PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH PERANAN DAN TUGAS

  • Slides: 44
Download presentation
PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH

PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH

PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH • PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH • • • PENGURUSAN KOKURIKULUM

PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH • PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH • • • PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN MURID PENGURUSAN PRASARANA PENGURUSAN KEWANGAN PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID PENINGKATAN PROFESIONALISME

1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 1. 1 MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN Mengadakan perbincangan untuk memilih dan

1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 1. 1 MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema Memilih dan menyusun Hasil Pembelajaran berdasarkan KSPK Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan Tema

1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 1. 2 MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan

1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 1. 2 MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu Merancang aktiviti dan teknik P&P berdasarkan HP dan tema Membina BBM yang sesuai Menyediakan lembaran kerja Mencetak dan menghantar kepada Guru Besar untuk semakan dan pengesahan

1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 1. 3 PELAKSANAAN P&P PRASEKOLAH Menjalankan set induksi Melaksanakan langkah-langkah

1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 1. 3 PELAKSANAAN P&P PRASEKOLAH Menjalankan set induksi Melaksanakan langkah-langkah P&P yang telah dirancang Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar Menilai keberkesanan sesi P&P terhadap murid Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan Membuat refleksi

1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 1. 4 MEMBUAT PENTAKSIRAN MURID Mengenalpasti murid yang hendak dinilai

1 PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 1. 4 MEMBUAT PENTAKSIRAN MURID Mengenalpasti murid yang hendak dinilai Memerhati perlakuan/ tingkahlaku murid Menentukan jenis rekod Membuat catatan dan melengkapkan rekod Kemaskini rekod Simpan dalam fail peribadi murid

2. PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 2. 1 MERANCANG TAKWIM TAHUNAN Membina takwim tahunan Prasekolah selaras

2. PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 2. 1 MERANCANG TAKWIM TAHUNAN Membina takwim tahunan Prasekolah selaras dengan takwim sekolah, daerah dan negeri. Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas Hantar salinan kepada Pengetua/Guru Besar Melaksanakan aktiviti yang dirancang Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan dan hantar ke PPD

2 PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 2. 2 PENGURUSAN SUKAN DAN MOTIVASI MURID Mesyuarat penetapan syarat

2 PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 2. 2 PENGURUSAN SUKAN DAN MOTIVASI MURID Mesyuarat penetapan syarat dan pertandingan di peringkat PPD serta perlantikan jawatankuasa pelaksana Penyediaan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan Melaksanakan aktiviti yang dirancang Mesyuarat penambahbaikan

2 PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 2. 3 MERANCANG DAN MELAKSANA AKTIVITI REKREASI Merancang tempat dan

2 PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 2. 3 MERANCANG DAN MELAKSANA AKTIVITI REKREASI Merancang tempat dan tarikh lawatan. Memohon kebenaran membuat lawatan dari JPN/PPD Memberi taklimat kepada ibu bapa Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga Menghantar surat makluman ke tempat lawatan Menguruskan pengangkutan Menyediakan laporan dokumentasi

3 PENGURUSAN PRASARANA 3. 1 MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG KONDUSIF Menyenaraikan pusat pengajaran dan

3 PENGURUSAN PRASARANA 3. 1 MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG KONDUSIF Menyenaraikan pusat pengajaran dan pembelajaran yang perlu diwujudkan Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat pembelajaran Melabelkan pusat-pusat pembelajaran Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran

3 PENGURUSAN PRASARANA 3. 2 MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BILIK DARJAH YANG SELAMAT Menyenaraikan pusat

3 PENGURUSAN PRASARANA 3. 2 MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BILIK DARJAH YANG SELAMAT Menyenaraikan pusat pengajaran dan pembelajaran di luar kelas Prasekolah Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P yang dirancang Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir Melabelkan semua peralatan

