Pcsi Tudomnyegyetem Pollack Mihly Mszaki Kar Mszaki Informatika

  • Slides: 28
Download presentation
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika Szak Data Mining 23. Gyakorlat Dr.

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika Szak Data Mining 23. Gyakorlat Dr. Pauler Gábor, Egyetemi Docens PTE-PMMK Számítástechnika Tanszék Iroda: Boszorkány u. , B épület 101 Tel: 72/503 -650/3725 E-mail: gjpauler@acsu. buffalo. edu

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi Infinite Market Force modell: • Paraméterbecslés tesztelése – SE, SY és R 2 teszt – A homoszkedaszticitás tesztelése • Teljesítményértékelő mutatók – Üzletek teljesítényindexe – CBG-k teljesítményindexe – A verseny intenzitásának mérése súlyozott piaci részesedéssel • Gyakorlati példa a QIMF modell használatára – A saját üzleteink, a versenytárs POS-ek adatai, a CBG-k adatai • Szoftvertámogatás: Pauler. Soft™ Store. Benchmark ™ 1. 0 – MSAccess adatbázis relációs diagrammja – Pivot tábla, Excel Solver beállítások, eredmények diagrammolása – A becsült paraméterek kiértékelése • Az eredmények térképre vitele: Üzletek teljesítményindexei, CBG-k teljesítményindexei – Az ESRI Arc. View használata az eredmények térképre vitelében 23. Házi Feladat: Demarkációs vonalak

QIMF modell: A paraméterbecslés tesztelése 1 • A becsült paraméterek segítségével kiszámíthatók a nemlineáris

QIMF modell: A paraméterbecslés tesztelése 1 • A becsült paraméterek segítségével kiszámíthatók a nemlineáris eltérések minden CBG nemlineáris alapegyenleténél: Eltérés(CBG) = Potenciális eladások(CBG) × (23. 15) × Üzlet(Piaci erő(Üzlet, CBG)) - Eladások(CBG) POS(Piaci erő(POS, CBG))+Piaci erő(CBG) , CBG = 1. . c • A nemlineáris eltérések négyzetösszege a modell illeszkedési hibája: SE = CBG((Eltérés(CBG))2) (23. 16) • Vajon sok ez vagy kevés? Összehasonlítási alapként kiszámítjuk a becsléssel közelített eladások saját átlaguktól mért eltéréseinek négyzetösszegét: SY = CBG((Eladások(CBG)-Átlag(Eladások(CBG)))2) (23. 17) • A regressziónál is használatos R 2 teszt mutatót alkalmazva összevetjük a két dolgot: R 2 = (SY – SE) / SY (23. 18) • Az R 2 értéke 0 és 1 közt lehet: 0 – rossz becslés, 1 –tökéletes becslés

 • • QIMF modell: A paraméterbecslés tesztelése 2 Általában az R 2 minél

• • QIMF modell: A paraméterbecslés tesztelése 2 Általában az R 2 minél nagyobb, annál jobb. De nekünk nem célunk a tökéletes illeszkedés elérése, Mert nem kívánjuk a szupermarketek teljesítményét kizárólag versenykörnyezeti tényezőkkel megmagyarázni. Az üzlet menedzsmentek színvonala is számít! Az eltérések pont az emiatti különbségeket jelzik. Így olyan R 2 értéknél már elfogadjuk a modellt, amilyen arányban az eddigi tapasztalatok szerint a versenykörnyezeti tényezők befolyásolhatják az üzletek teljesítményét, pl. 75%. Ezután már csak azt kötjük ki, hogy a modell előítéletmentesen értékelje az egyes üzleteket, ne kedvezzen senkinek. Statisztikailag ez homoszkedaszticitásnak nevezzük.

