Pedagogisch Inspiratie Thema PIT Doel Pit bijeenkomsten Elkaar

  • Slides: 22
Download presentation
Pedagogisch Inspiratie Thema (PIT) Doel Pit bijeenkomsten: • Elkaar inspireren n. a. v. ons

Pedagogisch Inspiratie Thema (PIT) Doel Pit bijeenkomsten: • Elkaar inspireren n. a. v. ons pedagogisch beleid (PB), • Hoe voer je dit uit in je eigen onderneming. • Waar zitten jouw kwaliteiten en de uitdagingen van je onderneming, ofwel waar ben jij onderscheidend in. Dat zal in de toekomst heel belangrijk worden voor onze kinderopvang. Met het oog op onze collega’s in het dorp. • Leren van de theorie (PB) en van elkaar. • Scherp blijven naar medewerkers op de groep

Terugblik op de vorige pit • Evaluatie vorige pit…Hechting, wat heb je ermee gedaan…

Terugblik op de vorige pit • Evaluatie vorige pit…Hechting, wat heb je ermee gedaan… • Zie ook de notulen uit de andere regio’s. • Erg interessant! • Daar staat niet alleen wat over de PIT in, maar ook wat daar besproken is, kan erg zinvol zijn

Inspirerende pedagogen • We nemen jullie mee in ons beleid…. .

Inspirerende pedagogen • We nemen jullie mee in ons beleid…. .

Thomas Gordon (1918 – 2002) Centraal in Gordon’s visie staan respect en aandacht voor

Thomas Gordon (1918 – 2002) Centraal in Gordon’s visie staan respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders eigen karakter. Gordon hecht veel waarde aan communicatie: “Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen, met of zonder woorden”.

Aletha Solter (1945 - heden ) Haar doel is om een geweldloze maatschappij te

Aletha Solter (1945 - heden ) Haar doel is om een geweldloze maatschappij te creëren waarin alle kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien.

Emmi Pikler (1902 – 1984) Heeft haar pedagogische visie “respectvol omgaan met kinderen”. Emmi

Emmi Pikler (1902 – 1984) Heeft haar pedagogische visie “respectvol omgaan met kinderen”. Emmi Pikler benoemde drie principes: • het geven van vrijheid, • het geven van aandacht en • de goede balans daartussen, als van groot belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. “Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is. "

Friedrich Fröbel (1782 – 1852) Als belangrijke ontwikkelingselementen bij jonge kinderen lag de nadruk

Friedrich Fröbel (1782 – 1852) Als belangrijke ontwikkelingselementen bij jonge kinderen lag de nadruk op: Een plezierige leeromgeving, eigen activiteiten van kinderen en lichamelijke beweging. “Een tuin van kinderen voor kinderen, opdat de kleintjes maar mogen groeien als kool”!

 Helen Tovey Geeft belang aan voor jonge kinderen van buitenruimten en buitenspel, spel

Helen Tovey Geeft belang aan voor jonge kinderen van buitenruimten en buitenspel, spel en creativiteit in de eerste levensjaren, over het nemen van risico’s en het aanbieden van ontwikkelingskansen. Natuur biedt kinderen unieke en dagelijks wisselende mogelijkheden om gezonde en kwalitatief goede leer- en leefervaringen op te doen

Foto wordt gemaild

Foto wordt gemaild

Martinus Jan Langeveld (1905 -1989) Opvoeden is in de eerste plaats een kwestie van

Martinus Jan Langeveld (1905 -1989) Opvoeden is in de eerste plaats een kwestie van voorleven en van het creëren van de juiste pedagogische atmosfeer. Het kind moet kunnen opgroeien in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, waarin een bepaalde manier van leven als vanzelfsprekend wordt voorgeleefd.

Steven Pont (1962 -heden) Het echte leereffect van een instructie is kleiner. Ervaring “wint”

Steven Pont (1962 -heden) Het echte leereffect van een instructie is kleiner. Ervaring “wint” het voor de ontwikkeling van een kind bijna altijd van de instructie. Kinderen moeten vooral “doen”. Belangrijke ontwikkelingstaken van het jonge kind; exploreren, experimenteren.

Stelling We hebben teveel pedagogen in ons beleid

Stelling We hebben teveel pedagogen in ons beleid

Wat nemen we mee naar huis?

Wat nemen we mee naar huis?

 • GEEF DE PIT • IN JE EIGEN TEAM! • ERG BELANGRIJK!

• GEEF DE PIT • IN JE EIGEN TEAM! • ERG BELANGRIJK!