Penasihatan Akademik Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia

  • Slides: 29
Download presentation
Penasihatan Akademik Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia 21 Ogos 2017 Fakulti Kejuruteraan Elektrik,

Penasihatan Akademik Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia 21 Ogos 2017 Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi Malaysia

Tujuan Bantu pelajar menyesuaikan diri dalam sistem pengajian UTM Bantu & bimbing pelajar menyelesaikan

Tujuan Bantu pelajar menyesuaikan diri dalam sistem pengajian UTM Bantu & bimbing pelajar menyelesaikan masalah akademik & Sosial • Pelajar yang berbeza kelayakan masuk • Pelajar yang berbeza keupayaan • Pelajar yang berbeza latarbelakang • Melahirkan graduan yang berkualiti • Melahirkan pelajar yang berjaya dlm pengajian • Melahirkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang tinggi Bantu pelajar mendapatkan manfaat sepenuhnya dari sistem semester yang dijalankan • Membantu pelajar memahami dan melalui sistem akademik dengan terancang • Membantu pelajar meningkatkan daya saing & pengetahuan Buat rujukan kepada sumber atau perkhidmatan sokongan lain apabila perlu • Pusat Kaunseling • HEMA & Pusat Islam/Masjid • Pusat Kesihatan Universiti Beri maklumat yang tepat • Berkenaan polisi, prosidur dan peraturan universiti, • Berkenaan sumber universiti untuk pelajar • Berkenaan program-program pembangunan diri dan tambah nilai yang terdapat di universiti Bantu pelajar membentuk pelan pengajian yang realistik dan konsisten dengan keupayaan • Tindakan alternative & Pemilihan kursus/ program alternatif • Pertimbangan kerjaya alternatif, Bantu pelajar membuat penilaian dan penilaian semula kemajuan • Bagi mencapai matlamat dan pelan pengajian yang ditetapkan Bantu pelajar dalam pembangunan kemahiran membuat keputusan Beri maklumat pelajar kepada jabatan, fakulti dan atau universiti • Decision-making skills • Critical thinking skills • Palajar bermasalah • Pelajar cemerlang (Calon penerima Anugerah/Hadiah Akademik)

Ciri Penasihat Akademik Yang Berkesan Ber. ETIKA Mempunyai KAEDAH PENASIHATAN yang berkesan Meng. HAYATI

Ciri Penasihat Akademik Yang Berkesan Ber. ETIKA Mempunyai KAEDAH PENASIHATAN yang berkesan Meng. HAYATI TUGAS sebagai Penasihat Akademik dengan sepenuhnya Ber. USAHA menjadi Penasihat Akademik yang baik

Penasihat Akademik Yang Beretika 01 Amanah & Iklas Memberi khidmat nasihat, bimbingan, dan tunjuk

Penasihat Akademik Yang Beretika 01 Amanah & Iklas Memberi khidmat nasihat, bimbingan, dan tunjuk ajar dengan amanah dan iklas bagi membantu ke arah pem-bangunan pelajar secara menyeluruh. 02 Peka & Perihatin Sentiasa peka terhadap permasalahan di kalangan pelajar dan berusaha membantu mencari penye-lesaian serta sentiasa menjaga sensitiviti masyarakat dan negara 03 Mulia Akhlak Berakhlak mulia dan terpuji yang boleh dicontohi oleh pelajar. Academic Advisors should act as advisors or facilitators and if possible as a friend, But NOT AS A LECTURER !!

Kaedah Penasihatan Akademik Yang Berkesan R R Penasihatan yang berbentuk PEMBANGUN AN (Developmen 01

Kaedah Penasihatan Akademik Yang Berkesan R R Penasihatan yang berbentuk PEMBANGUN AN (Developmen 01 tal) Preskriptif 02 (Prescriptive ) INTRUSIF (Intrusive) 01 Tumpu kepada pembangunan pelajar dari segi: § pembentukan matlamat kerjaya § Nilai diri § Keupayaan membuat keputusan § ‘Reaching out’ kepada pelajar 03 § Penasihatan aktif § Memantauan pencapaian pelajar secara berkala 03 Pasif (Passive) 04 02 § Tertua dan paling asas (basic). § Berbentuk hierarki (top-down) § Menghapus pilihan dan penglibatan pelajar