QIMF modell: A paraméterbecslés tesztelése 3 • A homoszkedaszticitás azt jelenti, hogy az eltérések

QIMF modell: A paraméterbecslés tesztelése 3 • A homoszkedaszticitás azt jelenti, hogy az eltérések nagyságának nem lehet semmilyen kapcsolata a becsléssel közelített tényadat eladásokkal • Ezt egy diagrammon teszteljük: 5 4 5 Eltérés(CBG) 4 3 3 2 2 1 1 0 0 -1 0 -2 -3 -4 -5 5 10 15 20 CBG-k az Eladások(CBG) szerint rendezve Elfogadható 25 Eltérés(CBG) -1 0 -2 -3 -4 -5 5 10 15 20 CBG-k az Eladások(CBG) szerint rendezve Nem elfogadható 25

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi Infinite Market Force modell: • Paraméterbecslés tesztelése – SE, SY és R 2 teszt – A homoszkedaszticitás tesztelése • Teljesítményértékelő mutatók – Üzletek teljesítényindexe – CBG-k teljesítményindexe – A verseny intenzitásának mérése súlyozott piaci részesedéssel • Gyakorlati példa a QIMF modell használatára – A saját üzleteink, a versenytárs POS-ek adatai, a CBG-k adatai • Szoftvertámogatás: Pauler. Soft™ Store. Benchmark ™ 1. 0 – MSAccess adatbázis relációs diagrammja – Pivot tábla, Excel Solver beállítások, eredmények diagrammolása – A becsült paraméterek kiértékelése • Az eredmények térképre vitele: Üzletek teljesítményindexei, CBG-k teljesítményindexei – Az ESRI Arc. View használata az eredmények térképre vitelében 23. Házi Feladat: Demarkációs vonalak

QIMF modell: Teljesítményértékelő mutatók 1 • A becsült paraméterek segítségével kiszámítható: Becsült piaci részesedés(Üzlet,

QIMF modell: Teljesítményértékelő mutatók 1 • A becsült paraméterek segítségével kiszámítható: Becsült piaci részesedés(Üzlet, CBG) = (Piaci erő(Üzlet, CBG)) POS(Piaci erő(POS, CBG)) + Piaci erő(CBG) Üzlet = 1. . s, CBG = 1. . c (23. 19) • A becsült piaci részesedés kifejezi, hogy adott üzletünknek adott CBG-ben mekkora részesedést kellene elérni, figyelembe véve a verseny intenzitását, és feltételezve, hogy a menedzsment a lánc ÁTLAGOS színvonalának megfelelő • Ha a valós részesedés magasabb, a menedzsment átlagon felül teljesít, ha alacsonyabb, átlag alatt

QIMF modell: Teljesítményértékelő mutatók 2 • Kiszámítjuk minden üzletünkre, mennyit kellene eladniuk adott versenykörnyezetben,

QIMF modell: Teljesítményértékelő mutatók 2 • Kiszámítjuk minden üzletünkre, mennyit kellene eladniuk adott versenykörnyezetben, átlagos teljesítmény mellett: Becsült eladások(Üzlet) = CBG( Potenciális eladások(CBG) × Becsült piaci részesedés(Üzlet, CBG)) Üzlet = 1. . s (23. 20) • Összevetjük azzal, mennyit adtak el ténylegesen: Teljesítmény index(Üzlet) = Eladások(Üzlet) + Azonosítatlan eladások(Üzlet) Becsült eladások(Üzlet) Üzlet = 1. . s (23. 21) • A rosszul teljesítő üzletek menedzsmentjét és tulajdonságait fejlesztjük

QIMF modell: Teljesítményértékelő mutatók 3 • Kiszámítjuk minden CBG-re, hogy üzleteinknek mennyit kellene eladniuk

QIMF modell: Teljesítményértékelő mutatók 3 • Kiszámítjuk minden CBG-re, hogy üzleteinknek mennyit kellene eladniuk adott versenykörnyezetben, átlagos teljesítmény mellett: Becsült eladások(CBG) = Potenciális eladások(CBG) × Üzlet(Becsült piaci részesedés(Üzlet, CBG)), CBG = 1. . c (23. 22) • Összevetjük azzal, mennyit adtak el ténylegesen: Teljesítmény index(CBG) = Eladások(CBG) Becsült eladások(CBG), CBG = 1. . c (23. 23) • Lehet hogy láncunk imidzsével van baj! A rosszul teljesítő CBG-kben, amelyek üzleteinkhez közeliek Direct Mail kampányt indítunk.

