PEMETAAN iTHINK Jenisjenis Peta Pemikiran Peta Bulatan Peta

  • Slides: 19
Download presentation
PEMETAAN i-THINK

PEMETAAN i-THINK

Jenis-jenis Peta Pemikiran Peta Bulatan Peta Pelbagai Aliran Peta Bulatan Peta Buih Peta Pemikiran

Jenis-jenis Peta Pemikiran Peta Bulatan Peta Pelbagai Aliran Peta Bulatan Peta Buih Peta Pemikiran Peta Buih Berganda Peta Pokok Peta Aliran Peta Dakap

1. Peta Bulatan • Membantu aktiviti sumbang saran dan menyenaraikan apa yang diketahui tentang

1. Peta Bulatan • Membantu aktiviti sumbang saran dan menyenaraikan apa yang diketahui tentang perkara atau idea yang boleh diteroka Maklumat yang berkaitan dengan topik (menjana idea) Topik Utama Sumber rujukan atau sudat pandangan dari pelbagai pihak

1 a. Contoh peta bulatan • Contoh : barang yang ada di dapur Mak

1 a. Contoh peta bulatan • Contoh : barang yang ada di dapur Mak Kawan-kawan DAPUR Ayah Guru

2. Peta Buih • Membantu menerangkan sesutatu idea atau perkara dengan menyenaraikan kata adjektif

2. Peta Buih • Membantu menerangkan sesutatu idea atau perkara dengan menyenaraikan kata adjektif (kualiti, sifat atau ciri) supaya boleh menerang dan memahami sesuatu dengan lebih baik. Topik Utama Penerangan atau kata adjektif

2 a. Contoh peta buih • Contoh : Pakaian pakaian

2 a. Contoh peta buih • Contoh : Pakaian pakaian

3. Peta buih berganda • Peta buih menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara dua perkara

3. Peta buih berganda • Peta buih menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara dua perkara atau idea supaya dapat membezakan kedua-duanya dengan membanding dan membeza. Perbezaan Tajuk utama Persamaan

3 a. Contoh peta buih berganda • Contoh : perbezaan Nabi dan Rasul Diperintahkan

3 a. Contoh peta buih berganda • Contoh : perbezaan Nabi dan Rasul Diperintahkan menyampaikan wahyu Tidak diperintahkan menyampaika n wahyu Tidak ditentukan umat yang dipimpin Menyampaika n wahyu Nabi Rasul Menerima wahyu Jumlahny a ramai Wajib diketahui 25 rasul Mempunyai umat yang dipimpin

4. Peta pokok • Membantu menyusun maklumat supaya berada dalam kumpulan yang berbeza agar

4. Peta pokok • Membantu menyusun maklumat supaya berada dalam kumpulan yang berbeza agar boleh memahami maklumat tersebut dalam gambaran besar secara menyeluruh.

4 a. Contoh peta pokok • Contoh : Kata ganti nama KGN Tunjuk KGN

4 a. Contoh peta pokok • Contoh : Kata ganti nama KGN Tunjuk KGN Diri KGN Tanya KGN Tempat 1. Saya, aku 2. kamu, awa k siapa sana itu apa sini 3. dia mana situ

5. Peta dakap • Membantu memecahkan sesuatu kepada ciri-ciri selanjutnya supaya dapat memahami cara

5. Peta dakap • Membantu memecahkan sesuatu kepada ciri-ciri selanjutnya supaya dapat memahami cara sesuatu benda berfungsi. Topik utama Pecahan kedua Pecahan pertama

5 a. Contoh peta dakap • Contoh : Amalan tradisi perayaan utama di Malaysia

5 a. Contoh peta dakap • Contoh : Amalan tradisi perayaan utama di Malaysia Solat di masjid Hari Raya Aidilfitri Amalan tradisi perayaan utama di Malaysia Tahun Baru Cina Bersalaman Melawat pusara Makan besar Beri ampau Mndi minyak Hari Deepavali Hiasan kolaj Memasang pelita

6. Peta aliran air • Membantu menyenaraikan langkah-langkah yang terlibat dalam sesuatu proses supaya

6. Peta aliran air • Membantu menyenaraikan langkah-langkah yang terlibat dalam sesuatu proses supaya dapat memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sesuatu. Langkah seterusn ya Langkah pertama Peneranga n Langkah kedua

6 a. Contoh peta aliran air • Contoh : Rutin harian PAGI • •

6 a. Contoh peta aliran air • Contoh : Rutin harian PAGI • • • Bangun Pergi sekolah Belajar Rehat belajar PETANG • Balik sekolah • Makan • Mandi • Pergi kelas kafa • Balik • Main dengan kawan-kawan MALAM • Balik rumah • Mandi • Buat kerja sekolah • Ikut jadul sekolah • tidur

7. Peta pelbagai aliran • Peta pelbagai alir membantu melakarkan sebab dan akibat sesuatu

7. Peta pelbagai aliran • Peta pelbagai alir membantu melakarkan sebab dan akibat sesuatu peristiwa agar boleh memahami akibat tindakan-tindakan yang diambil dan cara untuk mengubahnya. sebab peristiwa akibat

7 a. Contoh peta pelbagai aliran • Contoh : stress Tertekan, bimbang Keja terlalu

7 a. Contoh peta pelbagai aliran • Contoh : stress Tertekan, bimbang Keja terlalu banyak Merasa diri tak guna Pemakanan tak sihat STRESS Gemuk, berpenyakit Tidak mahu bergaul

8. Peta titi • Peta titi membantu menyeraikan beberapa pasangan butiran yang berkaitan antara

8. Peta titi • Peta titi membantu menyeraikan beberapa pasangan butiran yang berkaitan antara satu sama lain supaya dapat memahami perkara-perkara di dunia yang mempunyai hubungan yang serupa (analogi). Perkara Faktor penghubun g Pasangan berkaitan

8 a. Contoh peta titi • Contoh : Kitaran asal bagi haiwan Berudu Beluncas

8 a. Contoh peta titi • Contoh : Kitaran asal bagi haiwan Berudu Beluncas Jentik-jentik Katak Rama-rama Nyamuk Kitaran asal bagi haiwan

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH