PEM PAL IA COP Radna skupina za reviziju

  • Slides: 39
Download presentation
PEM PAL IA COP Radna skupina za reviziju u praksi Uvod u revizorski ciklus

PEM PAL IA COP Radna skupina za reviziju u praksi Uvod u revizorski ciklus Jean-Pierre Garitte Budimpešta 29. ožujka 2017. 1

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je revizorski ciklus povezan s našim predloškom upravljanja unutarnjom revizijom? • Treći dio: Vrste revizije • Četvrti dio: Standard ISPPIA 2210 o ciljevima revizije 2

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je revizorski ciklus povezan s našim predloškom upravljanja unutarnjom revizijom? • Treći dio: Vrste revizije • Četvrti dio: Standard ISPPIA 2210 o ciljevima revizije 3

Revizorski ciklus dosta je općenit postupak 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje 3 Rad na

Revizorski ciklus dosta je općenit postupak 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje 3 Rad na terenu Izvršenje 4 5 6 Akcijski plan Izvještavanje (uključuje zadovoljstvo Naknadni pregled kvalitetom) Izvještavanje Praktično pravilo: 20 % za planiranje i preliminarno ispitivanje (1, 2) 60 % za rad na terenu (3) 20 % za izvještavanje (4) 4

1. Planiranje 1 Planiranje 2 3 Preliminarno ispitivanje • • • Rad na terenu

1. Planiranje 1 Planiranje 2 3 Preliminarno ispitivanje • • • Rad na terenu 4 Izvještavanje 5 Akcijski plan 6 Naknadni pregled Planiranje angažmana Najava angažmana Prvi sastanak 5

Standard 2200 – Planiranje angažmana „Unutarnji revizori moraju razviti i dokumentirati plan za svaki

Standard 2200 – Planiranje angažmana „Unutarnji revizori moraju razviti i dokumentirati plan za svaki angažman, uključujući i ciljeve, djelokrug rada, vremenski okvir i dodijeljena sredstva angažmana. ” 6

Planiranje angažmana 1. Kada provesti reviziju? 2. Tko će provoditi reviziju? • Resursi: vremenski

Planiranje angažmana 1. Kada provesti reviziju? 2. Tko će provoditi reviziju? • Resursi: vremenski zahtjevi za proračun • Resursi: revizori • Sposobnost i vještine (uskladiti sa subjektom revizije) 3. Prvi nacrt ciljeva revizije i djelokruga rada (bit će revidiran!) 4. Najaviti angažman subjektu revizije: • Pismo najave (može uključivati djelokrug rada, logistiku, kontakte) • Dokument o međusobnim očekivanjima 5. Dogovoriti prvi sastanak kako bi se bolje razumjelo područje revizije, ciljevi i ključni rizici; raspraviti o širim/općenitim ciljevima revizije i djelokrugu rada; logistici 7

2. Preliminarno ispitivanje 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje • • • 3 Rad na

2. Preliminarno ispitivanje 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje • • • 3 Rad na terenu 4 Izvještavanje 5 6 Akcijski plan Naknadni pregled Revizija dokumentacije (Ponovna) procjena rizika Memorandum o planiranom angažmanu Priprema revizijskog programa Prvi sastanak sa subjektom revizije 8

Standard 2310 – Utvrđivanje informacija „Unutarnji revizori moraju utvrditi dostatne, pouzdane, relevantne i korisne

Standard 2310 – Utvrđivanje informacija „Unutarnji revizori moraju utvrditi dostatne, pouzdane, relevantne i korisne informacije u svrhu ispunjenja ciljeva angažmana. ” 9

Preliminarno ispitivanje • Upoznavanje Revizija dokumentacije • Razgovori s glavnim sudionicima • (Ponovna) procjena

Preliminarno ispitivanje • Upoznavanje Revizija dokumentacije • Razgovori s glavnim sudionicima • (Ponovna) procjena rizika • • Planiranje i djelokrug angažmana Cilj/ciljevi revizije • Ključni rizici • Djelokrug revizije • • Prvi sastanak 10

Ključna načela: radni plan ili program revizije • Što? – Detaljan popis „koraka revizije”

Ključna načela: radni plan ili program revizije • Što? – Detaljan popis „koraka revizije” (zadataka) koje će provesti revizor kako bi prikupio dovoljno dokaza za donošenje zaključaka u pogledu ciljeva revizije. • „Koraci revizije” • Zašto? Koji su ciljevi ove revizije • Što? Revizijski postupci, ispitivanja i prikupljanje dokaza • Kako? Rad na reprezentativnom uzorku ili cjelokupnoj populaciji • Tko? Revizor/revizori • Kada? Vremenski okvir (međurazdoblje ili krajem godine) • Gdje? Mjesto provođenja revizije 11