QIMF modell: Teljesítményértékelő mutatók 4 • A súlyozott piaci részesedés azt fejezi ki, hogy

QIMF modell: Teljesítményértékelő mutatók 4 • A súlyozott piaci részesedés azt fejezi ki, hogy mennyire kemény az adott üzlet versenykörnyezete: • • • Súlyozott piaci részesedés(Üzlet) = CBG(1 / (1 + Távolság(Üzlet, CBG)) × Becsült piaci rész(Üzlet, CBG)) CBG(1 / (1 + Távolság(Üzlet, CBG)) Üzlet = 1. . s (23. 24) Egy üzlet egyes CBG-k ben elvárható piaci részesedéseit nem átlagolhatjuk simán, mert természetes dolog, hogy a kevés közeli CBG-ben magas lesz a részesedés, a sok távoliban meg egyre acsonyabb, így az átlag is alig 0% felett lenne Ezért kell alkalmaznunk az 1/(1+távolság) = közelséggel súlyozott átlagot Ahol magas az elvárható súlyozott piaci részesedés, ott a verseny gyenge, ahol alacsony, ott a verseny erős Eszerint a mérőszám szerint az üzleteinket kvintilisekre osztva versenycsoportokat (Competitive Cluster) definiálhatnk Ennek figyelembevételével tervezhetjük, hova lenne érdemes új egységet telepíteni, vagy hol lenne érdemes üzletet felvásárolni, ha a láncot bővíteni akarjuk. Vagyis, a modell inputokat szolgáltathat telepítéstervezési (Location Planning) modellek (lásd Lesson 25) számára.

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi Infinite Market Force modell: • Paraméterbecslés tesztelése – SE, SY és R 2 teszt – A homoszkedaszticitás tesztelése • Teljesítményértékelő mutatók – Üzletek teljesítényindexe – CBG-k teljesítményindexe – A verseny intenzitásának mérése súlyozott piaci részesedéssel • Gyakorlati példa a QIMF modell használatára – A saját üzleteink, a versenytárs POS-ek adatai, a CBG-k adatai • Szoftvertámogatás: Pauler. Soft™ Store. Benchmark ™ 1. 0 – MSAccess adatbázis relációs diagrammja – Pivot tábla, Excel Solver beállítások, eredmények diagrammolása – A becsült paraméterek kiértékelése • Az eredmények térképre vitele: Üzletek teljesítményindexei, CBG-k teljesítményindexei – Az ESRI Arc. View használata az eredmények térképre vitelében 23. Házi Feladat: Demarkációs vonalak

 • Gyakorlati példa a QIMF modell használatára 1 A Pops áruházlánc 168 db

• Gyakorlati példa a QIMF modell használatára 1 A Pops áruházlánc 168 db üzletet üzemeltet. Nagy részük Cleveland (OH), Buffalo (NY), Rochester (NY) körül tömörül, de van néhány üzletük az Albany (NY) felett lévő Adirondack környékén. A három érintett államot 38611 db CBG alkotja. Open. Da Regio Address te n 11/04/90 21000 PORTAGE RD City 02/13/96 25827 S TRANSIT RD NIAGARA FALLS LOCKPORT 07/18/93 23949 LOCPORT RD LOCKPORT 04/15/91 23980 MAPLE RD AMHERST 12/09/84 23500 MAIN ST AMHERST 05/18/97 10/01/96 2355 ORCHARD PARK WEST RD SENECA Buffalo 25175 BRDWAY DEPEW 12/06/98 2906 CTR ST LEWISTON 12/01/00 2123 GREY ST Cleveland 06/14/00 22140 GRAND ISLD BLVD EAST AURORA GRAND ISLAND Stat Long Zip Phone CBG Latit e it NY 1430 (716)284 - 360630209003. - 43. 1 1 3411 00 79. 05 0 NY 1409 (716)691 - 360630234016. - 43. 1 4 7168 00 78. 70 2 NY 1409 (716)439 - 360630242017. - 43. 2 4 8900 00 78. 68 2 NY 1422 (716)834 - 360290092003. - 42. 9 6 2955 00 78. 82 9 NY 1422 (716)837 - 360290046029. - 42. 9 6 8470 00 78. 77 6 NY 1422 (716)517 - 360290120019. - 42. 8 4 3000 00 78. 75 0 NY 1404 (716)515360290145024. - 42. 9 Rochester 3 3440 00 78. 68 0 NY 1409 (716)215 - 360630244012. - 43. 1 2 1350 00 79. 04 7 NY 1405 (716)655 - 360290138009. - 42. 7 2 3206 00 78. 63 7 NY 1407 (716)775 - 360290073041. - 43. 0 2 1198 00 78. 95 1 NY Albany PA Manhattan Harrisburg OH Adirondack Philadelphia Long Island

Gyakorlati példa a QIMF modell használatára 2 • A Spectra szupermarket adatbázisban több mint

Gyakorlati példa a QIMF modell használatára 2 • A Spectra szupermarket adatbázisban több mint 16000 élelmiszer kiskereskedelmi üzlet szerepel NY, OH, PA államokban, amelyek több, mint 2000 láncba csoportosulnak. Ebből a Pops menedzsmentje 16 lánc 1033 db üzletét azonosította kiemelt versenytársként, és szerzett be róla részletes adatokat a Spectra-tól. Itt csak a címeket mutatjuk, illetve az belőlük Arc. View-val geokódolt koordinátákat: POSLabel Aldi 0046: Lake, Horseheads, Ny Aldi 0093: Thompkins, Cortland, Ny Aldi 0094: Main, Johnson City, Ny Aldi 0096: Transit, Williamsville, Ny Aldi 0098: St, Oneonta, Ny Aldi 0099: Quaker, Queensbury, Ny Just A Sta Lon Lati Zip te git t 3153 LAKE RD HORSEHEAD NY 148 - 42. S 45 76. 8 15 2 393 THOMPKINS ST CORTLAND NY 130 - 42. 45 76. 2 59 0 619 MAIN ST JOHNSON NY 137 - 42. CITY 90 75. 9 12 8 4259 TRANSIT RD WILLIAMSVIL NY 142 - 42. LE 21 78. 7 96 0 3000 ST HWY 23 S ONEONTA NY 138 - 42. 20 75. 0 45 6 176 QUAKER RD QUEENSBUR NY 128 - 43. Y 04 73. 6 33 6 300 FAIRVIEW AVE HUDSON NY 125 - 42. Address City

Gyakorlati példa a QIMF modell használatára 3 • A BLS-től $500 -ért megvásároltuk NY,

Gyakorlati példa a QIMF modell használatára 3 • A BLS-től $500 -ért megvásároltuk NY, OH, PA 38611 db CBG-jének demográfiai és kategóriánkénti potenciális fogyasztási adatait • A számolásigény csökkentése érdekében ezekből csak 6891 db CBG-t veszünk figyelembe, amelyekből reálisan elérhető távolságban vannak üzleteink. • Ez jelen beállításnál 20 mérföldes (32 km) sugarat jelent az üzleteink körül. • Ennél messzebről rendszeres élelmiszer vásárlások még a nagy kiterjedésű és erősen automobilizált USA-ban sem feltételezhetők. • NY, OH és PA államokban a szupermarket hálózat ennél jóval sűrűbb. Latitud Potentia Longitu Potential Populatio Income Educ e of l Profit Househo Sales 00, n Density 00, ation Stat de of centroi 00, ld count ld size CBGCode e centroid, cent/wee 90, $/year/h 00, d, cent/we 00, n degree k/hh n/sqmile h years degree ek/hh 36001001. NY -73. 73 42. 67 9065. 38 2624. 75 191. 90 78 2. 24 35321. 0 11. 54 00 0 36001002. NY -73. 74 42. 67 8592. 31 2489. 10 3801. 40 94 2. 44 37681. 0 10. 28 00 0 36001003. NY -73. 74 42. 67 8992. 31 2606. 73 10068. 00 557 2. 75 32047. 0 11. 42 00 0 36001004. NY -73. 74 42. 68 10865. 38 3143. 95 12090. 50 189 2. 33 49407. 0 12. 07 00 0 360010002001. NY -73. 75 42. 67 7211. 54 2091. 16 5101. 90 1208 2. 58 21281. 0 10. 88 00 0 360010002002. NY -73. 76 42. 66 8386. 54 2429. 88 12141. 20 361 2. 14 32726. 011. 04