4 PENGURUSAN KEWANGAN( ABM Kew) 4. 1 MEMBUAT ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM PERUNTUKAN TAHUNAN

4 PENGURUSAN KEWANGAN( ABM Kew) 4. 1 MEMBUAT ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM PERUNTUKAN TAHUNAN PRASEKOLAH) Peruntukan berdasarkan takwim/program prasekolah Berbincang dengan Guru Besar Membuat pembentangan ABM dalam Mesyuarat Pengurusan Prasekolah di peringkat sekolah Menyimpan salinan ABM , satu salinan di pejabat dan satu salinan di bilik prasekolah

CONTOH PERANCANGAN ABM KEWANGAN PRASEKOLAH

CONTOH PERANCANGAN ABM KEWANGAN PRASEKOLAH

PERANCANGAN TAHUNAN PERANCANGAN DAN AKTIVITI PRASEKOLAH BESTARI AKTIVITI JANGKA PANJANG 2010 • • •

PERANCANGAN TAHUNAN PERANCANGAN DAN AKTIVITI PRASEKOLAH BESTARI AKTIVITI JANGKA PANJANG 2010 • • • Majlis Hari Lahir Setiap Bulan Program 1 Keluarga 1 Bunga (Projek WARIS) Program Inklusif Bacaan Program Intensif Bacaan Program Bestari Program Bahan Terbuang Projek Taman Herba dan Sayuran Projek Keceriaan Dalaman Program Celik Huruf/ Sentuhan Minda – Projek PPM Disediakan Oleh : Disemak oleh: (PN RASHIDAH MOHD ABDUL RAHMAN) Guru Prasekolah Bestari SK Ampangan (PN HJH RAZIAH BT MANSOR) Guru Besar SK Ampangan PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 14

PERANCANGAN TAHUNAN PERANCANGAN DAN AKTIVITI PRASEKOLAH BESTARI AKTIVITI JANGKA PENDEK 2010 • • •

PERANCANGAN TAHUNAN PERANCANGAN DAN AKTIVITI PRASEKOLAH BESTARI AKTIVITI JANGKA PENDEK 2010 • • • • Pertandingan Tulisan Cantik Pertandingan Mereka Kad Ucapan Pertandingan Menghasilkan Kolaj Pertandingan Menguli Doh Pertandingan Mengeja Betul Pertandingan Kira Cepat Pertandingan Mewarna 1 Malaysia Lawatan Sambil Belajar Ke Balai Bomba Lawatan Hari Keluarga Prasekolah Konvokesyen Prasekolah Sambutan Hari Kanak-kanak Program Menabung Program Simpanan Wang – Tabung Haji / BSN Disediakan Oleh : Disemak oleh: (PN RASHIDAH MOHD ABDUL RAHMAN) Guru Prasekolah Bestari SK Ampangan (PN HJH RAZIAH HJ MANSOR) Guru Besar SA Ampangan PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN 70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 15

SENARAI AKTIVITI TAHUN 2010 BIL BULAN AKTIVITI 1 JAN Pendaftaran, Lantikan AJK WARIS, Mesyuarat

