PCB i fuger og indeluft i Farum Midtpunkt

  • Slides: 13
Download presentation
PCB i fuger og indeluft i Farum Midtpunkt Præsentation for Sundhedsstyrelsen 2. november 2011

PCB i fuger og indeluft i Farum Midtpunkt Præsentation for Sundhedsstyrelsen 2. november 2011 Lars Gunnarsen og Barbara Kolarik Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Polychloreret biphenyl

Polychloreret biphenyl

Grundlæggende om PCB’er Ikke et kemikalie med en gruppe kemikalier. Teoretisk set kan der

Grundlæggende om PCB’er Ikke et kemikalie med en gruppe kemikalier. Teoretisk set kan der findes 209 forskellige congenerer. I realiteten findes ca. 130. Sum 7 congenerer: 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180 I alt 12 dioxinlignende PCB’er 105 og 118 har WHO TEF på 0, 0001 og for 156 er den 5 gange større Højest TEF har nr. 126 med 0, 1 Damptrykket for PCB 118 ved 25 o. C er 0. 001196 Pa = 1. 18 × 10 -8 atm. I luft ved 1, 013 × 105 Pa (1 atm) svarer det til 12 ppb eller 160 µg/m 3 Arbejdstilsynets grænseværdi: 10 µg/m 3 Sundhedsstyrelsen vejledende aktionsgrænser: 3 og 0, 3 µg/m 3

Målingerne blev gennemført af to studentermedhjælpere, der havde modtaget træning i besøg i hjem,

Målingerne blev gennemført af to studentermedhjælpere, der havde modtaget træning i besøg i hjem, kalibrering af instrumenter og prøvetagning Der blev taget luftprøver i 83 kontaminerede lejligheder og i 21 referencelejligheder Der blev kun taget fugeprøver i 20 kontaminerede lejligheder Følgende 24 congenerer blev medtaget i analysen: PCB-28, 52, 66, 74, 77, 81, 99, 101, 105, 114, 118, 123, 126, 138, 153, 156, 157, 169, 170, 183, 187 og 189. (Dioxinlignende med rødt) I forhold til analysen af blodet er congener nummer 69, 178, 182 og 190 ikke medtaget.

Fugeprøverne blev udtaget med engangskniv efter fjernelse træpaneler og aluminiumstape. Prøvetagningsstederne blev retableret uden

Fugeprøverne blev udtaget med engangskniv efter fjernelse træpaneler og aluminiumstape. Prøvetagningsstederne blev retableret uden fugning men med genmontering af ny tape og gamle træpaneler.

Luftprøverne blev udtaget ved adsorption på XAD-2 med et sampling volumen over ca. 24

Luftprøverne blev udtaget ved adsorption på XAD-2 med et sampling volumen over ca. 24 timer på ca. 2, 7 m 3.

Summen af de 24 målte congenerer i indeluften (ng/m 3)

Summen af de 24 målte congenerer i indeluften (ng/m 3)

Summen af de 12 målte ikke dioxinlignende congenerer i indeluften (ng/m 3)

Summen af de 12 målte ikke dioxinlignende congenerer i indeluften (ng/m 3)

Summen af de 12 målte dioxinlignende congenerer i indeluften (ng/m 3)

Summen af de 12 målte dioxinlignende congenerer i indeluften (ng/m 3)

Fire eksempler på individuelle ikke dioxinlignende congenerer i indeluften (ng/m 3)

Fire eksempler på individuelle ikke dioxinlignende congenerer i indeluften (ng/m 3)

To eksempler på individuelle dioxinlignende congenerer i indeluften (ng/m 3)

To eksempler på individuelle dioxinlignende congenerer i indeluften (ng/m 3)

Oplysninger om PCB indholdet i fugemassen PCB congener Antal Koncentration, mg/m 3 Gennemsnit Minimum

Oplysninger om PCB indholdet i fugemassen PCB congener Antal Koncentration, mg/m 3 Gennemsnit Minimum 25 percentil Median 75 percentil Maksimum Sum 24 20 100817, 4 187, 0 4556, 5 101040, 0 168584, 8 221677, 0 Sum_DL 19 13472, 3 29, 4 1071, 7 15836, 8 22370, 7 26382, 3 Sum_NDL 20 87274, 4 157, 5 3465, 9 80113, 3 152273, 9 206043, 0 Total PCB (6) 20 252149, 7 436, 0 7005, 2 165207, 5 500091, 3 718430, 0 Total PCB (6+1) 20 283017, 0 511, 6 9678, 8 210992, 5 538203, 8 749330, 0