Pedagoogiline aspekt rahvusvahelistes projektides Pedagoogiline aspekt rahvusvahelistes projektides

  • Slides: 21
Download presentation
Pedagoogiline aspekt rahvusvahelistes projektides

Pedagoogiline aspekt rahvusvahelistes projektides

Pedagoogiline aspekt rahvusvahelistes projektides n Tehnoloogia n Avatus n Innovatiivsus n Aktiivõpe n Koostöö

Pedagoogiline aspekt rahvusvahelistes projektides n Tehnoloogia n Avatus n Innovatiivsus n Aktiivõpe n Koostöö kogemus n Keelepraktika

Tehnoloogia tugi pedagoogikas n Tehnoloogia kasutamine toob õpilaste jaoks kaasa positiivseid õpitulemusi, mis hõlmavad:

Tehnoloogia tugi pedagoogikas n Tehnoloogia kasutamine toob õpilaste jaoks kaasa positiivseid õpitulemusi, mis hõlmavad: – – – arvutipõhist koostööd; õpilasprojekte; Interneti uurimusi; tekstitöötlusülesandeid; arvuti toel õppimist.

Tehnoloogia tugi pedagoogikas n Tehnoloogia abil võib parandada : – teadmiste edastamist – õpitegevuste

Tehnoloogia tugi pedagoogikas n Tehnoloogia abil võib parandada : – teadmiste edastamist – õpitegevuste kvaliteeti • muutes efektiivsemaks • kaasates erinevaid lähenemisviise • tagades juurdepääsu õpikogemustele, mis muidu ei oleks võimalik Rahvusvahelistes projektides saame tehnoloogia abil juurdepääsu rahvusvahelisele õpikogemusele!

Tehnoloogia tugi pedagoogikas n Tarkvarad ja Internet muudavad juurdepääsu teadmistele n Uuenduslikud võtted õppimisja

Tehnoloogia tugi pedagoogikas n Tarkvarad ja Internet muudavad juurdepääsu teadmistele n Uuenduslikud võtted õppimisja õpetamisprotsessis annavad uusi kogemusi

Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine ÕPETAJA on peamiselt õpiku vahendaja, õpilase ülesanne on teadmine

Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine ÕPETAJA on peamiselt õpiku vahendaja, õpilase ülesanne on teadmine omandada ning kontrollimisel vastata

Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine Teine mudel erineb esimesest õpilase aktiivsema rolli ja tagasiside

Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine Teine mudel erineb esimesest õpilase aktiivsema rolli ja tagasiside poolest

Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine Õpilane ja õpetaja pöörduvad koostöös vahetult informatsiooniallikate poole ning

Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine Õpilane ja õpetaja pöörduvad koostöös vahetult informatsiooniallikate poole ning loovad õpetuse Õppimise ja õpetamise käigus saavad mõlemad osapooled uut kogemust ja teadmist

Õpetuse erinevad mudelid n Kõige loovam ja praktilisem on viimati vaadeldud mudel n Parim

Õpetuse erinevad mudelid n Kõige loovam ja praktilisem on viimati vaadeldud mudel n Parim meetod sellise mudeli rakendamiseks on kasutada õppetöös erinevaid koostööprojekte

Projektmeetod n Projektmeetod on elulähedust ja õppijate aktiivsust taotlev tööviis, mille puhul teadmisi omandatakse

Projektmeetod n Projektmeetod on elulähedust ja õppijate aktiivsust taotlev tööviis, mille puhul teadmisi omandatakse mitmesuguseid praktilisi ülesandeid iseseisvalt planeerides ja teostades

Projektmeetod n Projektmeetodil kui õpetamistehnikal on oma koht peaaegu kõikides ainetes – Näiteks sobib

Projektmeetod n Projektmeetodil kui õpetamistehnikal on oma koht peaaegu kõikides ainetes – Näiteks sobib projektmeetod hästi lugemise ja teiste sellega seotud oskuste arendamiseks n Selle meetodi suurim väärtus on õpimotivatsiooni tekitamine

Projektmeetod – Uurimused on näidanud, et õpilased loevad paremate tulemustega siis, kui nad on

Projektmeetod – Uurimused on näidanud, et õpilased loevad paremate tulemustega siis, kui nad on loetust ka ise huvitatud n Projektmeetod oma huvitavate, eluliste ülesannetega loob selleks ideaalseid võimalusi

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 1. võimaluse motiveerida oma õpilasi teha midagi innovatiivset, uut ja

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 1. võimaluse motiveerida oma õpilasi teha midagi innovatiivset, uut ja põnevat

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 2. võimaluse õpetada ja õppida tundma erinevaid kultuurikeskkondi ning ühtlasi

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 2. võimaluse õpetada ja õppida tundma erinevaid kultuurikeskkondi ning ühtlasi sellega paraneb kultuuriline teadlikkus

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 3. info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamine rahvusvahelistes projektides vähendab vahemaid Euroopa

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 3. info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamine rahvusvahelistes projektides vähendab vahemaid Euroopa riikide vahel – Õpilased ja õpetajad pääsevad Euroopa kõige kaugemate riikideni ning võivad uurida asju, milleks neil muidu poleks võimalust 4. projektitöös IKT vahendeid kasutades arendame ka õpilaste IKT alaseid pädevusi

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 5. võimaluse aktiivselt kasutada aktiivõpet, õppides tundma erinevaid Euroopa riike

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 5. võimaluse aktiivselt kasutada aktiivõpet, õppides tundma erinevaid Euroopa riike ja nende haridussüsteeme

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 6. Rahvusvahelised projektid aitavad rikastada pedagoogilist kogemust, tutvudes teiste Euroopa

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 6. Rahvusvahelised projektid aitavad rikastada pedagoogilist kogemust, tutvudes teiste Euroopa riikide õpetajatega – Üheskoos saab vahetada ideid, rikastades nii oma kogemusi

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 7. Rahvusvahelised projektid eeldavad meeskonnatööd – Koostööprojektid arendavad koolisisest koostööd

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 7. Rahvusvahelised projektid eeldavad meeskonnatööd – Koostööprojektid arendavad koolisisest koostööd kolleegidega – Rahvusvahelistes koostööprojektides saab arendada oma võõrkeelte oskust

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 8. Rahvusvahelistes projektides saab rakendada erinevaid lähenemisi ning õppemeetodeid, mis

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 8. Rahvusvahelistes projektides saab rakendada erinevaid lähenemisi ning õppemeetodeid, mis muudavad õppeprotsessi innovatiivsemaks ja huvitavamaks – Kui õppimine on õpilase jaoks huvitav, siis omandab ta ka teadmisi paremini

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 9. Rahvusvahelised projektid täiustavad õpetamismeetodeid ja annavad lisaväärtust tavapärasele õpetusele

Mida annavad rahvusvahelised koostööprojektid? 9. Rahvusvahelised projektid täiustavad õpetamismeetodeid ja annavad lisaväärtust tavapärasele õpetusele

Olgem teerajajaks “uue” pedagoogika rakendamisel ja kasutamisel!

Olgem teerajajaks “uue” pedagoogika rakendamisel ja kasutamisel!