Pentecoste padest den velikonon slavnosti Kristova Velik noc

  • Slides: 26
Download presentation
Pentecoste padesátý den velikonoční slavnosti

Pentecoste padesátý den velikonoční slavnosti

Kristova Veliká noc se naplňuje v den Letnic sesláním Ducha svatého

Kristova Veliká noc se naplňuje v den Letnic sesláním Ducha svatého

On je Duch života a pramen vody, tryskající do věčného života

On je Duch života a pramen vody, tryskající do věčného života

Bez Ducha svatého by bylo křesťanství …

Bez Ducha svatého by bylo křesťanství …

Bez Ducha svatého by byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností…

Bez Ducha svatého by byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností…

Skrze Ducha svatého je Ježíš živý , ten, kdo může působit v mém životě…

Skrze Ducha svatého je Ježíš živý , ten, kdo může působit v mém životě…

Bez Ducha svatého by byla Bible jen jednou z učených knih…

Bez Ducha svatého by byla Bible jen jednou z učených knih…

Skrze Ducha svatého je Bible Božím slovem Bůh není schovaný v popsaných stránkách nebo

Skrze Ducha svatého je Bible Božím slovem Bůh není schovaný v popsaných stránkách nebo kdesi mezi nimi. Nevypadne, když Bibli obrátíš a zatřepeš s ní. Boží slovo se děje, když někdo opakovaně a se zájmem Bibli čte. Zjednodušeně řečeno: Boží slovo je událost, nikoliv zápis.

Bez Ducha svatého by bylo věstování Božího Slova jen zajímavou informací

Bez Ducha svatého by bylo věstování Božího Slova jen zajímavou informací

Skrze Ducha svatého je zvěstování Božího slova posilou na cestě životem.

Skrze Ducha svatého je zvěstování Božího slova posilou na cestě životem.

Bez Ducha svatého jsou svátosti jen dobrými zvyky, prázdnými rituály, či magií…

Bez Ducha svatého jsou svátosti jen dobrými zvyky, prázdnými rituály, či magií…

Skrze Ducha svatého svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.

Skrze Ducha svatého svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.

Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým divadlem…

Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým divadlem…

Skrze Ducha svatého je liturgie setkáním s živým Bohem.

Skrze Ducha svatého je liturgie setkáním s živým Bohem.

Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí… ČSÚ 2011

Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí… ČSÚ 2011

Skrze Ducha svatého je společenstvím, organismem přinášejícím osvobození a záchranu od veškerého z

Skrze Ducha svatého je společenstvím, organismem přinášejícím osvobození a záchranu od veškerého z

Bez Ducha svatého by byla autorita v církvi lidskou panovačnos

Bez Ducha svatého by byla autorita v církvi lidskou panovačnos

Skrze Ducha svatého je božskou mocí ve služ

Skrze Ducha svatého je božskou mocí ve služ

Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi obsluhou…

Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi obsluhou…

Skrze Ducha svatého je charita osvobozující pomocí.

Skrze Ducha svatého je charita osvobozující pomocí.

Skrze dary Ducha svatého se život křesťana uzdravuje a osvobozuje od zla a uschopňuje

Skrze dary Ducha svatého se život křesťana uzdravuje a osvobozuje od zla a uschopňuje pro konání dobra … M Ě S T S K É M I S I E

Křesťany se stáváme působením Ducha svatého (Jan 3, 1– 8). Od okamžiku, kdy jsme

Křesťany se stáváme působením Ducha svatého (Jan 3, 1– 8). Od okamžiku, kdy jsme přijali Ježíše, v nás Duch svatý přebývá, ale ne každý křesťan žije z jeho moci. Bible vysvětluje, že existují tři typy lidí (srov. 1 Kor 2, 12 – 3, 3): Přirozený člověk Je to člověk, který nevěří, že Ježíš Kristus svou smrtí zaplatil za jeho hříchy, a Duch svatý tedy nepřebývá v jeho životě. Život si řídí sám. Duchovní člověk Je to člověk, který důvěřuje Ježíši jako svému Spasiteli a žije křesťanským životem tak, že se spoléhá na sílu Ducha svatého. Jeho život řídí Kristus. Tělesný člověk * Je to člověk, který věří, že Ježíš zaplatil za jeho hříchy, ale ve snaze žít křesťanským životem se spoléhá na vlastní síly. Život si řídí sám. * slovo „tělesný" se zde vztahuje k porušené přirozenosti člověka jako protikladu

Vy jste solí země a světlem světa… Tak ať svítí vaše světlo před lidmi,

Vy jste solí země a světlem světa… Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (srov. Mt 5, 13 -16)

Svatodušní sekvence Veni Sancte Spiritus Zlatá sekvence svatodušních svátků Přijď ó Duchu přesvatý, rač

Svatodušní sekvence Veni Sancte Spiritus Zlatá sekvence svatodušních svátků Přijď ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit. Skvrny z našich duší smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit. Srovnej co je zkřiveno, zahřej co je studeno a nedej nám zabloudit. Božský Utěšiteli, něžný duší příteli rač nás mile zotavit. V práci libý pokoji, smiřiteli v rozbroji rač nás v pláči utišit. Světlo duši blažící, srdce v Tebe věřící rač milostně naplnit. Člověk bez Tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit. Rač nás v Tebe věřící, vroucně Tebe prosící dary sedmi podělit. Uděl v ctnosti prospěchu, V smrti dodej útěchu A dej v radost věčnou vjít.

Duchu vzkříšeného Krista, Duchu soucitné lásky, Duchu chval, tvá láska ke každému z nás

Duchu vzkříšeného Krista, Duchu soucitné lásky, Duchu chval, tvá láska ke každému z nás nikdy nepomine. Bereš na sebe všechno, otevíráš nám cestu k víře, k důvěře v Boha, který nechce utrpení člověka, ani jeho tíseň. bratr Roger Schutz - zakladatel ekumenické komunity v Taizé, zavražděn 16. srpna 2005. „Nezemřel kvůli něčemu, co obhajoval, ale kvůli tomu, čím byl. “ (br. François z Taizé)

Připravilo : Diecézní katechetické středisko při českobudějovickém biskupství Kontakt: http: //www. kc. bcb. cz

Připravilo : Diecézní katechetické středisko při českobudějovickém biskupství Kontakt: http: //www. kc. bcb. cz mail: [email protected] cz březen 2012