Phng GDT huyn m Di Trng THCS Quch

  • Slides: 28
Download presentation
Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi Trường THCS Quách Văn Phẩm CHÀO MỪNG THẦY CÔ

Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi Trường THCS Quách Văn Phẩm CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Môn: Lịch sử Lớp 7 A 1

? Cho biết tình hình kinh tế và xã hội nước ta cuối thời

? Cho biết tình hình kinh tế và xã hội nước ta cuối thời Trần?

Tiết 31; BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV

Tiết 31; BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo)

? Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào ? Nhà Trần suy

? Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào ? Nhà Trần suy yếu, làng xã tiêu điều, dân đinh giảm sút. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân đã làm cho nhà Trần không còn đủ sức giữ vai trò của mình. Năm 1400, Hồ Quý Ly, một viên quan đã từng giữ chức vụ cao nhất trong triều, phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.

Em hãy trình bày những hiểu biết của em về Hồ Qúy Ly Hình:

Em hãy trình bày những hiểu biết của em về Hồ Qúy Ly Hình: Hồ Quý Ly

Về quốc hiệu “Đại Ngu”: theo truyền thuyết, họ Hồ là con cháu Ngu

Về quốc hiệu “Đại Ngu”: theo truyền thuyết, họ Hồ là con cháu Ngu Thuấn (là một trong Ngũ Đế nổi tiếng ở Trung Hoa thời thượng cổ); sau này con Ngu Yên là Vĩ Mãn được Chu Vũ Vương của nhà Chu phong cho ở đất Trần gọi là Hồ Công, sau dùng chữ Hồ làm tên họ. Hồ Quý Ly nhận mình là dòng dõi họ Hồ, con cháu Ngu Thuấn, nên đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Chữ Ngu ở đây có nghĩa là "sự yên vui, hòa bình", chứ không có nghĩa là "ngu si" (Dẫn theo Từ điển Bách khoa toàn thư Hồ Quý Ly tiếng Việt Wikipedia)

Cải cách của Hồ Quý Ly diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Chính trị

Cải cách của Hồ Quý Ly diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Chính trị Kinh tếtài chính Cải cách của Hồ Quý Ly Văn hóagiáo dục Quân sự Xã hội

? Về chính trị HQL đã thi hành những biện pháp nào ? -

? Về chính trị HQL đã thi hành những biện pháp nào ? - Thay thế các võ quan cao cấp do quý tộc, tôn thất nhà Trần bằng những người không thuộc họ Trần thân cận với mình. - Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn. - Cử các quan triều đình thăm hỏi đời sống nhân dân.

? Tại sao Hồ Qúy Ly lại bỏ những quan lại nhà Trần? Sợ

? Tại sao Hồ Qúy Ly lại bỏ những quan lại nhà Trần? Sợ họ lật đổ ngôi vị của mình. ? Việc quan triều đình thăm hỏi nhân dân nói lên điều gì? Sự quan tâm của nhà Hồ đến đời sống nhân dân.

? Về kinh tế, tài chính Hồ Qúy Ly đã có biện pháp gì

? Về kinh tế, tài chính Hồ Qúy Ly đã có biện pháp gì ? - Phát hành tiền giấy thay cho tiền đồng. - Ban hành chính sách “hạn điền”. - Quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

- 1396, Hồ Quý Ly ban hành tiền giấy, gọi là thông bảo hội

- 1396, Hồ Quý Ly ban hành tiền giấy, gọi là thông bảo hội sao, gồm 7 loại: 10 đồng, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền, 1 quan. Cấm dùng tiền bằng đồng (ai có tiền đồng phải đem đổi cho nhà nước lấy tiền giấy. ) Tiền Đồng

? Các chính sách kinh tế của triều Hồ có tác dụng như thế

? Các chính sách kinh tế của triều Hồ có tác dụng như thế nào ? Phần nào làm cho kt thoát khỏi khủng hoảng và đi lên.

? Về mặt xã hội Hồ Qúy Ly đã ban hành những chính sách

? Về mặt xã hội Hồ Qúy Ly đã ban hành những chính sách gì ? Ban hành chính sách “hạn nô”. Năm đói kém bắt nhà giàu phải bán thóc cho dân, tổ chức nơi chữa bệnh.

THẢO LUẬN Thơ i gian: 3 phu t Nhà Hồ thực hiện hạn điền,

THẢO LUẬN Thơ i gian: 3 phu t Nhà Hồ thực hiện hạn điền, hạn nô để làm gì ? Giảm số lượng ruộng tư, bớt nô tì của các vương hầu, quý tộc -> tăng ruộng công và người sản xuất cho xã hội. Hạn chế ảnh hưởng của nhà Trần đối với nhà Hồ. . .

? Văn hóa, giáo dục nhà Hồ đã đưa ra những chính sách gì?

? Văn hóa, giáo dục nhà Hồ đã đưa ra những chính sách gì? Bắt nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục. - Cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua và phi tần, cung nữ - Sữa đổi chế độ thi cử hàng loạt. -

? Về quân sự Hồ Qúy Ly đã thực hiện chính sách gì? -

? Về quân sự Hồ Qúy Ly đã thực hiện chính sách gì? - Làm lại sổ đinh để tăng quân số. - Chế tạo ra súng thần cơ. - Làm thuyền chiến (lâu thuyền) - Nơi hiểm yếu có bố trí phòng thủ. - Xây dựng một số thành kiên cố.

Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

Cổng thành phía tây

Cổng thành phía tây

TƯỜNG THÀNH

TƯỜNG THÀNH

Giếng vua, Đàn Nam Giao

Giếng vua, Đàn Nam Giao

? Cải cách của Hồ Quý Ly có ý nghĩa và tác dụng gì

? Cải cách của Hồ Quý Ly có ý nghĩa và tác dụng gì ? - Ý nghĩa: đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. - Tác dụng: + Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ. + Làm suy yếu thế lực, tôn thất nhà Trần. + Tăng nguồn thu nhập cho đất nước.

? Những cải cách của HQL có những hạn chế ntn ? - Chưa

? Những cải cách của HQL có những hạn chế ntn ? - Chưa đảm bảo cuộc sống và quyền tự do của nhân dân. - Đều đụng chạm đến các quyền lợi của các tầng lớp.

? Với những đóng góp của HQL, em có nhận xét, đánh giá gì

? Với những đóng góp của HQL, em có nhận xét, đánh giá gì về nhân vật này ? Là người có tài, có hoài bão, yêu nước thiết tha, có đóng góp cho xã hội.

- Về nhà học bài. - Trả lời câu hỏi trong sách bài tập

- Về nhà học bài. - Trả lời câu hỏi trong sách bài tập - Chuẩn bị bài 17: ôn tập chương II và chương III. - Học đề cương.