển lâm nghiệp để bảo vệ rừng đầu nguồn Tập trung ở châu Thích hợp tốt thổ Sông Hồng và nhiều loại cây châu thổ sông trồng đặc biệt Cửu Long, đồng cây lúa nước, bằng duyên hải, cây ăn quả, hoa ĐNB màu. .

TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung

TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.

Đất là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành. Đất

Đất là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành. Đất còn là tư liệu sản xuất chính từ lâu đời của sản xuất nông, lâm nghiệp. Đất ở nuớc ta đã được nhân dân sử dụng, cải tạo, phát triển và trở thành tài nguyên vô cùng quý giá. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tất đất , tất vàng bấy nhiêu.

BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất

BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. TIẾT 43 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.

Hiện nay diện tích đất canh tác của nước ta có nguy cơ cạn

Hiện nay diện tích đất canh tác của nước ta có nguy cơ cạn kiệt. Đất ngày càng thoái hoá, nhiễm mặn nhiễm phèn … Liên hệ thực tế cho biết hiện trạng tài nguyên đất ở nước ta như thế nào ?

1 2 2 3 Quan sát các bức ảnh trên kết hợp kiến thức

1 2 2 3 Quan sát các bức ảnh trên kết hợp kiến thức thực tế cho biết những nguyên nhân làm cho đất bị thoái hoá ? 4

Quan sát các bức ảnh trên cho biết nhân dân ta đã tiến hành

Quan sát các bức ảnh trên cho biết nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp gì để cải tạo đất ở miền núi.

Quan sát các bức ảnh trên cho biết nhân dân ta đã tiến hành

Quan sát các bức ảnh trên cho biết nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp gì để cải tạo đất nhiễm mặn và nhiễm phèm ở đồng bằng.

BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất

BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam. - Đất là tài nguyên vô cùng quí giá. Vì vậy chúng ta cần sử dụng đất hợp lý. - Biện pháp cải tạo đất : + Ban hành luật đất đai để sử dụng và bảo vệ đất ngày càng tốt hơn + Đối với đất miền núi cần phải trồng rừng, làm ruộng bậc thang để chống hiện tượng xói mòn, rửa trôi, bạc màu… + Đối với đất đồng bằng phải rửa chua, rửa mặn để tăng diện tích canh tác bằng cách xây dựng hệ thống kênh mương, bón vôi… TIẾT 43

1 2 3 4 Đ Ấ T F E R A L I T

1 2 3 4 Đ Ấ T F E R A L I T T P H U Ù S A Đ Ấ T M Ù N N Ú I C A O Đ Ố T R Ừ N G 712 Một những cho 810 chữ chữcái cái–––Loạitrong đất đấtcó có dùng độ độ phì để nguyên phát cao, rất triển rất nhân thích lâmlàm hợp nghiệp, đất xấu, đất bạc màurừng nhiều nhằm loại để bảo cây vệtrồng, công đất nghiệp đặc biệt đầu nhiệt là nguồn cây đớilúa L U Ậ T Đ Ấ T Đ A I Một trong những Luật do nhà nước ta ban hành nhằm để bảo vệ và sử dụng đất ngày càng tốt hơn

Bài tập BT 2 /127: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu

Bài tập BT 2 /127: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét. 25% Hướng dẫn> 50% 3600=100% 25% 1% 3, 60

Biểu Đồ hoàn chỉnh Đất mùn núi cao (11%) Đất phù sa (24%) Đất

Biểu Đồ hoàn chỉnh Đất mùn núi cao (11%) Đất phù sa (24%) Đất feralit đồi núi thấp ( 65%) Cơ cấu diện tích các nhóm đất chính ở nước ta.

 • DẶN DÒ : Về nhà học bài và hoàn thành bài tập

• DẶN DÒ : Về nhà học bài và hoàn thành bài tập số 2 SGK Chuẩn bị bài mới” Đặc điểm sinh vật Việt Nam” • Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam? • Nêu tên và sự phân bố các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta?

TH N MẾN CHÀO CÁC EM

TH N MẾN CHÀO CÁC EM