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik Anugerah Akademik semasa Konvokesyen, galakan penyertaan pelajar dlm pertandingan

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik Anugerah Akademik semasa Konvokesyen, galakan penyertaan pelajar dlm pertandingan dan jawatan, dsb. Prestasi pelajar, masalah pelajar, disiplin pelajar. Mencalonkan pelajar utk Anugerah Maklumk an kepada Fakulti Tarik diri mata pelajaran, keputusan KS & penangguhan pengajian Temui & kenali pelajar Tanggun g-jawab & Peranan PA Beritahu kesan Pelajar baru, pelajar lemah, kenali latar belakang pelajar. Pantau & ikuti perkemban gan & pencapaian pelajar Perancangan pengajian, pemilihan m/p, beban kredit, tempoh pengajian & bantuan yang Pendaftaran mata ujud. pelajaran, pembetulan pendaftaran, tarik diri mata pelajaran, penganugerahan Nasihat & bantu pelajar Semak & sahkan pendaftaran / permohonan pelajar Dari segi akademik (keputusan kuiz, ujian & peperiksaan) & bukan akademik.

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: TEMUI PELAJAR ¦ Pelajar baru : Ø temui dalam

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: TEMUI PELAJAR ¦ Pelajar baru : Ø temui dalam 3 minggu pertama; Ø terangkan tentang sistem semester & Peraturan Akademik; Ø terangkan berkaitan hal-hal pembelajaran di UTHM. Ø terangkan kaedah untuk mencapai Kecemerlangan di UTHM. ¦ CPA GPA Pelajar lemah : CPA < 2. 3 : Ø Perlu lebih kerap berjumpa Temui & kenali pelajar kenali latar belakang pelajar, kerap temui untuk beri dorongan, nasihat dan memantau perkembangan pelajar baru & pelajar lemah. : & pencapaian pelajar.

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: PEMANTAUAN CPA GPA Geraf GPA/CPA mln Semester Pantau &

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: PEMANTAUAN CPA GPA Geraf GPA/CPA mln Semester Pantau & ikut perkembangan pelajar : dari segi akademik

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Hal-hal berkaitan pembelajaran;

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Hal-hal berkaitan pembelajaran; CPA pemilihan mata pelajaran; beban kredit; GPA kesan tarik diri (TD) mata pelajaran; keputusan KS & kesannya; Kesan GPA < 1. 0, walaupun KB; penangguhan pengajian & kesannya; tempoh pengajian; bantuan ujud : HEMA, Nasihat &yang bantu pelajar : perancangan pengajian, pemilihan m/p, Doktor; beban kredit & bantuan yang ujud. Program Tambah nilai.

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH CPA GPA CPA 2000/2001 -I 3.

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH CPA GPA CPA 2000/2001 -I 3. 72 2000/2001 -II 3. 31 3. 53 2001/2002 -I 3. 38 3. 47 2001/2002 -II 2. 86 3. 29 2002/2003 -I 2. 35 3. 08 2002/2003 -II 2. 10 2. 91 2003/2004 -I 1. 39 2. 70 2003/2004 -II 1. 12 2. 51 2004/2005 -I 4. 00 2. 67 2004/2005 -II 4. 00 2. 80 CPA GPA Keputusan terkini (di akhir tahun 4) : GPA =1. 12 & CPA=2. 51 !! Jika GPA = 4. 0 di Tahun Akhir : Akan graduat dgn Kelas 2 Rendah !!

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH: (KB, GPA<1. 0) Nasihat: Bantu Pelajar

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH: (KB, GPA<1. 0) Nasihat: Bantu Pelajar Buat Keputusan CPA GPA Jika GPA < 1. 0 (terkini) : Teruskan pengajian, Rehat atau Diberhentikan (KG) ? ? Dr. J

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH: (1 kali KS, GPA<1. 0) Nasihat:

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH: (1 kali KS, GPA<1. 0) Nasihat: Bantu Pelajar Buat Keputusan CPA GPA Jika GPA < 1. 0 (terkini) : Teruskan pengajian, Rehat atau Diberhentikan (KG) ? ? Dr. J