3. Rad na terenu 1 Planiranje 2 3 Preliminarno ispitivanje Rad na terenu •

3. Rad na terenu 1 Planiranje 2 3 Preliminarno ispitivanje Rad na terenu • • • 4 Izvještavanje 5 6 Akcijski plan Naknadni pregled Detaljan pregled sustava unutarnjih kontrola Ispitivanje kontrolnog sustava Ispitivanje operativne učinkovitosti Sastavljanje službenih primjedbi Potvrdni sastanak 12

Standard 2320 – Analiza i evaluacija „Unutarnji revizori moraju temeljiti zaključke i rezultate angažmana

Standard 2320 – Analiza i evaluacija „Unutarnji revizori moraju temeljiti zaključke i rezultate angažmana na primjerenim analizama i evaluacijama. ” 13

Rad na terenu Detaljan pregled sustava unutarnjih kontrola Pregled aktivnosti, postupaka, ciljeva rukovodstva, rizika

Rad na terenu Detaljan pregled sustava unutarnjih kontrola Pregled aktivnosti, postupaka, ciljeva rukovodstva, rizika i unutarnjih kontrola Je li naš odgovor na rizik primjeren? Ostvaruje li se sljedeće? Upravlja li se rizicima? Aktivnosti Postupci koji se pregledavaju Ciljevi rukovodstva Što je sustav unutarnjih kontrola? Odgovarajuće mjere za rizike Učinkovito? Rizici Kontrole ublažavanja 14

Ključna načela: radni dokumenti Obilježja Pet obilježja kvalitetnih radnih dokumenata • Potpuni • Jasni

Ključna načela: radni dokumenti Obilježja Pet obilježja kvalitetnih radnih dokumenata • Potpuni • Jasni • Sažeti Koja je svrha radnog • Uredni dokumenta? • Strukturirani Automatizirani sustavi radnog tijeka revizije, npr. softver Team. Mate. 15

Ključna načela: radni dokumenti Sadržaj radnih dokumenata • Svrha/ciljevi/ispitivanja • Djelokrug rada • Rezultati

Ključna načela: radni dokumenti Sadržaj radnih dokumenata • Svrha/ciljevi/ispitivanja • Djelokrug rada • Rezultati ispitivanja/nalazi • Zaključci/preporuke • Izvori/reference/dokazi • Upućivanja na • program revizije • popratnu dokumentaciju Ispitivanje Dokaz Matrica kontrole rizika Radni dokumenti 16

Rad na terenu Revizijska dokumentacija = revizijski radni dokumenti • Revizijski radni dokumenti organizirani

Rad na terenu Revizijska dokumentacija = revizijski radni dokumenti • Revizijski radni dokumenti organizirani su u „revizijske datoteke” • Mogu biti u papirnatom ili elektroničkom obliku, ili oboje. • Radni dokumenti uvijek moraju sadržavati upućivanja (i u papirnatom i u elektroničkom obliku) Revizijska dokumentacija • Revizijska dokumentacija je osnovni zapis: • primijenjenih revizijskih postupaka • prikupljenih dokaza i zaključaka koje je revizor donio tijekom angažmana • Glavni cilj: • pomoći revizoru na način da daje razumno uvjerenje da je provedena primjerena revizija u skladu s revizijskim standardima 17

4. Izvještavanje 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje 3 Rad na terenu 5 4 Izvještavanje

4. Izvještavanje 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje 3 Rad na terenu 5 4 Izvještavanje 6 Akcijski plan Naknadni pregled • Nacrt revizijskog izvješća • Kontradiktoran postupak • Završno revizijsko izvješće • Ocjena zadovoljstva subjekta revizije 18

Standard 2400 – Priopćenje rezultata „Unutarnji revizori moraju priopćiti rezultate svojih angažmana. ” Standard

Standard 2400 – Priopćenje rezultata „Unutarnji revizori moraju priopćiti rezultate svojih angažmana. ” Standard 2410 – Kriteriji priopćavanja „Priopćeni izvještaj mora sadržavati ciljeve i djelokrug rada angažmana, kao i primjenjive zaključke, preporuke i akcijske planove. ” Standard 2420 – Kvaliteta priopćavanja „Priopćeni izvještaj mora biti točan, objektivan, jasan, sažet, konstruktivan, potpun i pravovremen. ” 19

Izvještavanje Standard 2410. A 1 – Priopćenje rezultata „Završno priopćenje rezultata angažmana mora, gdje

