PENDIDIKAN ALQURAN DAN SUNNAH ADAB BERFIKIR ADAB BERFIKIR

  • Slides: 7
Download presentation
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN SUNNAH ADAB BERFIKIR

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN SUNNAH ADAB BERFIKIR

ADAB BERFIKIR 1. Berfikir Menurut Wahyu -Al-quran dan As-sunnah sebagai rujukan pertama -Proses pemikiran

ADAB BERFIKIR 1. Berfikir Menurut Wahyu -Al-quran dan As-sunnah sebagai rujukan pertama -Proses pemikiran tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan individu, sosiobudaya, keturunan atau bangsa -Berfikir berpandukan akal tidak mampu untuk mencari kebenaran 2. Berfikir Untuk Mencari Kebenaran -Berfikir untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan atau mencari kebenaran -Digalakkan berfikir dan mengkaji semua kejadian alam berasakan sains dan teknologi untuk mendekatkan diri kepada ALLAH -Dapat menerokai alam dan menghasilkan idea baru untuk faedah manusia

3. Berfikir Untuk Pembangunan Ummah -Pembangunan jasmani dan rohani -Memikirkan strategi terbaik untuk menguasai

3. Berfikir Untuk Pembangunan Ummah -Pembangunan jasmani dan rohani -Memikirkan strategi terbaik untuk menguasai ilmu sains dan teknologi terkini untuk menghadapi cabaran era globalisasi dan komunikasi -Umat Islam boleh menghaapi kemajuan sekiranya mereka sedia bertindak mengubah sikap dan cara hidup ke arah yang lebih maju dan dihamis

PERBANDINGAN ANTARA BENTUK PEMIKIRAN POSITIF DENGAN NEGATIF -PEMIKIRAN POSITIF- -PEMIKIRAN NEGATIF- 1. Mempunyai keyakinan

PERBANDINGAN ANTARA BENTUK PEMIKIRAN POSITIF DENGAN NEGATIF -PEMIKIRAN POSITIF- -PEMIKIRAN NEGATIF- 1. Mempunyai keyakinan melakukan tindakan 1. Ragu-ragu sebelum melakukan tindakan 2. Berani menghadapi cabaran dan risiko 2. Takut berhadap dengan cabaran 3. Sabar dan tabah menghadapi ujian atau kegagalan 3. Mudah mengalah atau kecewa pabila mengahdapi ujian atau kegagalan 4. Kuat keinginan mencuba idea-idea baru yang mencabar dan berisiko tinggi 4. Malas mencuba idea-idea baru 5. Tidak berputus asa apabila gagal 5. Mudah kecewa atau tawar hati 6. Bersikap optimis 6. Bersikap pasmis 7. Mempunyai jati diri, visi dan misi 7. Berfikiran sempit dan sukar

KONSEP AKAL DAN WAHYU ALLAH swt. Telah mengurniakan akal kepada manusia untuk melaksanakan tangugungjawab

KONSEP AKAL DAN WAHYU ALLAH swt. Telah mengurniakan akal kepada manusia untuk melaksanakan tangugungjawab sebagai khalifah. Walaupun akal manusia boleh menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan mempunyai daya kreativiti yang unik keupayaan akal masih terbatas. Ini kerana manusia tidak dapat memikirkan perkara-perkara ghaib seperti beriman kepada ALLAH swt. dan perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Oleh itu, ALLAH menurunkan wahyu kepada rasul-rasul untuk membantu akal mencari dan mengenali kebenaran yang hakiki dan memimpin manusia menuju hidayah ALLAH swt.

HIKMAH BERFIKIR -Dapat membezakan antara hak dengan batil -Menghasilkan pandangan yang kreatif dan kritis

HIKMAH BERFIKIR -Dapat membezakan antara hak dengan batil -Menghasilkan pandangan yang kreatif dan kritis -Mengahsilkan natijah yang baik -Mengurangkan kesilapan ketika bertindak -Membezakan diantara manusia dengan haiwan -Mengelakan penyesalan dan kekecewaan -Dapat menghampirkan diri kepada ALLAH swt.

SEKIAN SAHAJA DARIPADA KAMI: 1. AFIAH 2. AISYAH NADHIRAH 3. ANA SAQEENA 4. NUR

SEKIAN SAHAJA DARIPADA KAMI: 1. AFIAH 2. AISYAH NADHIRAH 3. ANA SAQEENA 4. NUR SYAFIQAH NAZIRAH 5. SITI AISYAH