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi Infinite Market Force modell: • Paraméterbecslés tesztelése – SE, SY és R 2 teszt – A homoszkedaszticitás tesztelése • Teljesítményértékelő mutatók – Üzletek teljesítényindexe – CBG-k teljesítményindexe – A verseny intenzitásának mérése súlyozott piaci részesedéssel • Gyakorlati példa a QIMF modell használatára – A saját üzleteink, a versenytárs POS-ek adatai, a CBG-k adatai • Szoftvertámogatás: Pauler. Soft™ Store. Benchmark ™ 1. 0 – MSAccess adatbázis relációs diagrammja – Pivot tábla, Excel Solver beállítások, eredmények diagrammolása – A becsült paraméterek kiértékelése • Az eredmények térképre vitele: Üzletek teljesítményindexei, CBG-k teljesítményindexei – Az ESRI Arc. View használata az eredmények térképre vitelében 23. Házi Feladat: Demarkációs vonalak

 • Szoftvertámogatás: Pauler. Soft™Store. Benchmark™ 1. 0: Adatforrások Az üzletértékelést végző Excel kimutatáshoz

• Szoftvertámogatás: Pauler. Soft™Store. Benchmark™ 1. 0: Adatforrások Az üzletértékelést végző Excel kimutatáshoz szükséges adatokat egy MSAccess adatbázis importálja a különféle adatforrásokból és aggregálja a szükséges szintig: Excel Pivot tábla Saját üzletek Azonosítatlan forrásadatai piaci ereje eladások CBG-k piaci ereje Versenytárs üzletek piaci ereje POS adatok Üzlet-CBG távolságok Geokódok Saját üzlet adatok Kiemelt versenytárs adatok CBG adatok

Pauler. Soft™Store. Benchmark™ 1. 0: Munkalapok A CBGSource. Data munkalapra importálódnak az adatok a

Pauler. Soft™Store. Benchmark™ 1. 0: Munkalapok A CBGSource. Data munkalapra importálódnak az adatok a modell 6891 db CBG szerinti alapegyenleteihez, illetve korlátozó feltételeihez Itt áll össze a célfüggvény a linearizált eltérések négyzetösszegeként a piros cellában, amit Excel Solver segítségével minimalizálunk A becsült paraméterekből a Store. CBGSource. Data munkalapon állnak össze az üzleteink CBG-kénti teljesítményadatai Ezeket a Pivot. Table munkalap kimutatása aggregálja üzletenkénti, vagy CBG-kénti bonásban, régió, CBG, üzlet szerinti szűréssel. CBGSource. Data Store. CBGSource. Data Pivot. Table

A Pivot. Table munkalapon található diagramm mutatja a két legfontosabb teljesítménymérőt, az üzletek teljesítményindexét

A Pivot. Table munkalapon található diagramm mutatja a két legfontosabb teljesítménymérőt, az üzletek teljesítményindexét (Performance Index, PI, lásd piros vonal) és a versenykörnyezet keménységét jelző súlyozott piaci részesedést (Weighted Market Share, WMS, lásd zöld vonal) A CBGSource. Data munkalapon az optimalizáció cellatartományai a következők: a zöld cellákba importálódnak a tényadatok, a pirosak a becslések, a sárgák az optimalizált paraméterek A célfüggvény a linearizált eltérések négyzetösszege, a teljes piaci erő oszlopra >=0+ε korlátokat adtunk. Pauler. Soft™Store. Benchmark™ 1. 0: Beállítások 1 Min <= Σe 2 Σpx

