Phn 1 Khi ng Phn 2 C k

  • Slides: 23
Download presentation

Phần 1: Khởi động

Phần 1: Khởi động

Phần 2: Cô kể bé nghe

Phần 2: Cô kể bé nghe

Phần 3: Tài năng của bé

Phần 3: Tài năng của bé

Cô vừa kể câu chuyện gì? Tác giả nào?

Cô vừa kể câu chuyện gì? Tác giả nào?

Trong truyện có những nhân vật nào?

Trong truyện có những nhân vật nào?

Ông Mặt trời đã làm gì để giúp Tí Xíu bay lên khỏi mặt

Ông Mặt trời đã làm gì để giúp Tí Xíu bay lên khỏi mặt nước?

Tí Xíu đã cùng các bạn của mình đi đến những đâu?

Tí Xíu đã cùng các bạn của mình đi đến những đâu?

Cuối cùng Tí Xíu và các bạn đã biến thành gì?

Cuối cùng Tí Xíu và các bạn đã biến thành gì?

I/ Mục đích yêu cầu: -Trẻ thích nghe cô kể chuyện hiểu nội dung

I/ Mục đích yêu cầu: -Trẻ thích nghe cô kể chuyện hiểu nội dung chuyện - Rèn luyện kỷ năng kể chuyện - Giáo dục cháu biết ích lợi của nước đối với đời sống con người II/ Chuẩn bị: Không gian trong lớp - Đồ dùng và phương tiện: Máy chiếu, hình ảnh về nước - Rối que - Bài hát” Cho tôi đi làm mưa với”- Đồng dao” - “Lạy trời mưa xuống”

III/ Tiến hành tổ chức: - Cả lớp hát “ Cho tôi đi làm

III/ Tiến hành tổ chức: - Cả lớp hát “ Cho tôi đi làm mưa với” trong bài hát nói về gì? cho trẻ nghe tiếng “mưa” - Mưa do đâu mà có? cô cùng đàm thoại với trẻ - Có một câu chuyện nói về giọt nước tí xíu rất hay hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe nhé! - Cô kể cho trẻ nghe 1 lần - Cô vừa kể câu chuyện gì? - Bây giờ các con có muốn cùng cô khám phá về các nguồn nước không? -