SENARAI AKTIVITI TAHUN 2010 BIL BULAN AKTIVITI 1 JAN Pendaftaran, Lantikan AJK WARIS, Mesyuarat Panitia-1, Mesyuarat WARIS-1, Mesyuarat Pengurusan-1, Sambutan Hari lahir 2 FEB Mengukur fizikal kanak-kanak, Majlis Hari Lahir, penilaian 3 MAC Majlis Hari Lahir, Pertandingan Tulisan Cantik, Pertandingan Kad Ucapan, Pertandingan Kolaj, Pertandingan Mengeja Betul, Program Intensif Bacaan, Projek Tmn Herba (PPM) 4 APR Mesyuarat Pengurusan-2, Majlis Hari Lahir, Kira cepat, Keceriaan, Gotong royong. 5 MEI Majlis Hari Lahir, Pertandingan Kad Ucapan, Program WARIS, Program Bestari, Program Bahan Terbuang, Program Sentuhan Minda (PPM), penilaian 6 JUN Hari Terbuka, Mesyuarat Pengurusan-3, Hari Lahir, Tulisan Cantik, Pertandingan Kolaj, Pertandingan Uli Doh, Pertandingan Kira Cepat, gotong royong, Lawatan, Program Inklusif 7 JUL Mesyuarat AJK WARIS-2, Mesyuarat Panitia-2, Majlis Hari Lahir, 8 OGOS Mesyuarat Pengurusan-4, majlis Hari Lahir, Pertandingan Kad Ucapan, pertandingan Kira Cepat, Pertandingan Mewarna 1 Malaysia, 9 SEPT Majlis Hari Lahir, Pertandingan Tulisan Cantik, Pertandingan Kolaj, 10 OKT Mesyuarat WARIS-3, Mesyuarat Panitia-3, Mesyuarat Pengurusan-5, Majlis Hari Lahir, Pertandingan Menguli Doh, Pertandingan Kira Cepat 11 NOV Konvokesyen, Jamuan Perpisahan bersama WARIS PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN 70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 5

PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH Anggaran perbelanjaan peruntukan wang perkapita 2010 adalah seperti berikut: Peruntukan seorang

PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH Anggaran perbelanjaan peruntukan wang perkapita 2010 adalah seperti berikut: Peruntukan seorang murid setahun = RM 100. 00 Jumlah peruntukan setahun = RM 100. 00 x 25 org murid = RM 2500. 00 BIL PERKARA ANGGARAN PERBELANJAAN (RM ) 1. Bahan Bantu Pengajaran dan Pembelajaran Dan Alatan RM 700. 00 2. Buku Rekod Guru, PPM, Buku Menu dan Rekod Murid RM 405. 00 3. Aktiviti P&P dan Pertandingan RM 320. 00 4. Sukaneka Tahunan RM 125. 00 5. Hari Graduasi Prasekolah RM 250. 00 6 Lawatan Sambil Belajar RM 250. 00 7. Aktiviti bersama agensi kerajaan ( Jab Bomba) RM 200. 00 8. Aktiviti Bersama WARIS RM 250. 00 JUMLAH RM 2500. 00 Jumlah peruntukan setahun adalah seperti berikut: Peruntukan makan dan minum = RM 7500. 00 Peruntukan Perkapita = RM 2500. 00 JUMLAH KESELURUHAN = RM 10000. 00 Disediakan oleh, Disahkan oleh, (Pn Rasidah bt Mohd Abd Rahman) Guru Prasekolah, Prasekolah Bestari, Sek. Keb. Ampangan, (Hjh Raziah bt Mansor) Guru Besar. Sek. Keb. Ampangan 70400 Seremban

PERINCIAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH UNTUK AKTIVITI DAN PERTANDINGAN BIL PERKARA KEKERAPAN PERBELANJAAN JUMLAH

PERINCIAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH UNTUK AKTIVITI DAN PERTANDINGAN BIL PERKARA KEKERAPAN PERBELANJAAN JUMLAH CATATAN 1 Sambutan Hari Lahir 25 RM 2 X 25 RM 50 SETIAP MURID 2 Pertandingan Tulisan cantik 3 RM 15 X 3 RM 45 3 PEMENANG 3 Pertandingan Kad Ucapan 2 RM 15 X 2 RM 30 3 PEMENANG 4 Pertandingan Kolaj 3 RM 15 X 3 RM 45 3 PEMENANG 5 Pertandingan Menguli Doh 2 RM 15 X 2 RM 30 3 PEMENANG 6 Pertandingan Mengeja Betul 3 RM 15 X 3 RM 45 3 PEMENANG 7 Pertandingan Kira Cepat 4 RM 15 X 4 RM 60 3 PEMENANG 8 Pertandingan Mewarna 1 Malaysia 1 RM 15 X 1 RM 15 3 PEMENANG JUMLAH RM 320 Disediakan oleh, Disahkan oleh, (Pn Rasidah bt Mohd Abd Rahman) Guru Prasekolah, Prasekolah Bestari, Sek. Keb. Ampangan, (Hjh Raziah bt Mansor) Guru Besar. Sek. Keb. Ampangan 70400 Seremban PRASEKOLAH BESTARI SK AMPANGAN 70400, AMPANGAN, SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 18