 • tt ka tt tt ka • • ka • tt ka •

• tt ka tt tt ka • • ka • tt ka • ka tt tt ka • Az Excel Eszközök| Célérték keresés (Tools| Solver) menüt elindítva, a következő állítjuk be a Solver katt Parameters ablakban: A célfüggvény cella (Target cell) kijelölése, Minimalizálással A változó paraméter cellák (Changing cells) megadása A korlátozó feltételek (Constraints) megadása: mivel >0 feltételt nem lehet megadni, ezért >=0+e fetételeket adunk meg, ahol e egy tetszőlegesen kicsi pozitív szám (pl. szőke nők átlagos IQ-ja) A beállítások (Options) gombra kattintva a célérték kereső beállítások (Solver Options) ablakban kikapcsoljuk a lineáris mdell feltevését (Assume Linear Model), és feltekerjük a maximális megoldási időt (Max Time) Modell mentése (Save Model) gombbal mentünk Megoldás (Solve) gombbal indítjuk az optimalizációt tt ka • Pauler. Soft™Store. Benchmark™ 1. 0: Beállítások 2

A becsült paraméterek kiértékelése 1 Már magukból az egyes paraméterek becsült Pops értékeiből is

A becsült paraméterek kiértékelése 1 Már magukból az egyes paraméterek becsült Pops értékeiből is fontos következtetéseket vonhat le a Aldi menedzsment: P&C • A p(Lánc) lánc ereje paraméterek megmutatják, Prc. Chp hogy az egyes láncokhoz való tartozás átlagosan Quality mennyit dob rá az üzletek piaci erejére: Sams – Rendkívül tanulságos, hogy a Pops menedzsmentje által fő versenytársként kezelt Save. AL Wegmans csak második 422. 16 -os erővel. Ez ot egy jó minőséget kínáló, magasabb árfekvésű, Wal. Mart kisebb méretű, családi tulajdonban lévő Wegma áruházlánc, amely Buffalo (NY) és Rochester ns (NY) városokban működik. – A Pops azonban a kártyarendszer diszkont szemléletű alkalmazásával, a válogatás nélkül kiadott EDLP-kedvezményekkel, és emiatt romló profitabilitásával egyre inkább csúszik le az „alacsony minőség – alacsony ár – akcióvadász afro-amerikai vásárlók” kategóriába 42. 93 560. 73 287. 42 186. 14 172. 55 155. 87 212. 20 218. 03 422. 16

A becsült paraméterek kiértékelése 2 – Itt meg nagyon erősen faragja a pont ezekre

A becsült paraméterek kiértékelése 2 – Itt meg nagyon erősen faragja a pont ezekre a vásárlókra pozícionáló, alacsonyabb önköltségű, német tulajdonú Aldi diszkont lánc (560. 73 -as láncerő) – A Wal-Mart, ami a világ legerősebb kiskereskedelmi lánca, azért nem olyan erős (218. 03), mert a Pops fő területein jórészt csak szűkített élelmiszer választékot kínáló üzletei vannak. – A Pops saját értéke (42. 93) a modell sajátosságai miatt nem összehasonlítható a többi láncerővel, mert az alapegyenletek Film számlálóiban is szerepel Developing • Az üzletek jellemzőinek fontossági Film Lab paramétereiből is derülhetnek ki érdekes dolgok: Floral Center – Pl. az igen fontos a vásárlók számára, hogy Food Service az üzletben legyen film előhívás (65. 26), de ehhez nem igényelnek profi laboratóriumot (31. 25), ebbe nem érdemes beruházni 65. 26 31. 24 57. 49 57. 91

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Maffia bázisok Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi Infinite Market Force modell: • Paraméterbecslés tesztelése – SE, SY és R 2 teszt – A homoszkedaszticitás tesztelése • Teljesítményértékelő mutatók – Üzletek teljesítényindexe – CBG-k teljesítményindexe – A verseny intenzitásának mérése súlyozott piaci részesedéssel • Gyakorlati példa a QIMF modell használatára – A saját üzleteink, a versenytárs POS-ek adatai, a CBG-k adatai • Szoftvertámogatás: Pauler. Soft™ Store. Benchmark ™ 1. 0 – MSAccess adatbázis relációs diagrammja – Pivot tábla, Excel Solver beállítások, eredmények diagrammolása – A becsült paraméterek kiértékelése • Az eredmények térképre vitele: Üzletek teljesítményindexei, CBG-k teljesítményindexei – Az ESRI Arc. View használata az eredmények térképre vitelében 23. Házi Feladat: Demarkációs vonalak