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH: (2 kali KS, GPA<0. 5) Nasihat:

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH: (2 kali KS, GPA<0. 5) Nasihat: Bantu Pelajar Buat Keputusan CPA GPA CPA 2000/2001 -I 2. 49 2000/2001 -II 2. 67 2. 59 2001/2002 -I 2. 49 2. 55 2001/2002 -II 1. 38 2. 22 2002/2003 -I 1. 34 2. 03 2002/2003 -II 1. 36 2. 06 2003/2004 -I 0. 95 1. 95 2003/2004 -II 0. 25 1. 76 2004/2005 -I ? ? 2004/2005 -II ? ? Jika GPA < 1. 0 (terkini) : Teruskan pengajian, Rehat atau Diberhentikan (KG) ? ? Dr. J

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT 1 kali KS : CPA GPA Ø Ulang

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT 1 kali KS : CPA GPA Ø Ulang m/p UM (tebus) Ø Bawa m/p yang senang Ø Bawa m/p tahun bawah Ø Ulang m/p C- ke bawah (Ulang Gred) Daftar : 12 kredit maksimum sahaja

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT 2 kali KS Berturut-turut: CPA GPA Ø Ulang

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT 2 kali KS Berturut-turut: CPA GPA Ø Ulang m/p UM (tebus) Ø Bawa m/p yang senang Ø Bawa m/p tahun bawah Ø Ulang m/p C- ke bawah (Ulang Gred) Ø Tangguh pengajian

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH: Kaedah Lain? CPA GPA • Maklumkan

Tanggungjawab & Peranan Penasihat Akademik: NASIHAT PELAJAR BERMASALAH: Kaedah Lain? CPA GPA • Maklumkan Pencapaian Pelajar kepada Ibubapa / Penjaganya – Supaya keluarga boleh memantau & menasihati sama; – Supaya Keluarga tidak terkejut jika anaknya diberhentikan dari pengajian Tiga (3) kali KS Diberhentikan (KG) dari pengajian !!

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Faham dan arif tentang Sistem dan Peraturan Akademik Universiti

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Faham dan arif tentang Sistem dan Peraturan Akademik Universiti Matang dan Bersikap Terbuka (Approachable) 03 01 Meluangkan Masa Berjumpa Dengan Pelajar Di bawah Penasihatannya Berusaha membantu pelajar berjaya dlm pelajaran dan sahsiah 07 05 Faham & arif Mempunyai sistem tentang penyimpanan perkembangan rekod akademik & kurikulum, silibus maklumat pelajar setiap kursus yang dengan kemas dan. Tahu Kepentingan terdapat di Fakulti Peka dan Ampati baik Kaunseling & Peka Terhadap Masalah Kepada Sokongan Pelajar Yang Ada 02 06 04 08

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik THE DON'Ts OF ACADEMIC ADVISING : Making hasty judgements

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik THE DON'Ts OF ACADEMIC ADVISING : Making hasty judgements & Giving up too Not evaluating soon facts and Not looking at evidence the student & Talking too much Not empathizing with the student 03 01 07 05 Not asking questions & Not Missing the main concentrating point & Jumping what the student Showing your to assumptions Not listening for what is NOT said is saying emotion & Not listening controlling your to how anger something is said 02 06 04 08

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik PERANAN PA DALAM MELAHIRKAN PELAJAR CEMERLANG : Nasihat Cemerlang

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik PERANAN PA DALAM MELAHIRKAN PELAJAR CEMERLANG : Nasihat Cemerlang Maksud Kecemerlangan Akademik di UTM : Setiap mata pelajaran : Lulus dengan markah 80% = Gred A. Setiap semester : Mendapat PNG 3. 67 & PNGK KPI 3. 67 & Kedudukan Baik (KB). Graduat : Tamat pengajian dengan Ijazah Kelas Pertama (PNGK 3. 67) dalam masa yang ditetapkan. Mesti dimaklumkan dari Semester pertama pelajar masuk !!

