Pavlna Kaov stav ochrany a podpory zdrav kvten

  • Slides: 10
Download presentation
Pavlína Kaňová

Pavlína Kaňová

Ústav ochrany a podpory zdraví • květen 2014 • Sloučení Ústavu sociálního lékařství a

Ústav ochrany a podpory zdraví • květen 2014 • Sloučení Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví a Ústavu preventivního lékařství • Přednostka ústavu: • prof. MUDr. Zuzana Brázdová Derflerová, CSc. • Postupný přechod na nový model výuky ve studijním programu Všeobecné lékařství: • Ochrana a podpora zdraví I-IV

Všeobecné lékařství Nový model • OPZ I (1. semestr) - Sociální lékařství • OPZ

Všeobecné lékařství Nový model • OPZ I (1. semestr) - Sociální lékařství • OPZ II (6. semestr) – EPI, PL • OPZ III (9. semestr) – EPI, PL, VZ • OPZ IV (11. semestr) – EPI, PL, VZ

Všeobecné lékařství Původní model SL - 3. roč. VZ - 5. roč. Přednášky Semináře

Všeobecné lékařství Původní model SL - 3. roč. VZ - 5. roč. Přednášky Semináře Ukončení 15 30 Zk/z 15 30 SRZ/z Nový model OPZ I: SL OPZ III a IV: VZ Přednášky Semináře Ukončení 7, 5 15 k/z 34, 5 0 k

OPZ I: Sociální lékařství Přednášky • Úvod do SL a VZ • Hodnocení zdravotní

OPZ I: Sociální lékařství Přednášky • Úvod do SL a VZ • Hodnocení zdravotní situace v ČR • Demografie • Epidemiologie • Sociální determinanty zdraví

OPZ I: Sociální lékařství Cvičení (16 studijních skupin + 12 AJ) • Kvantitativní epidemiologie

OPZ I: Sociální lékařství Cvičení (16 studijních skupin + 12 AJ) • Kvantitativní epidemiologie (metody hodnocení zdravotního stavu populace)

Veřejné zdravotnictví Původní model Přednášky Úvod do VZ, hodnota zdraví, hodnoty v péči o

Veřejné zdravotnictví Původní model Přednášky Úvod do VZ, hodnota zdraví, hodnoty v péči o zdraví, determinanty zdraví, nerovnosti ve zdraví, zdravotnické systémy, zdravotnické právo, management, zdravotní politika, evropská zdravotní strategie …… demografické stárnutí, migrace, zdravotní gramotnost Semináře • bloková výuka • zapojení externích vyučujících z praxe (ekonom, právník, manager, IT, PL)

OPZ III a IV: Veřejné zdravotnictví Nový model • Pouze přednášky • Výuka OPZ

OPZ III a IV: Veřejné zdravotnictví Nový model • Pouze přednášky • Výuka OPZ III proběhne poprvé v PS 2019 • Přesun těžiště směrem k výuce zdravotnického práva • Bude ještě docházet k částečným úpravám (témata a jejich hodinová dotace)

Zubní lékařství Přednášky Ukončení Veř. zdrav. v ZL I – 2. roč. 15 k

Zubní lékařství Přednášky Ukončení Veř. zdrav. v ZL I – 2. roč. 15 k Veř. zdrav. v ZL II – 5. roč. 15 Zk

Nelékařské zdravotnické obory • Veřejné zdravotnictví – přednášky Ortoptik Nutriční terapeut Optometrie Fyzioterapie Dentální

Nelékařské zdravotnické obory • Veřejné zdravotnictví – přednášky Ortoptik Nutriční terapeut Optometrie Fyzioterapie Dentální hygiena 15 15 15 30 30 z z z k Zk • Zdravotnické právo – samostatný předmět