 • Az eredmények térképre vitele: Üzletek teljesítményindexei Az üzletek műholdképét és szöveges értékelésüket

• Az eredmények térképre vitele: Üzletek teljesítményindexei Az üzletek műholdképét és szöveges értékelésüket a térképjeleikhez linkelhetjük egy, a menedzsment számára készült intranetes web-térképen: Po. Ps 1275 Jefferson Ave, Buffalo NY 14208 > Potenciális eladás = 859. 547, 24 $/hét > Aktuális eladás = 48. 467, 53 $/hét > Súlyozott átlag piaci részesedés = 12, 73% (erős verseny) > (Tényleges – becsült piaci részesedés) = -3, 15% > Nem éri el az átlagos teljesítményt, fejlesztésre szorul Po. Ps

Az eredmények térképre vitele: üzlet és CBG- szintű eredmények 1 ka tt kat t

Az eredmények térképre vitele: üzlet és CBG- szintű eredmények 1 ka tt kat t kat t tt ka kat ttka tt katt Az ennél részletesebb eredményeket MSAccess és Arc. View segítségével ábrázohatjuk automatikusan digitális térképeken: • MSAccess-ben Fájl| Megnyitás (File| Open) menüvel megnyitjuk a Store. Bencmark™ 1. 0 -ból származó eredmény adatbázist (results. mdb). • A Táblák fül| Fájl| Kűlső adatforrás |Csatolás (Tables| File| Get external data| Link tables) menüvel csatoljuk hozzá az adott Arc. View Theme (pl. NY állam CBG-i, nyblkgrp. shp) DBase. IV adatbázis tábláját (nyblkgrp. dbf) • A Lekérdezések fül| Új lekérdezés tervező nézetben (Queries| New query in design view) menüvel hozzunk létre egy Tábla létrehozása (Create table) tipusú lekérdezést • Amely a CBG kód mező egyezése alapján LEFT OUTER JOIN-nal csatolja a nyblkgrp táblához jobbról a results tábla PI, WMS eredménymezőit • A Táblák fül| Fájl| Exportálás (Tables |File |Export) menüvel exportáljuk az eredménytáblát DBase. IV formátumba, majd nevezzük át az eredetivel azonos ka katt tt katt

 • tt ka katt tt ka • ttka tt ka • tt ka

• tt ka katt tt ka • ttka tt ka • tt ka • katt ka • Indítsuk el az Arc. View-t. A Views fül| New gombbal adjunk hozzá új nézetet A View| Add theme menüvel adjunk hozzá egy Arc. View témát alaptérkép gyanánt (pl. NY állam utcahálózatát) Ezután View| Add theme menüvel adjuk hozzá a saját átbuherált nyblkgrp. shp témánkat Kattintsunk duplán a nyblkgrp téma fülön a Legend Editor indításához: Itt a Classification field-et állítsuk az ábrázolni kívánt üzlet teljesítményindex (PI) mezőre A Normalize by normalizáló mezőt nyomjuk ki <None>-ra A Classify gombra előjön a Classification, ahol állítsuk a Number of Classest-t 32 -re, Natural breaksnál, vagyis qvantiliseknél. A Color Ramps színfokozati skála legyen Ocean floor, és a gombbal fordítsuk meg a színfokozatokat A bekapcsoló gombokkal kapcsoljuk be a témák mutatását, és a gombbal zoomoljunk a kívánt részre Print Screen billentyű megnyomásával vágólapra tehetjük képként a View-t, majd bemásolhatjuk egy prezentációba. k ka att tt ka tt • Az eredmények térképre vitele: üzlet és CBG- szintű eredmények 2 tt ka

Az eredmények térképre vitele: üzlet és CBG- szintű eredmények 2 Az üzletünk viszonylag jól

