Pcsi Tudomnyegyetem Egszsgtudomnyi Kar Egszsgtudomnyi Szakkollgium Tehetsg Program

  • Slides: 36
Download presentation
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Szakkollégium Tehetség Program 2018/2019 -es tanévben A munka díjazása

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Szakkollégium Tehetség Program 2018/2019 -es tanévben A munka díjazása Előadó: Dr. Varga Zoltán adjunktus, PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ 2018. 11. 22. Helyszín: PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Jókai u. 14 A RENDEZVÉNYT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMJA TÁMOGATTA (NTP-SZKOLL-18 -0031).

I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1. Gazdasági funkció: munkáért járó ellenszolgáltatás 2. Szociális funkció: a

I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1. Gazdasági funkció: munkáért járó ellenszolgáltatás 2. Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása – A gazdasági eredményességtől függetlenül is jár – Kivételesen tényleges munkavégzés hiányában is jár – Felek szabad bérmegállapodása korlátozott minimálbér, egyenlő bérezés elve.

II. ALAPVETŐ FOGALMAK

II. ALAPVETŐ FOGALMAK

Munkaviszonnyal összefüggésben járó juttatások Munkabér Költségtérítés Szociális – Kulturális juttatás Ellenszolgáltatási jelleg hiánya

Munkaviszonnyal összefüggésben járó juttatások Munkabér Költségtérítés Szociális – Kulturális juttatás Ellenszolgáltatási jelleg hiánya

1. A MUNKABÉR FOGALMA • Ált. jogi fogalom: Mt. nem határozza meg • 12.

1. A MUNKABÉR FOGALMA • Ált. jogi fogalom: Mt. nem határozza meg • 12. § alkalmazásában: minden a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. • Szakirodalom nem egységes

2. A MUNKABÉR JOGI FOGALMA Munkabérnek minősül minden • a munkaviszonyra tekintettel • a

2. A MUNKABÉR JOGI FOGALMA Munkabérnek minősül minden • a munkaviszonyra tekintettel • a munkáltatótól a munkavállalónak • jogszabály, kollektív szerződés, munkaszerződés, vagy a munkáltató elhatározása alapján járó, • a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos, • vagyoni ellenszolgáltatás.

Minősítés A juttatás tényleges tartalmának van jelentősége • BH 2001/396: külföldi kiküldetés alapján a

Minősítés A juttatás tényleges tartalmának van jelentősége • BH 2001/396: külföldi kiküldetés alapján a munkavállalónak járó jelentős összegű devizaellátmány munkabérnek minősült • BH 1997/50: a prémium munkabérnek minősül

Mt. 12. § (2) bek. „minden a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy

Mt. 12. § (2) bek. „minden a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. ” Pénzbeli Természetbeni Közvetlen Közvetett Munkabér Cafeteria rendszer pénzbeli elemei (pl. önkéntes, kölcsönös magán-nyugdíjpénztári befizetés) TILOS Pl. gépkocsi használat, telefonhasználat, cafeteria rendszer természetbeni elemei (pl. étkezési hozzájárulás, tankönyvcsomag) Forrás: Hajdú J. , Kun Attila (szerk. ): Munkajog, Patrocinium, Budapest, 2012, 206. o.

3. BÉRFORMÁK IDŐBÉR A munkában töltött idő egységére megállapított bér (pl. havibér, órabér). TELJESÍTMÉNYBÉR

3. BÉRFORMÁK IDŐBÉR A munkában töltött idő egységére megállapított bér (pl. havibér, órabér). TELJESÍTMÉNYBÉR A munkával elért teljesítmény alapján járó munkabér. ALKALMAZOTT BÉRFORMA : • Időbér, • Időbért helyettesítő teljesítménybér, • Kombinált bérforma.

III. TELJESÍTMÉNYBÉR

III. TELJESÍTMÉNYBÉR

Teljesítménybér • Teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót kizárólag számára előre meghatározott teljesítmény-követelmény

Teljesítménybér • Teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót kizárólag számára előre meghatározott teljesítmény-követelmény alapján illeti meg. • Alkalmazásának alapja: MSZ, egyoldalú munkáltatói intézkedés vagy KSZ DE! MSZ-ben foglalt megállapodás kell, ha a munkabért kizárólag teljesítménybérben határozzák meg. (Kógens)

Teljesítménykövetelmény Meghatározása: a) Objektív mérés és számítás alapján b) Rendes munkaidőben 100% teljesíthető c)

Teljesítménykövetelmény Meghatározása: a) Objektív mérés és számítás alapján b) Rendes munkaidőben 100% teljesíthető c) Alkalmazása előtt a munkavállalóval közölni kell (írásban v. helyben szokásos módon) d) Vita esetén a bizonyítási teher a munkáltatót terheli. Kógens szabályok!

