Personforskning i norska kllor Maria Press Riksarkivet Landsarkivet

  • Slides: 41
Download presentation
Personforskning i norska källor Maria Press Riksarkivet – Landsarkivet i Östersund

Personforskning i norska källor Maria Press Riksarkivet – Landsarkivet i Östersund

Riksarkivet + 8 statsarkiv

Riksarkivet + 8 statsarkiv

Statsarkivdistrikten • Statsarkivet i Oslo (Østfold, Oslo, Akershus) • Statsarkivet i Hamar (Hedmark, Oppland)

Statsarkivdistrikten • Statsarkivet i Oslo (Østfold, Oslo, Akershus) • Statsarkivet i Hamar (Hedmark, Oppland) • Statsarkivet i Kongsberg (Buskerud, Vestfold, Telemark) • Statsarkivet i Kristiansand (Aust- og Vest-Agder) • Statsarkivet i Stavanger (Rogaland) • Statsarkivet i Bergen (Hordaland, Sogn og Fjordane) • Statsarkivet i Trondheim (Møre og Romsdal, Sør- og Nord. Trøndelag, Nordland) • Statsarkivet i Tromsø (Troms, Finnmark, Svalbard) • Samisk arkiv i Kautokeino

Norska arkiv generellt • Administrationen växer från 1660 • Sentraladministrasjonen i Danmark fram till

Norska arkiv generellt • Administrationen växer från 1660 • Sentraladministrasjonen i Danmark fram till 1814 – arkiven fram till 1814 är överförda till norska RA • Gotisk skrift til 1880 (språket danskinfluerat)

Kommunala arkiv • i kommunerna • eller i en Interkommunal arkivordning (IKA)

Kommunala arkiv • i kommunerna • eller i en Interkommunal arkivordning (IKA)

Privatarkiv • • På statsarkiven I Riksarkivet På universitetsbiblioteken på museer

Privatarkiv • • På statsarkiven I Riksarkivet På universitetsbiblioteken på museer

Arkivportalen. no • Här registreras arkiv och förteckningar från hela landet

Arkivportalen. no • Här registreras arkiv och förteckningar från hela landet

Digitalarkivet. no • Det statliga arkivverkets digitala läsesal

Digitalarkivet. no • Det statliga arkivverkets digitala läsesal

Digitalpensjonatet • Här kan kommunala arkivinstitutioner och privatpersoner lägga in källor • (inte korrekturläst

Digitalpensjonatet • Här kan kommunala arkivinstitutioner och privatpersoner lägga in källor • (inte korrekturläst av Arkivverket)

Kyrkböcker • Äldsta kyrkboken från 1623. Finns generellt från 1700 -talet. • Kirkebøker/klokkerbøker •

Kyrkböcker • Äldsta kyrkboken från 1623. Finns generellt från 1700 -talet. • Kirkebøker/klokkerbøker • På Digitalarkivet till 1930 • Sekretess 60 år + 8 o år (adoption 100 år)

Folketellinger • Landsomfattande folkräkningar 1801, 1865, 1875, 1900, 1910 och därefter vart tionde år.

Folketellinger • Landsomfattande folkräkningar 1801, 1865, 1875, 1900, 1910 och därefter vart tionde år. • Landsomfattande mantal (utom Finnmark och städerna) – 1663 -66 – 1701

Gård och egendom • Pantebøker og panteregistre (Lagfarter) i arkiven efter Sorenskriveren/byfogden. Ca. 1700

Gård och egendom • Pantebøker og panteregistre (Lagfarter) i arkiven efter Sorenskriveren/byfogden. Ca. 1700 – 1950 • Tingbøkene 1600 -talet. ”Åstedsregister” på statsarkiven.

Gård och egendom • Matrikler - offentligt register över jordegendom. Tryckta matrikler 1838, 1866

Gård och egendom • Matrikler - offentligt register över jordegendom. Tryckta matrikler 1838, 1866 och 1900 • (1950 -matrikeln på Digitalarkivet) • O. Rygh "Norske Gaardnavne” på Digitalarkivet

Bouppteckningar • Skifter / skifteprotokoller • I arkiven efter Sorenskriveren /Byskriveren • Ofta namnregister

Bouppteckningar • Skifter / skifteprotokoller • I arkiven efter Sorenskriveren /Byskriveren • Ofta namnregister • (Gårdsregister 16 -1700 -talet på statsarkiven – inte digitaliserat)

Tingböcker • På Digitalarkivet – skannat 1670 -1800 ca

Tingböcker • På Digitalarkivet – skannat 1670 -1800 ca

Emigrantprotokoll • 1867 -1930 på Digitalarkivet sökbart

Emigrantprotokoll • 1867 -1930 på Digitalarkivet sökbart

Amtmannsarkiven – inte i Digitalarkivet • Etablerat 1667. 1918 omdöpt till Fylkesmannen. • Kungens