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maksud TIDAK CEMERLANG (Akademik) di UTM : Contoh :

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maksud TIDAK CEMERLANG (Akademik) di UTM : Contoh : • Setiap mata pelajaran : Mendapat markah 50% ke bawah = Gred C-, D, dan E (gagal). • Setiap semester : Mendapat GPA < 2. 00, CPA < 2. 00 & Kedudukan ber. Syarat (KS) atau Kedudukan Gagal (KG). • Graduat : Tamat pengajian dengan Ijazah Kelas Kedua (Rendah) dengan CPA yang rendah atau tidak dapat menamatkan pengajian = KSTP, KBTP. Mesti dimaklumkan dari Semester pertama pelajar masuk !! Dr. J

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan : Student Incentives JStudy scholarships and financial assistance

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan : Student Incentives JStudy scholarships and financial assistance avalible for UTM’s Undergraduate students : PUTM Endowment Scholarships PTuition fee exemption for excellent students (PNGK of 4. 0) PBook Vouchers PGlobal Outreach Program (GOP) PStudy Exchange PStudy Abroad Programs

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan : Student Inter’nal Mobility Program Outbound Program 1.

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan : Student Inter’nal Mobility Program Outbound Program 1. Global Outreach Programme (GOP) is a 7 to 14 days academic based program to experience various cultures in other countries. It includes immersion elements such as research & academic activities, social responsibility, cross cultural activities and international event participation. 2. International Invitation Program students participating in programs organized by international institutions/ organizations with the following themes: i) Academic Program: Seminar, Conference, Paper presentation, student project competition. ii) Cultural: Cultural Exhibition and Conference, Historical and Cultural Tour 3. Summer School Students can register any courses offered by host institutions during summer holiday 4. Student Exchange / Study Abroad. Spend 1 or 2 semesters at universities abroad take courses in a regular semester with credit transfer. 5. Internship Abroad To join research study or internship under the supervision of an academic staff at universities or industries

Student International Mobility Program Studying Abroad Student Start Discussing with the Academic Advisor Plan

Student International Mobility Program Studying Abroad Student Start Discussing with the Academic Advisor Plan the Study Abroad at least 1 year ahead Get help from the Faculty International Coordinator More Info & Apply Online via UTM

Student International Mobility Program Internationalization at Home: Summer Schools @UTM (July-Aug) • Managing Water

Student International Mobility Program Internationalization at Home: Summer Schools @UTM (July-Aug) • Managing Water Environment in • Join as Buddies Tropical Countries • Earn Credit Transfer • Cultural Landscape in Malaysia • Malaysian Traditional Architecture • Revitalization of the Rural Economy through Ecotourism in Malaysia • Malaysia Heritage Walks & Town Trails • Bio-prospecting in Nature • Sustainable Technologies for Agro. Waste Management More can be found at: Consumption and • Sustainable http: //www. utm. my/internationalaffairs/utm-summer-school/ Production

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan & Pantau : Student Enhancement Programs J Programs

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan & Pantau : Student Enhancement Programs J Programs & activities conducted for UTM students to enhance their marketability and knowledge : First Year Experience (FYE); How To Get Yourself Employed (HTGYE); Financial; OSHA; TECS

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan & Bimbing : Student Academic Awards Royal Education

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan & Bimbing : Student Academic Awards Royal Education Award (Anugerah Pelajaran Diraja); Chancellor Award (Anugerah Canselor); Pro-Chancellor Award (Anugerah Pro-Canselor); Tun Fatimah Bt. Hj. Hashim Gold Medal Excellent Award (Anugerah Cemerlang Pingat Emas Tun Fatimah Bt Hj. Hashim); Vice-Chancellor Award (Anugerah Naib Canselor); Hadiah Alumni (Alumni Award); Hadiah Akademik Fakulti (Faculty Academic Award);

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan & Bimbing : Student Academic Awards Academic Excellent

Ciri Penasihat Akademik Yang Baik Maklumkan & Bimbing : Student Academic Awards Academic Excellent Award (Anugerah Gemilang Akademik) Sponsored, such as, by : Board of Engineers Malaysia (Akademik Lembaga Jurutera Malaysia); MALAKOFF; UMW HOLDINGS BERHAD; WAMY MALAYSIA; TNB; FELDA; EMKAY Foundation (Yayasan EMKAY); SHELL; UEM.

Terima Kasih

Terima Kasih

Makluman

Makluman