Perspektywy rozwoju lokalnych rynkw pracy w opinii pracodawcw

  • Slides: 29
Download presentation
Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców dr Krzysztof Markowski Instytut Zarządzania i

Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców dr Krzysztof Markowski Instytut Zarządzania i Marketingu KUL Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Plan prezentacji • Sytuacja regionu lubelskiego • Aktualna sytuacja pracodawców i ich percepcja przyszłości

Plan prezentacji • Sytuacja regionu lubelskiego • Aktualna sytuacja pracodawców i ich percepcja przyszłości oraz szans rozwoju • Ocena własnych pracowników • Szanse na zatrudnienie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Sytuacja ekonomiczna Lubelszczyzny Ø PKB na jednego mieszkańca w 2003 r. – 3 538

Sytuacja ekonomiczna Lubelszczyzny Ø PKB na jednego mieszkańca w 2003 r. – 3 538 euro, zaś średnia w UE – 21 741 euro, w Londynie 64 087 euro Ø Wartość wytworzonego PKB w 2004 roku 31446, 8 mln PLN – wzrost o 1, 3%, w porównaniu do 2003 r. (średnia w kraju 5, 3%) Ø Wartość wytworzonego przez województwo PKB na 1 mieszkańca w 2004 r stanowiło 70, 17% średniej krajowej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Struktura podmiotów gospodarczych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Struktura podmiotów gospodarczych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Rozmieszczenie przestrzenne podmiotów gospodarczych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Rozmieszczenie przestrzenne podmiotów gospodarczych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Wielkość badanych firm Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Wielkość badanych firm Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Wielkość i sektor firm badanych firm Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wielkość i sektor firm badanych firm Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Ocena obecnej sytuacji firmy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Ocena obecnej sytuacji firmy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Ocena obecnej sytuacji firmy - sektorami Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ocena obecnej sytuacji firmy - sektorami Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Prognoza nakładów inwestycyjnych w latach 2005 - 2006 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Prognoza nakładów inwestycyjnych w latach 2005 - 2006 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w 2006 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w 2006 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Ocena własnej pozycji rynkowej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Ocena własnej pozycji rynkowej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Ocena działalności władz lokalnych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Ocena działalności władz lokalnych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Ocena wpływu w zależności od wielkości firmy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Ocena wpływu w zależności od wielkości firmy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Ocena zaangażowania różnych Instytucji w proces wspomagania rozwoju Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Ocena zaangażowania różnych Instytucji w proces wspomagania rozwoju Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Czynniki wpływające na sukces rynkowy firmy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czynniki wpływające na sukces rynkowy firmy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Ocena zatrudnionych pracowników w rozbiciu na branże Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Ocena zatrudnionych pracowników w rozbiciu na branże Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Najczęściej wskazywane braki kwalifikacyjne personelu Lp. Kadra kierownicza Specjaliści Pracownicy wykonawczy 1 Brak odpowiedniej

Najczęściej wskazywane braki kwalifikacyjne personelu Lp. Kadra kierownicza Specjaliści Pracownicy wykonawczy 1 Brak odpowiedniej znajomości języka obcego Brak lub słaba znajomość języka obcego Nieznajomość lub niska znajomość j. obcego 2 Brak wykształcenia lub też nieodpowiednie wykształcenie Brak odpowiedniego wykształcenia technicznego Niewłaściwe wykształcenie 3 Niechęć do zapoznawania się z nowymi technologiami Niechęć do wprowadzania innowacji Niechęć do podnoszenia kwalifikacji 4 Nieumiejętność zarządzania ludźmi Słaba organizacja pracy Brak lub małe doświadczenie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Kierunki działań firm Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Kierunki działań firm Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Perspektywa czasowa planowania rodzaju i charakteru produkcji (usług) oraz zatrudnienia Projekt współfinansowany ze środków

Perspektywa czasowa planowania rodzaju i charakteru produkcji (usług) oraz zatrudnienia Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Perspektywa czasowa planowania zatrudnienia w firmach różnej wielkości Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Perspektywa czasowa planowania zatrudnienia w firmach różnej wielkości Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Czynniki wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Czynniki wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Działania, które zdaniem pracodawców zwiększają szansę na zatrudnienie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Działania, które zdaniem pracodawców zwiększają szansę na zatrudnienie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Najczęściej wykorzystywane metody rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Najczęściej wykorzystywane metody rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Najchętniej zatrudniane osoby Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Najchętniej zatrudniane osoby Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Wielkość przeciętnego wynagrodzenia proponowanego nowo zatrudnionym pracownikom Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Wielkość przeciętnego wynagrodzenia proponowanego nowo zatrudnionym pracownikom Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Zainteresowanie badanych firm współpracą z innymi sektorami Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Zainteresowanie badanych firm współpracą z innymi sektorami Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

Dziękuje za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Dziękuje za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC