Pdavn jmna pivlastovac 1 pd otcv matin 2

  • Slides: 12
Download presentation
Přídavná jména přivlastňovací

Přídavná jména přivlastňovací

1. pád otcův matčin 2. pád otcova matčina 3. pád otcovu matčinu 4. pád

1. pád otcův matčin 2. pád otcova matčina 3. pád otcovu matčinu 4. pád otcova matčina otcův matčin 5. pád otcův matčin 6. pád o otcovu, otcově o matčinu, matčině 7. pád otcovým matčiným

1. pád otcova matčina 2. pád otcovy matčiny 3. pád otcově matčině 4. pád

1. pád otcova matčina 2. pád otcovy matčiny 3. pád otcově matčině 4. pád otcovu matčinu 5. pád otcova matčina 6. pád o otcově o matčině 7. pád otcovou matčinou

1. pád otcovo matčino 2. pád otcova matčina 3. pád otcovu matčinu 4. pád

1. pád otcovo matčino 2. pád otcova matčina 3. pád otcovu matčinu 4. pád otcovo matčino 5. pád otcovo matčino 6. pád o otcovu, otcově o matčinu, matčině 7. pád otvcovým matčiným

pád 1. pád mužský rod otcovi matčini otcovy matčiny ženský rod otcovy střední rod

pád 1. pád mužský rod otcovi matčini otcovy matčiny ženský rod otcovy střední rod matčiny otcova 2. pád otcových, matčiných 3. pád otcovým, matčiným matčina 4. pád otcovy matčiny otcova matčina 5. pád otcovi matčiny otcova matčina otcovy matčiny otcovy 6. pád o otcových, matčiných 7. pád otcovými, matčinými

Přídavná jména Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci, v nových domech většina žáků

Přídavná jména Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci, v nových domech většina žáků po procvičení hravě zvládá. Kamenem úrazu však bývají přídavná jména přivlastňovací: Martinovi kamarádi, Martinovy počítačové hry, pro Martinovy kamarády, Svěrákovy filmy, Karafiátovi Broučci, Jágrovy góly… Na otázku „Které dotazy týkající se přídavných jmen patří v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český k nejčastějším? “ by kterýkoli pracovník poradny bez sebemenšího zaváhání dal odpověď „Dotazy na psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích“. Jsou pravidla pro psaní i/y u tohoto druhu přídavných jmen tak těžká? Rozhodně ne. Pokud si je zapamatujete a čas od času budete psaní přídavných jmen procvičovat, určitě chyby dělat nebudete.

tvrdá – měkká - přivlastňovací Přídavná jména Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci,

tvrdá – měkká - přivlastňovací Přídavná jména Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci, v nových domech většina žáků po procvičení hravě zvládá. Kamenem úrazu však bývají přídavná jména přivlastňovací: Martinovi kamarádi, Martinovy počítačové hry, pro Martinovy kamarády, Svěrákovy filmy, Karafiátovi Broučci, Jágrovy góly… Na otázku „Které dotazy týkající se přídavných jmen patří v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český k nejčastějším? “ by kterýkoli pracovník poradny bez sebemenšího zaváhání dal odpověď „Dotazy na psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích“. Jsou pravidla pro psaní i/y u tohoto druhu přídavných jmen tak těžká? Rozhodně ne. Pokud si je zapamatujete a čas od času budete psaní přídavných jmen procvičovat, určitě chyby dělat nebudete.

� Vyhýbáme se používání vzoru OTCŮV!!!! � Používáme vždy vzor MATČIN !!!

� Vyhýbáme se používání vzoru OTCŮV!!!! � Používáme vždy vzor MATČIN !!!

� � � � (Olbracht) dílo (Smetana) Má vlast (Plzeň) pivo (Dvořák) Novosvětská (Praha)

� � � � (Olbracht) dílo (Smetana) Má vlast (Plzeň) pivo (Dvořák) Novosvětská (Praha) sady (Krkonoše) květena (Hus) upálení (Pardubice) perník (Evropa) státy (Libuše) proroctví (Čapek) Válka s mloky (Pyreneje) pastevec (Pyreneje) poloostrov (Třeboň) kapr (Třeboň) pánev � � � � Olbrachtovo dílo Smetanova Má vlast plzeňské pivo Dvořákova Novosvětská pražské sady krkonošská květena Husovo upálení pardubický perník evropské státy Libušino proroctví Čapkova Válka s mloky pyrenejský pastevec Pyrenejský poloostrov třeboňský kapr Třeboňská pánev

� � � � � škodliv- hmyz ps- štěkot mil- rodiče osl- hýkání neznám-

� � � � � škodliv- hmyz ps- štěkot mil- rodiče osl- hýkání neznám- lidé sob- parohy orl- let směl- čin ciz- jazyk bíl- holubi prav- okamžik lv- spár jsme na to zvědavna motýl-ch křídlech s drz-m člověkem směl- ostříži pečliv- žáci hověz- polévka z ryz-ho zlata � � � � � škodlivý hmyz psí štěkot milí rodiče oslí hýkání neznámí lidé sobí parohy orlí let smělý čin cizí jazyk bílí holubi pravý okamžik lví spár jsme na to zvědaví na motýlích křídlech s drzým člověkem smělí ostříži pečliví žáci hovězí polévka z ryzího zlata

� � � � � nezralé jablko drahé víno divoký králík bystrý hoch drahý

� � � � � nezralé jablko drahé víno divoký králík bystrý hoch drahý přítel krotký srneček hezký chlapec velký pes chrabrý bojovník dlouhý had těžký kůň statečný voják ostravský horník liberecký občan ruský sportovec dobříšský zemědělec droboučký brouk kutnohorský havíř vesnický učitel � � � � � nezralá jablka drahá vína divocí králíci bystří hoši drazí přátelé krotcí srnečci hezcí chlapci velcí psi chrabří bojovníci dlouzí hadi těžcí koně stateční vojáci ostravští horníci liberečtí občané ruští sportovci dobříšští zemědělci droboučcí brouci kutnohorští havíři vesničtí učitelé