PHNG GD T TP H Ni Trng THCS

  • Slides: 42
Download presentation
PHÒNG GD & ĐT. TP Hà Nội Trường THCS Đô thị Việt Hưng CHÀO

PHÒNG GD & ĐT. TP Hà Nội Trường THCS Đô thị Việt Hưng CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ GIÁO VIÊN: Chu Thị Thanh Loan Năm học: 2015 - 2016

Hình ảnh Tỉnh Quảng Nam KHU DI TÍCH MỸ SƠN PHỐ CỔ HỘI AN

Hình ảnh Tỉnh Quảng Nam KHU DI TÍCH MỸ SƠN PHỐ CỔ HỘI AN

- Ôn tập bài hát: - Ôn tập Tập đọc nhạc : - m

- Ôn tập bài hát: - Ôn tập Tập đọc nhạc : - m nhạc thường thức:

HÒ BA LÍ Vừa phải Dân ca Quảng Nam

HÒ BA LÍ Vừa phải Dân ca Quảng Nam

HÒ BA LÍ Vừa phải Dân ca Quảng Nam

HÒ BA LÍ Vừa phải Dân ca Quảng Nam

HÒ BA LÍ Vừa phải Dân ca Quảng Nam

HÒ BA LÍ Vừa phải Dân ca Quảng Nam

Em hãy kể tên một số nhạc cụ dân tộc mà em đã được

Em hãy kể tên một số nhạc cụ dân tộc mà em đã được học? Sáo Đàn bầu Đàn nhị Đàn tranh Đàn nguyệt Trống cơm Trống cái

Khèn Đàn K’ lông put

Khèn Đàn K’ lông put

Đàn Tính Đàn Tam thập lục

Đàn Tính Đàn Tam thập lục

Cồng Chiêng Dùi

Cồng Chiêng Dùi

Não Bạt • Goàm hai mieáng thieác hoaëc ñoàng, moûng troøn ñaùnh vaøo nhau

Não Bạt • Goàm hai mieáng thieác hoaëc ñoàng, moûng troøn ñaùnh vaøo nhau ñeå ñöa nhòp, coù nôi coøn goïi laø chaäp choõa, hoaëc chuõm choïe.

Đàn t’rưng

Đàn t’rưng

Nguyễn Chí Trung và cây đàn đá tự sáng chế

Nguyễn Chí Trung và cây đàn đá tự sáng chế

0 1 4 5 2 3 Bài hát Lí dĩa bánh bò là Dân

0 1 4 5 2 3 Bài hát Lí dĩa bánh bò là Dân ca vùng nào?

0 1 4 5 2 3 Đây là âm thanh của nhạc cụ gì?

0 1 4 5 2 3 Đây là âm thanh của nhạc cụ gì? Đàn T’rưng

0 1 4 5 2 3 Vừa phải Bài hát Hò ba lí là

0 1 4 5 2 3 Vừa phải Bài hát Hò ba lí là Dân ca vùng nào? HÒ BA LÍ Dân ca Quảng Nam

4 2 5 1 3 0 Là loại nhạc cụ Tây Nguyên được UNESCO

4 2 5 1 3 0 Là loại nhạc cụ Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa Phi vật thể của thế Giới năm 2005 ? Cång, chiªng

0 1 4 5 2 3 Đây là giai điệu trong bài gì? TĐN

0 1 4 5 2 3 Đây là giai điệu trong bài gì? TĐN số 4

0 1 4 5 2 3 LÀ MỘT NHẠC CỤ GÕ CỔ NHẤT VIỆT

0 1 4 5 2 3 LÀ MỘT NHẠC CỤ GÕ CỔ NHẤT VIỆT NAM?

Ôn tập: TĐN số 4 Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò Nội

Ôn tập: TĐN số 4 Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò Nội dung bài học m nhạc thường thức Cồng, chiêng Đàn t’rưng Đàn đá

 • Bài vừa học : -Tập hát diễn cảm bài Hò ba lí

• Bài vừa học : -Tập hát diễn cảm bài Hò ba lí -Luyện cao độ, trường độ kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách, nhịp và ghép lời chính xác bài TĐN số 4 -Tìm hiểu thêm về một vài nhạc cụ dân tộc. * Bài sắp học : -Ôn tập 2 bài hát, các bài tập đọc nhạc và các nội dung đã học trong học kỳ I

Cảm ơn quý thầy cô đã đến dự giờ thăm lớp Chào tạm biệt

Cảm ơn quý thầy cô đã đến dự giờ thăm lớp Chào tạm biệt