Az eredmények térképre vitele: üzlet és CBG- szintű eredmények 2 Az üzletünk viszonylag jól teljesít a tőle északra fekvő, szegényebb, tömbházas, szociális bérlakásos, néger és puerto ricoi körzetekben International Pops Plaza 041 Wegmans 082 NY, 14226, 3980 Maple. Superstore Road, Buffalo, CBG-színkódok: 675 Alberta +42. 991, Drive, Buffalo, NY, 14226, Szélesség: Hosszúság: -78. 815 Az International Pops. Hosszúság: Plaza 041 -78. 817 Szélesség: +42. 989, Eladóterület: 83. 000 négyzetláb teljesítményindexei Eladóterület: 116. 000 négyzetláb Parkoló: 126. 262 négyzetláb Minél sötétebb, annál jobban elmarad az 475. 411 négyzetláb 12 db Po. Ps Parkoló: elvárt teljesítménytől Különálló fagyasztógondolák: Ez a körzet nem túl gazdag, de gyaloglási távolságra vannak a Wegmans 082 -től, ezért viszi őket! Különálló Élelmiszerfagyasztógondolák: gondolasorok: 19 db 4 db Élelmiszer 12 db Pénztárak: gondolasorok: 21 db SAV E! Pénztárak: 28 db Alkalmazottak: 113 fő Alkalmazottak: 132 fő Részmunkaidősök: 210 fő Részmunkaidősök: 358 fő Forgalom: 800. 000$/hét Forgalom: 925. 000$/hét A Wegmans 082 -es letarolja a Nagara Falls Boulevard déli részén fekvő jómódú, fehér körzeteket, itt fokozott lánc-image javító Direct Mail akciók szükségesek!

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi Infinite Market

A gyakorlat tartalma 22. Házi Feladat ellenőrzése: Pauler – Trivedi -Gauri: Quasi Infinite Market Force modell: • Paraméterbecslés tesztelése – SE, SY és R 2 teszt – A homoszkedaszticitás tesztelése • Teljesítményértékelő mutatók – Üzletek teljesítényindexe – CBG-k teljesítményindexe – A verseny intenzitásának mérése súlyozott piaci részesedéssel • Gyakorlati példa a QIMF modell használatára – A saját üzleteink, a versenytárs POS-ek adatai, a CBG-k adatai • Szoftvertámogatás: Pauler. Soft™ Store. Benchmark ™ 1. 0 – MSAccess adatbázis relációs diagrammja – Pivot tábla, Excel Solver beállítások, eredmények diagrammolása – A becsült paraméterek kiértékelése • Az eredmények térképre vitele: Üzletek teljesítményindexei, CBG-k teljesítményindexei – Az ESRI Arc. View használata az eredmények térképre vitelében 23. Házi Feladat: Demarkációs vonalak

23 -1 Házi Feladat: Demarkációs vonalak • Buffalo utcáin az utóbbi 4 évben elkeseredett

23 -1 Házi Feladat: Demarkációs vonalak • Buffalo utcáin az utóbbi 4 évben elkeseredett háború dúlt az olasz maffia, a latin drogcsempészek, a lengyel feketézők és a német bőrfejűek közt, amely számos áldozatot szedett minden oldalon. • Don Gabriele egy Orchard Parkban lévő kastélyban találkozott Senior Diegó Sanchezzel, a Los Caballeros banda vezérével, Pjotr Kowalsky atyával, a lengyel csempészek képviselőjével, és Walter Teufelswerkkel, a bőrfejűek führerével, hogy lezárják a háborút. • Elhatározták, hogy a várost felosztják egy olasz, egy német, egy latin és egy lengyel zónára, amelyek közt egyenes vonalú határoknak kell lennie, hogy a bandák illetékességi területe könnyen eldönthető legyen. • Határozza meg a demarkációs vonalak lineáris egyenleteit a (Hosszúság, Szélesség) koordináta rendszerben, úgy hogy a lehető legkevesebb háztartás essen a saját zónáján kívülre! Bemenő adatként használja a 21 -1 Házi feladat megoldásából a háztartások (x, y) koordinátáit és nemzetiségi kódolását ( 211 Megoldas. mdb )! (4 p) • Rajzoljon territotriális térképet a négy zónáról, feltüntetve a a más zónákba esések százalékait is! (1 p) A megoldás: 23 -1 Megoldas. xls