PERANAN DAN TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH

PERANAN DAN TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH

STATUS PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH 1. PPM N 17 2. PPM KONTRAK 3. PPM

STATUS PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH 1. PPM N 17 2. PPM KONTRAK 3. PPM SAMBILAN

PERATURAN MASA BERTUGAS AHAD/ISNIN – KHAMIS/JUMAAT 8 JAM BERKERJA (RUJUK BSM) (RUJUK SURAT SIARAN

PERATURAN MASA BERTUGAS AHAD/ISNIN – KHAMIS/JUMAAT 8 JAM BERKERJA (RUJUK BSM) (RUJUK SURAT SIARAN BHGN SEKOLAH KP(BS/PSR)PRA/8502/10/11(2) TARIKH 18 JAN 2006 PAKAIAN : RASMI DAN PENGGUNAAN ‘APRON’ DIWAJIBKAN PERKHIDMATAN : RUJUK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2003 PENGESAHAN KESIHATAN : SIHAT TUBUH BADAN (SUNTIKAN 2 YK KESIHATAN DIWAJIBKAN) – RUJUK PEKELILING PRASEKOLAH DAN ARAHAN BERKAITAN JABATAN PELAJARAN PAHANG

FUNGSI DAN PERANAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 7 Pembantu Pengurusan Murid juga bertanggungjawab dalam mengawasi

FUNGSI DAN PERANAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 7 Pembantu Pengurusan Murid juga bertanggungjawab dalam mengawasi dan membantu kanak-kanak semasa menjalankan aktiviti-aktiviti prasekolah sama ada di dalam atau di luar bilik 7 Pembantu Pengurusan Murid adalah juga sebagai contoh ikutan dan pengganti ibu bapa kepada kanak-kanak 7 Peranan utama pembantu pengurusan murid ialah membantu guru prasekolah dan menjadi fasilitator dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan asuhan dan bimbingan

TUGASAN PPM • Meliputi : • BIDANG TUGAS : A. Pengurusan Pentadbiran B. Pengurusan

TUGASAN PPM • Meliputi : • BIDANG TUGAS : A. Pengurusan Pentadbiran B. Pengurusan Hal Ehwal Murid C. Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran D. Pengurusan Makanan

 • PERLAKSANAAN TUGASAN PPM 1. Tugasan harian 2. Tugasan mingguan 3. Tugasan bulanan

• PERLAKSANAAN TUGASAN PPM 1. Tugasan harian 2. Tugasan mingguan 3. Tugasan bulanan 4. Tugasan semasa cuti sekolah 5. Program/projek khas 6. Arahan tugas oleh pentadbiran sekolah.

1. TUGASAN HARIAN Ø Ø Ø Ø Mencatat kehadiran serta mengambil rekod kehadiran murid

1. TUGASAN HARIAN Ø Ø Ø Ø Mencatat kehadiran serta mengambil rekod kehadiran murid di pejabat Membuka kelas dan memastikan kelas selamat Menyediakan persiapan minum pagi Menyambut kedatangan murid Mengawal dan mengurus murid sebelum kelas bermula Membantu mencatat kehadiran murid setiap hari persekolahan Memasak makanan Membantu guru dalam P&P

Ø Ø Ø Ø Menyedia dan menghidang makanan Mengawasi murid makan/gosok gigi (rehat) Membantu