Izvještavanje Standard 2410. A 1 – Priopćenje rezultata „Završno priopćenje rezultata angažmana mora, gdje je to potrebno, sadržavati sveobuhvatno mišljenje unutarnjeg revizora i/ili njegove zaključke. ” Vrste mišljenja: • • • Nema mišljenja (savjetodavni angažmani, revizija dokumentacije, procjene rizika) Suzdržanost od mišljenja (ograničenje djelokruga rada) Pozitivno Mišljenje s rezervom (ni pozitivno ni negativno) Negativno 20

Obrazloženje preporuke Kriteriji Što bi trebalo postojati - Standardi, mjere ili očekivanja korištena pri

Obrazloženje preporuke Kriteriji Što bi trebalo postojati - Standardi, mjere ili očekivanja korištena pri donošenju evaluacije i/ili provjere Stanje Što postoji - Činjenični dokazi koje je revizor pronašao tijekom ispitivanja Uzrok (izvor) Zašto postoji razlika - (pravi) razlog razlike između očekivanog i stvarnog stanja Posljedica (učinak) Utjecaj razlike - Rizik ili izloženost s kojom se susreće organizacija i/ili ostali jer situacija nije u skladu s kriterijima Preporuke Što, tko i kada? - Radnja vezana uz odgovornost, vrijeme/datum, prioritet i ozbiljnost Odgovor rukovodstva Da, slažem se / Da, ali alternativno / Ne, ne slažem se Akcijski plan koji je izradilo rukovodstvo revizora Naknadni pregled unutarnjeg 21

5. Akcijski plan 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje 3 Rad na terenu 4 5

5. Akcijski plan 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje 3 Rad na terenu 4 5 Izvještavanje Akcijski plan 6 Naknadni pregled • Izrada nacrta akcijskog plana • Utvrđivanje odgovornosti i rokova 22

6. Naknadni pregled 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje 3 Rad na terenu 4 Izvještavanje

6. Naknadni pregled 1 Planiranje 2 Preliminarno ispitivanje 3 Rad na terenu 4 Izvještavanje 5 6 Akcijski plan Naknadni pregled • Provođenje naknadnih revizija 23

Standard 2500 - Praćenje napredovanja „Rukovoditelj revizije mora uspostaviti i održavati sustav praćenja dispozicije

Standard 2500 - Praćenje napredovanja „Rukovoditelj revizije mora uspostaviti i održavati sustav praćenja dispozicije priopćenih rezultata rukovodstvu. ” 24

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je revizorski ciklus povezan s našim predloškom upravljanja unutarnjom revizijom? • Treći dio: Vrste revizije • Četvrti dio: Standard ISPPIA 2210 o ciljevima revizije 25

Povezanost revizorskog ciklusa s predloškom upravljanja unutarnjom revizijom Internal audit manual framework = okvir

Povezanost revizorskog ciklusa s predloškom upravljanja unutarnjom revizijom Internal audit manual framework = okvir priručnika za unutarnju reviziju Senior Management / Audit Committee = visoko rukovodstvo / odbor za reviziju Institutions (budget spenders) = institucije (proračunski korisnici) Knowledge = znanje People = ljudi Tools = alati External Audit = vanjska revizija (NAO, AA) Quality improvement = poboljšanje kvalitete Planning = planiranje Execution= izvedba/izvršenje Fundamentals = osnove Reporting= izvještavanje CHU = SHJ 26

Povezanost revizorskog ciklusa s predloškom upravljanja unutarnjom revizijom Predložak priručnika za dobru praksu u

Povezanost revizorskog ciklusa s predloškom upravljanja unutarnjom revizijom Predložak priručnika za dobru praksu u unutarnjoj reviziji 27

Povezanost revizorskog ciklusa s predloškom upravljanja unutarnjom revizijom • • • Planiranje angažmana Ciljevi

Povezanost revizorskog ciklusa s predloškom upravljanja unutarnjom revizijom • • • Planiranje angažmana Ciljevi i djelokrug revizije Program revizije Rad na terenu Izvještavanje o angažmanu unutarnje revizije 28

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je revizorski ciklus povezan s našim predloškom upravljanja unutarnjom revizijom? • Treći dio: Vrste revizije • Četvrti dio: Standard ISPPIA 2210 o ciljevima revizije 29

Vrste angažmana s izražavanjem uvjerenja • Financijska revizija pregledava protekla razdoblja kako bi se

