PHNG GDT GIANG THNH TRNG THCS PH M

  • Slides: 15
Download presentation
PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI

PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI MÔN TIN HỌC 6 GIÁO VIÊN: TRƯƠNG VĂN VIỆT SĐT: 0973664322 Email: viettv. c 2 [email protected] edu. vn

Để luyện tập sử dụng chuột em sử dụng phần mềm gì? Để luyện

Để luyện tập sử dụng chuột em sử dụng phần mềm gì? Để luyện tập gõ bàn phím, em sử dụng các phần mềm gì? Rapid Typing, 10 Finger Breakout, … Để gọi video cho bạn, em sử dụng phần mềm gì? Để chụp hình, em sử dụng phần mềm gì? Mouse. Skill, … Zalo, Facebook Messenger, … Camera 360, Nokia Camera, … Để duyệt Web, em sử dụng phần mềm gi? Chrome, Cốc, Firefox, …

PHẦN MỀM LÀ GÌ?

PHẦN MỀM LÀ GÌ?

BÀI 7. PHẦN MỀM MỤC TIÊU

BÀI 7. PHẦN MỀM MỤC TIÊU

BÀI 7. PHẦN MỀM Giới thiệu về phần mềm • Phần mềm là gì?

BÀI 7. PHẦN MỀM Giới thiệu về phần mềm • Phần mềm là gì? • Phần mềm có hình dạng, kích thước, khối lượng không? Chẳng hạn hình vẽ chú cá heo và chú chuột có phải là hình dạng của phần mềm Rapid Typing và Basic Mouse Skill không?

BÀI 7. PHẦN MỀM 1. Khái niệm phần mềm • Phần mềm là tập

BÀI 7. PHẦN MỀM 1. Khái niệm phần mềm • Phần mềm là tập hợp các lệnh điều khiển do những lập trình viên viết ra. Ví dụ: Mouse Skill, Rapid Typing, Chrome, ….

BÀI 7. PHẦN MỀM 2. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng

BÀI 7. PHẦN MỀM 2. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng • Phần mềm gồm có 2 loại: - Phần mềm ứng dụng là những phần mềm thực hiện một loại công việc cụ thể nào đó. Ví dụ: Chrome, Mouse Skill, … - Hệ điều hành là phần mềm nền tảng, thiếu nó thì mọi phần mềm khác không hoạt động được.

BÀI 7. PHẦN MỀM 2. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng

BÀI 7. PHẦN MỀM 2. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng Chức năng của hệ điều hành: - Điều khiển tất cả thiết bị phần cứng. - Cung cấp giao diện cho người sử dụng. - Quản lý và lưu trữ thông tin.

Mời các em trả lời một số câu hỏi thông qua trang web Kahoot

Mời các em trả lời một số câu hỏi thông qua trang web Kahoot

BÀI 7. PHẦN MỀM 3. Những hệ điều hành thông dụng Hệ điều hành

BÀI 7. PHẦN MỀM 3. Những hệ điều hành thông dụng Hệ điều hành trên máy tính

BÀI 7. PHẦN MỀM 3. Những hệ điều hành thông dụng Blackberry OS, Windows

BÀI 7. PHẦN MỀM 3. Những hệ điều hành thông dụng Blackberry OS, Windows Phone, Tizen, … Hệ điều hành trên điện thoại

BÀI 7. PHẦN MỀM Củng cố - Khái niệm phần mềm, phần mềm ứng

BÀI 7. PHẦN MỀM Củng cố - Khái niệm phần mềm, phần mềm ứng dụng, hệ điều hành • Phần mềm là tập hợp các lệnh điều khiển do những lập trình viên viết ra. • Phần mềm ứng dụng là những phần mềm thực hiện một loại công việc cụ thể nào đó. • Hệ điều hành là phần mềm nền tảng, thiếu nó thì mọi phần mềm khác không hoạt động được.

BÀI 7. PHẦN MỀM Củng cố - Chức năng của hệ điều hành -

BÀI 7. PHẦN MỀM Củng cố - Chức năng của hệ điều hành - Điều khiển tất cả thiết bị phần cứng. - Cung cấp giao diện cho người sử dụng. - Quản lý và lưu trữ thông tin.

BÀI 7. PHẦN MỀM Củng cố - Một số hệ điều hành thông dụng

BÀI 7. PHẦN MỀM Củng cố - Một số hệ điều hành thông dụng trên máy tính - Windows - Mac OS - Linux - Một số hệ điều hành thông dụng trên điện thoại - Android - IOS

BÀI 7. PHẦN MỀM Hướng dẫn về nhà - Học thuộc các khái niệm,

BÀI 7. PHẦN MỀM Hướng dẫn về nhà - Học thuộc các khái niệm, chức năng của hệ điều hành - Thực hiện bài tập ở phần hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng. - Xem trước nội dung bài 8. Hệ điều hành