Teljesítménybér - Minimálbér A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybértényezőket úgy kell megállapítani, hogy

Teljesítménybér - Minimálbér A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybértényezőket úgy kell megállapítani, hogy a – teljesítménykövetelmény 100%-os teljesítése és – a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje. Kógens!

Garantált bér • A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében kötelező. • Mértéke: – legalább

Garantált bér • A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében kötelező. • Mértéke: – legalább az alapbér felének megfelelő összeg. – összege lehet alacsonyabb, mint a minimálbér [BH 1999/474].

IV. MUNKABÉR-ELEMEK

IV. MUNKABÉR-ELEMEK

MUNKABÉR-ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alapbér Prémium Jutalék Jutalom Bérpótlékok Távolléti

MUNKABÉR-ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alapbér Prémium Jutalék Jutalom Bérpótlékok Távolléti díj Egyéb (pl. borravaló)

1. ALAPBÉR • Munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, • Időbér pl. órabér, napibér, havibér[MK 83],

1. ALAPBÉR • Munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, • Időbér pl. órabér, napibér, havibér[MK 83], • Teljesítménybér alkalmazása esetén is ki kell kötni • Összege: teljes munkaidős foglalkoztatás esetén el kell érnie a minimálbér összegét

MINIMÁLBÉR • Célja: a munkabér legalább egy minimális szociális szintet érjen el – 138.

MINIMÁLBÉR • Célja: a munkabér legalább egy minimális szociális szintet érjen el – 138. 000 ft • Érdekképviseleti szervekkel folyatott konzultációt követően a kormány rendeletben állapítja meg. • Mértékét: évente felülvizsgálják • Garantált bérminimum: szakképzettek magasabb minimálbére -180. 500 ft

2. PRÉMIUM • Fogalma: a munkáltató által meghatározott, a munkavégzéssel szükségképpen együtt nem járó

2. PRÉMIUM • Fogalma: a munkáltató által meghatározott, a munkavégzéssel szükségképpen együtt nem járó feladat, többletteljesítmény elérése esetén fizetett munkabér • Prémiumtűzés: MSZ vagy a munkáltató által egyoldalúan • Részteljesítés

3. JUTALÉK • Fogalma: a munkavállaló százalékosan részesedik az általa közvetített/megkötött ügyletek értékében •

3. JUTALÉK • Fogalma: a munkavállaló százalékosan részesedik az általa közvetített/megkötött ügyletek értékében • Teljesítménybérre vonatkozó szabályok

4. JUTALOM • Fogalma: A munkavállaló munkája utólagos elismeréseként v. meghatározott alkalomból (pl. karácsony,

4. JUTALOM • Fogalma: A munkavállaló munkája utólagos elismeréseként v. meghatározott alkalomból (pl. karácsony, szolgálati jubileum stb. ) a munkáltató által adható pénzbeli juttatás. • Mérlegelési jogkörben adható juttatás • Egyenlő bér elve

5. BÉRPÓTLÉK • Fogalma: a szokásostól eltérő, nehezebb munkavégzési körülményeket díjazzák • Fajtái: törvény

5. BÉRPÓTLÉK • Fogalma: a szokásostól eltérő, nehezebb munkavégzési körülményeket díjazzák • Fajtái: törvény alapján járó, felek megállapodása (MSZ, KSZ) alapján járó pótlékok • Alapja: egy órára járó alapbér (eltérő megállapodás hiányában) • Rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék beépítése az alapbérbe tilos!

BÉRPÓTLÉKOK RENDSZERE PÓTLÉK NEVE PÓTLÉK MÉRTÉKE Éjszakai pótlék 15 % Műszakpótlék 30 % Vasárnapi

BÉRPÓTLÉKOK RENDSZERE PÓTLÉK NEVE PÓTLÉK MÉRTÉKE Éjszakai pótlék 15 % Műszakpótlék 30 % Vasárnapi pótlék 50% Munkaszüneti napi pótlék 100 % Rendes munkanap: 50% Rendkívüli munkavégzés pótléka Heti pihenőnap/munkaszüneti nap: 100% (50%+másik pihenőnap 20% Készenlét Munkavégzés: egyéb munkavégzés fejében járó pótlék Rendelkezésre állás: 40% Ügyelet Munkavégzés: egyéb munkavégzés fejében járó pótlék

