Perhevalmennus Suupohjassa Vanhemmuus ja parisuhde Selev Paletti SUUPOHJAN

  • Slides: 13
Download presentation
Perhevalmennus Suupohjassa Vanhemmuus ja parisuhde Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola

Perhevalmennus Suupohjassa Vanhemmuus ja parisuhde Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021

Tavoitteena � Auttaa vanhempia kohtaamaan yksi elämänsä suurimpia muutosvaiheita: ◦ elämä perheenä, jonka keskiössä

Tavoitteena � Auttaa vanhempia kohtaamaan yksi elämänsä suurimpia muutosvaiheita: ◦ elämä perheenä, jonka keskiössä on pieni ihminen, joka on täysin vanhemmistaan riippuvainen. � Tarjota tukea ja tietoa parisuhteen vaiheista � Keinoja ja vinkkejä miten vaalia parisuhteessa keskinäistä rakkautta, kun arki ja ajankäyttö väistämättä muuttuu. . Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021

Parisuhteesta ja vanhemmuudesta � � Kaikille tarkoitettu Nonstopluento 2. Yhdessä vanhemmuuteen ◦ Luentomaisempi kokonaisuus

Parisuhteesta ja vanhemmuudesta � � Kaikille tarkoitettu Nonstopluento 2. Yhdessä vanhemmuuteen ◦ Luentomaisempi kokonaisuus ◦ Parisuhteen vaiheet http: //www. vaestoliitto. fi/parisuh de/ ◦ Toiminnallista osuutta mukaan; parisuhteen palikat tehtävä ? tai virtaa välillämme aineiston tehtävä/ väestöliiton materiaalista www. parisuhteenpalikat. fi ◦ Uudelleen synnyttäjät ja Uusperheen huomioiminen esim. ryhmän jaossa ja ryhmätyöskentelyssä ◦ Vauvaperhe mukana illassa � Ensisynnyttäjille: Miten elämä muuttui vauvan myötä ◦ Vetäjän kokemuksen hyödyntäminen ◦ vertaisryhmän kokemuksen hyödyntäminen ◦ Mitä elämä o n kun meistä kahdesta tuleekin kolme ? ◦ Millaisten pulmien kanssa vauvaperheet painivat, miten niistä voi selvitä. . käytännön kokemusta ja tietoa ◦ Arjen ajan käyttöä , aikaa vähemmän itselle ja parisuhteelle, mitä se tarkoittaa ja miten siitä selvitä. . ◦ Vauvat ovat mukana illassa Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021

Parisuhteesta lisää tietoa � Kataja ry. n nettisivuilta ( www. katjary. fi) � Virtaa

Parisuhteesta lisää tietoa � Kataja ry. n nettisivuilta ( www. katjary. fi) � Virtaa välillämme –kurssit (wwww. evl. fi/virtaavalillamme) � Parisuhteen palikat (www. parisuhteenpalikat. fi) � Parisuhteen roolikartta (www. vslk. fi) � Väestöliiton sivuilta (www. vaestoliitto. fi/parisuhde) � MLL. n sivuilta; (www. mll. fi/vanhempainnetti) ◦ vauva tulee taloon, raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021

Parisuhteeseen voi hakea apua suupohjassa. . � Perheasiain neuvottelukeskus. ◦ Ajanvaraus arkisin klo 8

Parisuhteeseen voi hakea apua suupohjassa. . � Perheasiain neuvottelukeskus. ◦ Ajanvaraus arkisin klo 8 -12, puh. (06) 421 4200. � Perheneuvola � Tk ◦ p. 2413 2560 psykologi: ajanvaraus Kauhajoki: puh. (06) 2413 3360 ◦ Teuva: puh. 040 830 4450, varmimmin ma-pe klo 8 -9 Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021

Syvä Rakkaus on kahden ihmisen syvään juurtunut tapa edistää toistensa hyvinvointia. Parisuhde Selevä Paletti

Syvä Rakkaus on kahden ihmisen syvään juurtunut tapa edistää toistensa hyvinvointia. Parisuhde Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021

Rajat ja rakkaus, kasvatuksellista tietoa, ohjausta ja keskustelua ◦ Viimeinen osio ensisynnyttäjille ◦ Vetäjän