Ø Ø Ø Ø Menyedia dan menghidang makanan Mengawasi murid makan/gosok gigi (rehat) Membantu guru dalam P&P Membantu guru mengurus murid ketika pulang Membantu mengawasi murid yang pulang lewat Membersihkan lantai kelas prasekolah Membersihkan tandas dan longkang sekitar kelas prasekolah

B. TUGAS MINGGUAN PPM Ø Menyapu sawang Ø Mencuci kipas angin Ø Mencuci tingkap

B. TUGAS MINGGUAN PPM Ø Menyapu sawang Ø Mencuci kipas angin Ø Mencuci tingkap Ø Mengemaskini stok bahan basah dan kering Mengemas taman permainan Mencuci peti sejuk Mencuci tempat ambil wuduk Membantu menguruskan proses pembekalan dan pembelian Ø Ø

C. TUGAS BULANAN PPM Ø Ø Ø Mengemaskini stok inventori Mencuci akuarium Membantu menyediakan

C. TUGAS BULANAN PPM Ø Ø Ø Mengemaskini stok inventori Mencuci akuarium Membantu menyediakan penyata perbelanjaan

CUTI AKHIR (7 Minggu - NOV) - Kewangan - Inventori (MASUK 3 PERKARA) -

CUTI AKHIR (7 Minggu - NOV) - Kewangan - Inventori (MASUK 3 PERKARA) - Maklumat / Data - Keceriaan - Latihan Dalam Cuti CUTI PTGHN SEM. KEDUA (1 Minggu OGOS) -Inventori - Keceriaan - Program Pra - Kewangan TUGASAN SEMASA CUTI TUGAS PPM SEMASA CUTI PERSEKOLAHAN CUTI PTGHN SEM PERTAMA (1 Minggu -MAC) -Kewangan - Inventori - Maklumat murid / data - Keceriaan CUTI SEM 1 (2 Minggu – MEI) -BBM - Keceriaan - Latihan dalam cuti - Program Pra -Bengkel Peng. P&P

PROGRAM / PROJEK KHAS PPM 1. MENANAM BUNGA 2. MENANAM POKOK HERBA 3. JAHITAN

PROGRAM / PROJEK KHAS PPM 1. MENANAM BUNGA 2. MENANAM POKOK HERBA 3. JAHITAN 4. MEMBINA ALAT BANTU MENGAJAR 5. KITAR SEMULA 6. LANSKAP 7. MELABEL 8. MURAL 9. KECERIAAN

LANSKAP

LANSKAP

MENANAM BUNGA

MENANAM BUNGA

MELABEL

MELABEL

JAHITAN

JAHITAN

MENANAM POKOK HERBA

MENANAM POKOK HERBA

MURAL

MURAL

KECERIAAN

KECERIAAN

KITAR SEMULA

KITAR SEMULA

MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR

MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR

ARAHAN DARIPADA PENTADBIR CONTOH: -MENGHADIRI MESYUARAT/TAKLIMAT -LAWATAN -PROGRAM SEKOLAH (SUKAN, HARI GURU) -PROGRAM KESIHATAN

ARAHAN DARIPADA PENTADBIR CONTOH: -MENGHADIRI MESYUARAT/TAKLIMAT -LAWATAN -PROGRAM SEKOLAH (SUKAN, HARI GURU) -PROGRAM KESIHATAN MURID ( CERAMAH) - LATIHAN KEBAKARAN

KESIMPULAN v GURU PRASEKOLAH BERADA DI KELAS PRASEKOLAH 4 JAM, TIDAK PERLU DILIBATKAN SEBAGAI

KESIMPULAN v GURU PRASEKOLAH BERADA DI KELAS PRASEKOLAH 4 JAM, TIDAK PERLU DILIBATKAN SEBAGAI GURU PENGGANTI DI SEKOLAH RENDAH v. PIHAK PENTADBIR SEKOLAH HENDAKLAH SENTIASA MEMANTAU TUGAS PPM v PPM ADALAH AKS/ STAF SOKONGAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI PRASEKOLAH.

44

44