Vrste angažmana s izražavanjem uvjerenja • Financijska revizija pregledava protekla razdoblja kako bi se utvrdilo vode li se financijske informacije ispravno te predstavljaju li financijski izvještaji pravedan, ispravan i pouzdan prikaz situacije. Temelji se na analizi ekonomskih aktivnosti subjekta mjerenih prema računovodstvenim metodama. • Revizija usklađenosti pregledava financijske (revizije financijskog upravljanja) i operativne kontrole i transakcije kako bi se provjerila njihova usklađenost sa zakonima, propisima, standardima i procedurama. • Revizija učinka neovisna je i objektivna procjena aktivnosti, postupaka i sustava unutarnjih kontrola subjekta, s naglaskom na jedan od triju bitnih aspekata: ekonomičnost, efikasnost i učinkovitost (ili na više njih), s ciljem poboljšanja. 30

Vrste angažmana s izražavanjem uvjerenja Ostali nazivi koji se ponekad upotrebljavaju: • Revizija IT-a

Vrste angažmana s izražavanjem uvjerenja Ostali nazivi koji se ponekad upotrebljavaju: • Revizija IT-a • Revizija sigurnosti • Revizija dobivene vrijednosti za uložen novac • Revizija poslovanja • Revizija temeljena na sustavu • Sveobuhvatna revizija • … 31

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je

Dnevni red • Prvi dio: Uvod u revizorski ciklus • Drugi dio: Kako je revizorski ciklus povezan s našim predloškom upravljanja unutarnjom revizijom? • Treći dio: Vrste revizije • Četvrti dio: Standard ISPPIA 2210 o ciljevima revizije 32

ISPPIA 2210 2000 – Upravljanje unutarnjom revizijom Performance Standards 2100 – Vrsta posla 2200

ISPPIA 2210 2000 – Upravljanje unutarnjom revizijom Performance Standards 2100 – Vrsta posla 2200 – Planiranje angažmana 2300 – Provođenje angažmana 2400 – Priopćenje rezultata 2500 – Praćenje napretka 2600 – Priopćenje i prihvaćanje rizika 33

ISPPIA 2210 2200 – Engagement Planning 2201 – Razmatranja o planu 2210 – Ciljevi

ISPPIA 2210 2200 – Engagement Planning 2201 – Razmatranja o planu 2210 – Ciljevi angažmana 2220 – Djelokrug rada 2230 – Dodjela sredstava za angažman 2240 – Radni program angažmana 34

2210 Ciljevi angažmana Svaki angažman mora imati utvrđene ciljeve.

2210 Ciljevi angažmana Svaki angažman mora imati utvrđene ciljeve.

2210 Ciljevi angažmana 2210. A 1 Unutarnji revizori moraju provesti preliminarnu procjenu rizika relevantnih

2210 Ciljevi angažmana 2210. A 1 Unutarnji revizori moraju provesti preliminarnu procjenu rizika relevantnih za predmetnu aktivnost koja je subjekt revizije. Ciljevi angažmana moraju odražavati rezultate te procjene. 2210. A 2 Unutarnji revizor mora uzeti u obzir mogućnost značajnih pogrešaka, prijevare, neusklađenosti i ostalih oblika izloženosti subjekta pri izradi ciljeva angažmana

2210 Ciljevi angažmana 2210. A 3 – Potrebni su primjereni kriteriji za evaluaciju upravljanja,

2210 Ciljevi angažmana 2210. A 3 – Potrebni su primjereni kriteriji za evaluaciju upravljanja, upravljanja rizicima i kontrole. Unutarnji revizori moraju odrediti do koje mjere rukovodstvo i/ili uprava ima uspostavljene primjerene kriterije za procjenu jesu li ciljevi ostvareni. Ako su primjereni, unutarnji revizori moraju koristiti takve kriterije u svojim evaluacijama. Ako nisu primjereni, unutarnji revizori moraju utvrditi primjerene kriterije za evaluaciju kroz raspravu s rukovodstvom i/ili upravom. Pojašnjenje: Vrste kriterija mogu uključivati: • unutarnje (npr. politike i procedure organizacije); • vanjske (npr. zakone i propise koje donose zakonodavna tijela); • vodeće prakse (npr. smjernice profesije).

2210 Ciljevi angažmana 2210. C 1 Savjetodavni ciljevi angažmana moraju se doticati rukovodstva, upravljanja

2210 Ciljevi angažmana 2210. C 1 Savjetodavni ciljevi angažmana moraju se doticati rukovodstva, upravljanja rizicima i kontrolnih postupaka u mjeri dogovorenoj s klijentom. 2210. C 2 Savjetodavni ciljevi angažmana moraju biti u skladu s vrijednostima, strategijama i ciljevima organizacije.

Pitanja i odgovori 39

Pitanja i odgovori 39