Munkaszüneti napon rendes/rendkívüli munkaidőben Egy tekintet alá esik: húsvét- és pünkösdvasárnap, vasárnapra eső munkaszüneti

Munkaszüneti napon rendes/rendkívüli munkaidőben Egy tekintet alá esik: húsvét- és pünkösdvasárnap, vasárnapra eső munkaszüneti nap 100 % bérpótlék

MŰSZAKPÓTLÉK • napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, Rendszeresen változik: – ha havonta a

MŰSZAKPÓTLÉK • napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, Rendszeresen változik: – ha havonta a beosztott munkaidő kezdetének időpontja legalább a munkanapok egyharmada esetében eltér és – a legkorábbi és legkésőbbi munkakezdési időpontok között legalább 4 óra eltérés van. • a 18 és 06 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 30 % bérpótlék (műszakpótlék)

ÉJSZAKAI PÓTLÉK 22 és 06 óra között a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve ha ennek

ÉJSZAKAI PÓTLÉK 22 és 06 óra között a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve ha ennek tartama az 1 órát meghaladja 15 % bérpótlék

„Túlmunka” pótlék Rendes munkanap • Beosztás szerinti nap munkaidőt meghaladó, • Munkaidő-kereten felüli, •

„Túlmunka” pótlék Rendes munkanap • Beosztás szerinti nap munkaidőt meghaladó, • Munkaidő-kereten felüli, • Elszámolási időszakon felüli, munka 50 % pótlék vagy szabadidő (munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása) Szabadidő: • nem lehet kevesebb a rendkívüli munkaidő tartamánál • Alapbér arányos része jár Beosztás szerinti heti pihenőnap/munkaszüneti nap 100 % pótlék (50 % pótlék + másik pihenőnap)

ÜGYELET ÉS KÉSZENLÉT DÍJAZÁSA Rendelkezésre állás 20 %-os bérpótlék Munkavégzés Rendkívüli munkavégzés díjazása A

ÜGYELET ÉS KÉSZENLÉT DÍJAZÁSA Rendelkezésre állás 20 %-os bérpótlék Munkavégzés Rendkívüli munkavégzés díjazása A munkáltató által meghatározott helyen történő rendelkezésre állás 40%-os bérpótlék Ügyelet alatti munkavégzés Rendkívüli munkavégzés díjazása Készenlét Ügyelet

V. DÍJAZÁS MUNKAVÉGZÉS HIÁNYÁBAN

V. DÍJAZÁS MUNKAVÉGZÉS HIÁNYÁBAN

ÁLLÁSIDŐRE JÁRÓ DÍJAZÁS Állásidő fogalma Ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben

ÁLLÁSIDŐRE JÁRÓ DÍJAZÁS Állásidő fogalma Ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget. Kivétel: elháríthatatlan külső ok. Díjazás Alapbér (+ esetleg bérpótlék)

TÁVOLLÉTI DÍJ JÁR 1. Igazolt távollétek: – Közérdekből (pl. á. polgári köt. teljesítése, kötelező

TÁVOLLÉTI DÍJ JÁR 1. Igazolt távollétek: – Közérdekből (pl. á. polgári köt. teljesítése, kötelező véradás, ) – Pihenőidő (munkaszüneti nap, szabadság, szoptatási munkaidő-kedvezmény) miatt a munkavállaló akadályozva van a munkavégzésben. 2. Betegszabadság (Mt. 137. §): távolléti díj 70% -ának megfelelő díjazás

Távolléti díj számítása (Mt. 148 -152. §) A távolléti díjat • az esedékessége időpontjában

Távolléti díj számítása (Mt. 148 -152. §) A távolléti díjat • az esedékessége időpontjában érvényes alapbér/pótlékátalány • az esedékesség időpontját megelőző utolsó 6 naptári hónapra kifizetett – teljesítménybér, valamint – bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani.

V. A MUNKABÉR VÉDELME

V. A MUNKABÉR VÉDELME

A MUNKABÉR VÉDELMÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK (ILO 95) 1. 2. 3. 4. A pénzben/forintban történő

A MUNKABÉR VÉDELMÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK (ILO 95) 1. 2. 3. 4. A pénzben/forintban történő fizetés elve A munkabér kifizetésére vonatkozó szabályok A munkabérről való lemondás tilalma Természetbeni munkabér-fizetésre vonatkozó tilalom 5. A munkabérből történő levonás szabályai 6. Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!