Rajat ja rakkaus, kasvatuksellista tietoa, ohjausta ja keskustelua ◦ Viimeinen osio ensisynnyttäjille ◦ Vetäjän esittäytyminen ◦ Porinaryhmät ; mitä ajattelet rajoista ja rajojen asettamisesta? Mitä toivot tältä illalta ? ◦ Ryhmätyön purku. . ( yht. 15 min) ◦ Ryhmän esittäytyminen, toinen pariskunnista esittelee koko perheen. ◦ Jari Sinkkonen : turvalliset rajat ( 21 min) ◦ Mitä ajatuksia filmi herätti? ( 5 -7 min ) ◦ Vanhemmuuden haasteita, rajojen asettamista ja sen haasteellisuutta; ◦ vanhemmuudenroolikartan esittely ja materiaalin jakaminen - Kiintymyssuhteen merkitys nykytiedon mukaanmateriaalia (10 min ) - Lapsi tarvitsee vanhempiaan pienenä enemmänkuin virikkeitä(koti-ph) - Toivelistan läpikäyminen - Kahvit lopuksi…rohkaista vaihtamaan puhelinnumeroita Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021

Vanhemmuuden roolit ja palveluita perheille -ilta Vetäjän esittelyä � Mukana varhaiskasvatus, srk, perhetyö �

Vanhemmuuden roolit ja palveluita perheille -ilta Vetäjän esittelyä � Mukana varhaiskasvatus, srk, perhetyö � Porinaryhmät; mitä toivot tältä illalta ? � Ryhmätyön purku fläpille � Video Jari Sinkkonen; riittävän hyvä vanhemmuus � Mitä ajatuksia heräsi videosta ? � Kiintymyssuhdeteorian näkökulma lapsen kehityksessä ja kasvussa. � Joitakin tehtäviä mukaan kotiin tehtäväksi. . � Kotona vai hoidossa, lapsen hoidon järjestäminen vanhempainvapaan jälkeen � Srk. n ja kolmannen sektorin palvelut omalla alueella � Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021

Materiaalia jaettavaksi � MLL. n vihkoset; Lähekkäin (ja Miehestä isäksi. . en tiedä onko

Materiaalia jaettavaksi � MLL. n vihkoset; Lähekkäin (ja Miehestä isäksi. . en tiedä onko tätä enää ) � Erilaisia lehtisiä ja tietoa löytyy mm. Mll. n sivuilta …mm. julkaisuja löytyy verkkojulkaisuja, mm. näin syntyy hyviä vanhempia… � Annettavaksi hyviä nettiosoitteita ovat myös väestöliiton nettisivut sekä kataja Ry. n sivut Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021

Laki lapsen huollosta (361/1983, § 1) “Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Laki lapsen huollosta (361/1983, § 1) “Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää. ”

Perhevalmennuksen paikka ja aika � Kauhajoella ◦ Synnytykseen valmistautuminen ja lastenhoito -osiot pidetään neuvolan

Perhevalmennuksen paikka ja aika � Kauhajoella ◦ Synnytykseen valmistautuminen ja lastenhoito -osiot pidetään neuvolan tiloissa ◦ Imetys ja ravinto; ◦ Vanhemmuusosio ; ◦ Rajat ja rakkausosio; � Teuvalla ◦ Synnytykseen valmistautuminen ja lastenhoito sekä imetys ja ravinto osiot neuvolan aulassa ◦ Vauvatapaaminen(van hemmuus) osio ; esim. päiväkodilla? ◦ Kasvatuksellinen osuus; päiväkodilla ?

Perhevalmennusta pitävät � Vanhemmuus ja parisuhde ◦ Kauhajoella ; Katri-Helena Santala ja Heikki Helinko

Perhevalmennusta pitävät � Vanhemmuus ja parisuhde ◦ Kauhajoella ; Katri-Helena Santala ja Heikki Helinko ◦ Teuvalla ; Katri-Helena Santala ja Sinikka Sillanpää sekä Marjo Köykkä � Rajat ja rakkaus –osion ◦ Varhaiskasvatus. Teuvalla Leena Kittilä, Kauhajoella Kirsi Koski-Säntti � vanhemmuuden roolit ja palveluja lapsiperheille ◦ Vastuun kantaa; Kauhajoki: Kirsi Koski- Säntti, Teuvalla Leena Kittilä. ◦ Mukana varhaiskasvatus, ennaltaehkäisevä perhetyö sekä srk

Vanhemmuus Aikuisen tunteet ovat lapsen koti myös silloin kun lapsi on poissa kotoaan. .

Vanhemmuus Aikuisen tunteet ovat lapsen koti myös silloin kun lapsi on poissa kotoaan. . Selevä Paletti — SUUPOHJAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUS, Kehittäjätyöntekijä Merja Hakola 12. 3. 2021