PEMPROSESAN PERKATAAN Oleh Muhammad Amin Simon IPG Kampus

  • Slides: 14
Download presentation
PEMPROSESAN PERKATAAN Oleh: Muhammad Amin Simon IPG Kampus Tun Hussein Onn 1

PEMPROSESAN PERKATAAN Oleh: Muhammad Amin Simon IPG Kampus Tun Hussein Onn 1

Asas Pemprosesan Perkataan o o o o o Reka bentuk halaman Menu File Menu

Asas Pemprosesan Perkataan o o o o o Reka bentuk halaman Menu File Menu Edit Menu View Menu Insert Menu. Tools Menu Table Menu Windows Menu Help 2

Membina Dokumen Baru o o Membina dokumen baru Membuka dokumen yang telah tersedia Jidar

Membina Dokumen Baru o o Membina dokumen baru Membuka dokumen yang telah tersedia Jidar (margin) Justifikasi 3

Mengedit dokumen o o o Memindah teks Menyalin teks Memadam teks 4

Mengedit dokumen o o o Memindah teks Menyalin teks Memadam teks 4

Menyimpan dokumen o Menyimpan fail baru o Menyimpan fail sedia ada 5

Menyimpan dokumen o Menyimpan fail baru o Menyimpan fail sedia ada 5

PENYOKONG BACAAN o o Mengubah suai spesifikasi teks. Memilih teks untuk menukar bentuk Menukar

PENYOKONG BACAAN o o Mengubah suai spesifikasi teks. Memilih teks untuk menukar bentuk Menukar bentuk teks Saiz huruf 6

Header dan Footer o Header o Footer 7

Header dan Footer o Header o Footer 7

Jenis Formatan dan Grafik o Jadual o Memasukkan data o Memasuk dan memadam baris

Jenis Formatan dan Grafik o Jadual o Memasukkan data o Memasuk dan memadam baris dan lajur dalam jadual o Menyelit dan memadam baris atau lajur 8

Mencetak dokumen o Keluar dari perisian Microsoft Word 9

Mencetak dokumen o Keluar dari perisian Microsoft Word 9

Ujian 1 1. Mengapa perlu menetapkan Jidar dan Justifikasi dalam merancang penulisan menggunakan perisian

Ujian 1 1. Mengapa perlu menetapkan Jidar dan Justifikasi dalam merancang penulisan menggunakan perisian pemprosesan perkataan. 2. Nyatakan lima kelebihan menggunakan perisian pemprosesan perkataan berbanding cara konvensional. 10

Soalan 3. Terangkan perbezaan ‘Copy and Paste” dan ‘Cut and Paste” 4. Terangkan dua

Soalan 3. Terangkan perbezaan ‘Copy and Paste” dan ‘Cut and Paste” 4. Terangkan dua cara untuk menyimpan fail yang dibina menggunakan perisian pemprosesan perkataan. 5. Sebagai seorang guru penggunaan pemprosesaan perkataan sangat berguna untuk p&p. Beri contoh penggunaan tersebut? 11

Ujian 2 1. Mengapa perlu memilih teks yang sesuai semasa menulis menggunakan pemprosesan perkataan

Ujian 2 1. Mengapa perlu memilih teks yang sesuai semasa menulis menggunakan pemprosesan perkataan terutama dalam membina bahan pengajaran? 2. Apakah kegunaan Header dan Footer dalam menulis menggunakan pemprosesan perkataan dan terangkan cara untuk mendapatkannya. 12

Ujian 2 3. Anda hendak membina sebuah jadual untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran. Terangkan

Ujian 2 3. Anda hendak membina sebuah jadual untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran. Terangkan bagaimana anda membina jadual tersebut dengan perisian pemprosesan perkataan. 4. Apakan jenis format grafik yang boleh diterima oleh perisian pemprosesan perkataan khususnya Microsoft Word. 13

14

14