Perspektywy rozwoju lokalnych rynkw pracy w opinii pracodawcw

  • Slides: 40
Download presentation
Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców dr Krzysztof Markowski Instytut Zarządzania i

Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców dr Krzysztof Markowski Instytut Zarządzania i Marketingu Katolicki Uniwersytet Lubelski Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Plan prezentacji • Informacje o badanych Firmach • Aktualną sytuację pracodawców i ich percepcję

Plan prezentacji • Informacje o badanych Firmach • Aktualną sytuację pracodawców i ich percepcję przyszłości oraz szans rozwoju • Opinie o współpracy • Ocenę ubiegających się o pracę • Oczekiwaną pomoc Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Wielkość badanych firm Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Wielkość badanych firm Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Lokalizacja badanych firm Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Lokalizacja badanych firm Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Sektor działalności Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Sektor działalności Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Wielkość i sektor firm Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wielkość i sektor firm Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Forma zatrudnionych osób 18 672 osoby Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków

Forma zatrudnionych osób 18 672 osoby Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Wykształcenie pracowników Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Wykształcenie pracowników Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Wiek zatrudnionych osób Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Wiek zatrudnionych osób Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Zmiana obrotów w 2004 r w porównaniu z rokiem poprzednim Projekt realizowany w ramach

Zmiana obrotów w 2004 r w porównaniu z rokiem poprzednim Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Wyniki finansowe w 2004 r. Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii

Wyniki finansowe w 2004 r. Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Prognozy na lata 2005 i 2006 Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków

Prognozy na lata 2005 i 2006 Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Czynniki wpływające na sukces rynkowy firmy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków

Czynniki wpływające na sukces rynkowy firmy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena obecnej sytuacji firmy - sektorami Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków

Ocena obecnej sytuacji firmy - sektorami Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena obecnej sytuacji firmy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ocena obecnej sytuacji firmy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Prognoza nakładów inwestycyjnych w latach 2005 - 2006 Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany

Prognoza nakładów inwestycyjnych w latach 2005 - 2006 Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w 2005 r. Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze

Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w 2005 r. Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w 2006 r. Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze

Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w 2006 r. Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Kierunki działań firm Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Kierunki działań firm Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena własnej pozycji rynkowej Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ocena własnej pozycji rynkowej Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków

Ocena klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków

Ocena klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena działalności władz lokalnych Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ocena działalności władz lokalnych Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena zaangażowania różnych Instytucji w proces wspomagania rozwoju Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany

Ocena zaangażowania różnych Instytucji w proces wspomagania rozwoju Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena zaangażowania różnych Instytucji w proces wspomagania rozwoju Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany

Ocena zaangażowania różnych Instytucji w proces wspomagania rozwoju Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena wpływu w zależności od wielkości firmy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze

Ocena wpływu w zależności od wielkości firmy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena wpływu uzależniona od sektora Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii

Ocena wpływu uzależniona od sektora Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Czynniki wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze

Czynniki wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Czynniki wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze

Czynniki wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Działania, które zdaniem pracodawców zwiększają szansę na zatrudnienie Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany

Działania, które zdaniem pracodawców zwiększają szansę na zatrudnienie Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Ocena poszukujących pracy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Ocena poszukujących pracy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Najczęściej wykorzystywane metody rekrutacji Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Najczęściej wykorzystywane metody rekrutacji Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Najczęściej wykorzystywane metody rekrutacji Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Najczęściej wykorzystywane metody rekrutacji Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Oczekiwanie pomocy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Oczekiwanie pomocy Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Zapotrzebowanie na szkolenia Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Zapotrzebowanie na szkolenia Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Zapotrzebowanie na doradztwo Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Zapotrzebowanie na doradztwo Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Zapotrzebowanie na doradztwo Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Zapotrzebowanie na doradztwo Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Dziękuję za uwagę Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Dziękuję za uwagę Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa