PEMENTASAN SENI SPK 2102 SENI DALAM PENDIDIKAN Oleh

  • Slides: 52
Download presentation
PEMENTASAN SENI SPK 2102 SENI DALAM PENDIDIKAN Oleh Azman b Mohamad Hussain IPG Kampus

PEMENTASAN SENI SPK 2102 SENI DALAM PENDIDIKAN Oleh Azman b Mohamad Hussain IPG Kampus Tuanku Bainun

1. 0 Latarbelakang v tugasan secara berkumpulan. v satu projek akhir kursus Seni Dalam

1. 0 Latarbelakang v tugasan secara berkumpulan. v satu projek akhir kursus Seni Dalam Pendidikan dan adalah diwajibkan. v untuk mempelbagaikan kaedah / strategi pengajaran dan pembelajaran v kesedaran serta kepekaan terhadap nilai kesenian dan kreativiti.

2. 0 Pendahuluan 2. 1 Sipnosis v Berbentuk gabungan teater, drama, muzikal, pentomen atau

2. 0 Pendahuluan 2. 1 Sipnosis v Berbentuk gabungan teater, drama, muzikal, pentomen atau tarian v berkisarkan kepada salah satu aspek daripada tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran subjek opsyen v Ia boleh bersifat naratif/ simbolik dan mengandungi content / isi pengajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid v merangkumi gabungan tiga komponen yang terdapat pada Seni Dalam Pendidikan iaitu, seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.

2. 2 Aspek Seni Visual v melibatkan props yang dibuat dan digunapakai seperti latarbelakang

2. 2 Aspek Seni Visual v melibatkan props yang dibuat dan digunapakai seperti latarbelakang pementasan, poster, puppet/ boneka dan juga perhiasan pelakon-pelakon. v pencahayaan bersifat chiaroscuro v penataan rias iaitu make-up dan juga kostum pelakon

2. 3 Aspek Seni Muzik v alunan muzik sama ada mainan lagu latar, permainan

2. 3 Aspek Seni Muzik v alunan muzik sama ada mainan lagu latar, permainan alat muzik v dinyatakan melalui sekuen/ segmen yang ditetapkan berdasarkan mood serta ilusi yang diketengahkan.

2. 4 Aspek Seni Pergerakan v daripada segi lakonan, pergerakan, sekuen atau segmen yang

2. 4 Aspek Seni Pergerakan v daripada segi lakonan, pergerakan, sekuen atau segmen yang ditetapkan. v -mempunyai makna sama ada berbentuk naratif/ konseptual atau berdasarkan muzik yang menjadi latarnya.

3. 0 Tenaga Kerja Pementasan Seni

3. 0 Tenaga Kerja Pementasan Seni

3. 1 Pengerusi v mengkoordinasikan elemen-elemen artistik dan komponen teknikal v membuat kertas kerja/kertas

3. 1 Pengerusi v mengkoordinasikan elemen-elemen artistik dan komponen teknikal v membuat kertas kerja/kertas tema, tajuk & konsep persembahan untuk ‘proposal’. v Tugas utama adalah belanjawan dan pembiayaan pementasan, menentukan pengarah, pelaku, perekabentuk, petugas pentas dan lain-lain yang berkaitan. v membuat laporan hasil produksi untuk dijadikan dokumentasi v menyelia tugas-tugas perlaksanaan

3. 2 Pengarah Pementasan( director) v membangunkan konsep produksi, menjelaskan kepada pelakon-pelakon, membantu pelakon

3. 2 Pengarah Pementasan( director) v membangunkan konsep produksi, menjelaskan kepada pelakon-pelakon, membantu pelakon mewujudkan peranan dan watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan. v Peneraju sebuah pementasan yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses kreatif. v pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas

CONTOH STORY-BOARD

CONTOH STORY-BOARD

3. 2. 1 Pengurus Pentas ( stage manager) v Peneraju pada hari persembahan v

3. 2. 1 Pengurus Pentas ( stage manager) v Peneraju pada hari persembahan v Segala tugas pentas seperti pertukaran set, pertukaran pakaian dan make up, keluar masuk pelaku serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya

3. 2. 2 Pereka Bentuk Latar ( setting designer) v mereka cipta bentuk latar

3. 2. 2 Pereka Bentuk Latar ( setting designer) v mereka cipta bentuk latar pentas v bergantung pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. v Pereka Bentuk Latar perlu mengetahui tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti.

CONTOH REKA BENTUK LATAR

CONTOH REKA BENTUK LATAR

3. 2. 3 Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer) v mencipta atau menentukan

3. 2. 3 Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer) v mencipta atau menentukan apakah kostum dan bahan yang sesuai untuk digunakan dengan v Pemilihan warna diselaraskan dengan latar/set dan pencahayaan v Pemilihan pakaian memberi keselesaan kepada para pelaku (si pemakai). v Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian

CONTOH REKA BENTUK KOSTUM/ BUSANA

CONTOH REKA BENTUK KOSTUM/ BUSANA

3. 2. 4 Penata Rias (Make-Up) v Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai

3. 2. 4 Penata Rias (Make-Up) v Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai v diselaraskan dengan watak dan pencahayaan & bersesuaian dengan kostum v Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran warna akan mencacatkan keseluruhan ‘mood’ persembahan.

3. 3 Pengarah Teknikal v Peneraju utama dalam aspek teknikal pementasan. Berdasarkan kepada reka

3. 3 Pengarah Teknikal v Peneraju utama dalam aspek teknikal pementasan. Berdasarkan kepada reka bentuk pentas, latar hias, audio/ muzik, segala persiapan serta persediaan baik dari segi tenaga kerja, peralatan dan keselamatan

3. 3. 1 Penata Bunyi (Audio) / Muzik v Mencipta dan menentukan apakah bentuk

3. 3. 1 Penata Bunyi (Audio) / Muzik v Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam persembahan. Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan.

CONTOH REKA BENTUK PENATAAN AUDIO/ MUZIK

CONTOH REKA BENTUK PENATAAN AUDIO/ MUZIK

3. 3. 2 Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer) v Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap

3. 3. 2 Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer) v Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna, adunan, bilangan lampu, intensiti dan kebenderangan lampu, sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang diperlukan untuk diterangkan, digelapkan atau disuramkan.

CONTOH REKA BENTUK PENCAHAYAAN

CONTOH REKA BENTUK PENCAHAYAAN

3. 3. 3 Pereka dan Pengurusan Props v bertugas menyediakan props yang akan digunakan

3. 3. 3 Pereka dan Pengurusan Props v bertugas menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh pengarah dan watak dalam persembahan. v Props juga membantu pelakon mendapatkan mood berlakon dan sekali gus memberi “business” kepada aksinya

CONTOH PENGURUSAN PROPS

CONTOH PENGURUSAN PROPS

4. 0 PERLAKSANAAN v Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan

4. 0 PERLAKSANAAN v Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan pentadbiran mengikut organisasi yang menganjurkan pementasan.

4. 1 Tenaga Kerja Pengurusan Pentas v Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli

4. 1 Tenaga Kerja Pengurusan Pentas v Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga produksi seperti penerbit, pengurus produksi, pengarah teknikal, pengurus pentas, pengurus props, set, lampu, kostum, bunyi, muzik dan para pereka cipta.

4. 2 Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas v Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja v

4. 2 Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas v Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja v Merancang pementasan v Persiapan pementasan

4. 3 Persiapan Latihan Pementasan v Menentukan masa latihan v Memahami Skrip v Props

4. 3 Persiapan Latihan Pementasan v Menentukan masa latihan v Memahami Skrip v Props dan peralatan v Set dan kostum v Tempat latihan v Keperluan semasa latihan v Persiapan tempat latihan v Mengenal pasti ruang lakon v Menentukan garis panduan set

4. 5 Tugas Di Luar Ruang Latihan v Pengurusan pementasan v Belanjawan pementasan v

4. 5 Tugas Di Luar Ruang Latihan v Pengurusan pementasan v Belanjawan pementasan v Mesyuarat pementasan v Penjadualan pementasan

4. 6 Ke Arah Pementasan v Latihan langsung v Senarai lengkap keperluan v Pelan

4. 6 Ke Arah Pementasan v Latihan langsung v Senarai lengkap keperluan v Pelan lantai v Pemindahan lokasi v Pengangkutan

4. 7 Mengenal Pentas v Bekalan pentas sedia ada v Alat-alat Bantu Penanda (MASKING)

4. 7 Mengenal Pentas v Bekalan pentas sedia ada v Alat-alat Bantu Penanda (MASKING) v Peralatan asas pertukangan v Kemudahan-kemudahan pentas sedia ada v Aspek teknikal pentas v Kesihatan dan keselamatan atas pentas

4. 8 Mingggu Pementasan v Masuk ke ruang pementasan sebenar v Penyesuaian dan penetapan

4. 8 Mingggu Pementasan v Masuk ke ruang pementasan sebenar v Penyesuaian dan penetapan ruang pementasan v Pembinaan set / Penentuan props v Pertukaran babak / Penataan cahaya/Kesan bunyi v Raptai kostum / Latihan teknikal v Tentu ruang pembisik skrip v Senarai semak v Hormat tamat (Curtain Calls) v Semasa persembahan

4. 9 Selesai Pementasan v Pemulangan barang/Kebersihan pentas v Penstoran barang v Post mortem/Laporan

4. 9 Selesai Pementasan v Pemulangan barang/Kebersihan pentas v Penstoran barang v Post mortem/Laporan

KLIP-KLIP VIDEO

KLIP-KLIP VIDEO