Amtmannsarkiven – inte i Digitalarkivet • Etablerat 1667. 1918 omdöpt till Fylkesmannen. • Kungens man i distrikten – motsv. landshövdingen • Korrespondens mellan allmogen och sentralmakten (klagobrev, ansökningar osv. )

Amtmannsarkiven • Rullor: – militärrullor (innskrivningsmanntall) – medlemmar i frikyrkor – bidragssaker (barn utom

Amtmannsarkiven • Rullor: – militärrullor (innskrivningsmanntall) – medlemmar i frikyrkor – bidragssaker (barn utom äktenskap)

Nyttiga böcker • Våre røtter. Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg. (2001) • Norsk

Nyttiga böcker • Våre røtter. Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg. (2001) • Norsk historisk leksikon. (Næringsliv, rettsvesen, administrasjon, mynt, mål, vekt, militære forhold, byggeskikk m. m. 1500 -1850) Fladby, Imsen, Winge. (1974) • Håndbok for statsarkivene. Liv Mykland.

Bygdebøker • Bra genväg • Fakta bör kontrolleras

Bygdebøker • Bra genväg • Fakta bör kontrolleras

Söktricks • Lär er skriva | • Används för att söka efter t ex

Söktricks • Lär er skriva | • Används för att söka efter t ex Karl|Carl på en gång • Alt. Gr + >

Norska æ och ø • Kopiera från word och limma in i sökrutan

Norska æ och ø • Kopiera från word och limma in i sökrutan

Sök med * • I början eller slutet av ett ord • Lars*(Larsen, Larson,

Sök med * • I början eller slutet av ett ord • Lars*(Larsen, Larson, Larsson)

I Norge finns inte • Husförhörslängder • Dödböcker på nätet • Men ”Gravminner i

I Norge finns inte • Husförhörslängder • Dödböcker på nätet • Men ”Gravminner i Norge” av DIS

Konstiga efternamn? • Kan vara ett gårdsnamn • Slå upp i Ryghs gårdsnamnslexikon (finns

Konstiga efternamn? • Kan vara ett gårdsnamn • Slå upp i Ryghs gårdsnamnslexikon (finns länk på Digitalarkivet)

Vilken församling skall jag söka i? • Slå upp i ”sognehistorikk” på Digitalarkivet -

Vilken församling skall jag söka i? • Slå upp i ”sognehistorikk” på Digitalarkivet - Länk på första sidan under ”nyttiga länkar”

Konstiga ord • Norsk historisk leksikon • Gammal dansk ordbok: Otto Kalkar Ligger på

Konstiga ord • Norsk historisk leksikon • Gammal dansk ordbok: Otto Kalkar Ligger på Digitalarkivet – nyttiga länkar

Nyttiga länkar

Nyttiga länkar

Sökingångar • Snarveier – största serierna • Finn kilde - översikt • Personsök -

Sökingångar • Snarveier – största serierna • Finn kilde - översikt • Personsök - sök i allt databasregistrerat material Snarveier bäst – klicka på Digitalarkivets logo för att komma dit!

Sök upp personer födda i Östersund boende i Trondheim 1900 • • Familjen Milde

Sök upp personer födda i Östersund boende i Trondheim 1900 • • Familjen Milde Vad betyder stjärna? Var är Oline född? Är de gifta eller inte?

Gör ett personsök i alla källor • Sök upp yngste sonen • Vad får

Gör ett personsök i alla källor • Sök upp yngste sonen • Vad får vi veta om mor Oline?

Sök upp Oline i folketellingen 1865 • Stämmer namnet?

Sök upp Oline i folketellingen 1865 • Stämmer namnet?

Var och när dog Oline Milde? • • Digitalarkivet – nyttiga länkar Välj DIS

Var och när dog Oline Milde? • • Digitalarkivet – nyttiga länkar Välj DIS Välj ”genealogiska resurser” Välj ”Gravminner i Norge” • Gå vidare till kyrkobok Domkyrkan

När dog Fredrik W. Milde? • Dödsmeldinger Trondheim

När dog Fredrik W. Milde? • Dödsmeldinger Trondheim

Om du får problem skriv i Digitalarkivets forum • • Spør Digitalarkivet Brukernes eget

Om du får problem skriv i Digitalarkivets forum • • Spør Digitalarkivet Brukernes eget forum Tyding av skannede kilder Statsarkivenes forum • Eller skriv till ett statsarkiv -norska Arkivverket besvarar brev/mail gratis.

 • www. arkivverket. no

• www. arkivverket. no

Statsarkivet i Trondheim • Tematiska vägledningar till källorna i Möre och Romsdal, Tröndelag och

Statsarkivet i Trondheim • Tematiska vägledningar till källorna i Möre och Romsdal, Tröndelag och Nordland www. arkivsenteret. no

Lykke til !

Lykke til !