PAUL WURTH a s Skupina PAUL WURTH v

  • Slides: 12
Download presentation
PAUL WURTH, a. s.

PAUL WURTH, a. s.

Skupina PAUL WURTH v. Základní data • Založena v roce 1870 • Základní jmění

Skupina PAUL WURTH v. Základní data • Založena v roce 1870 • Základní jmění EUR 13. 773. 600. • Akcionáři ARCELOR Group 48, 1 % SNCI 18, 8 % Banque Générale du Luxembourg 11, 0 % Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 11, 0 % Luxempart 11, 0 % Others 0, 1 % • Počet patentů: • ISO 9001 & 14001 490

Celosvětová společnost PAUL WURTH

Celosvětová společnost PAUL WURTH

Představení společnosti Název: PAUL WURTH, a. s. Adresa: Na Spojce 1897 / 6 702

Představení společnosti Název: PAUL WURTH, a. s. Adresa: Na Spojce 1897 / 6 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava CZECH REPUBLIC Tel: Fax: E-mail: Web: (+420) 595 155 100 (+420) 595 155 [email protected] com www. paulwurth. com Rok založení: 2000

Hlavní činnosti: 1. Projekční práce 2. Zajišťování výroby • • • • Chlazení vysoké

Hlavní činnosti: 1. Projekční práce 2. Zajišťování výroby • • • • Chlazení vysoké pece Skipových vrátků Vysokopecních armatur Sondy Vrtačky a ucpávačky Dmyšné soupravy Sklápěče pánví Zařízení bezzvonových sazeben • Dmyšných souprav Vysokopecních armatur Skipových vrátků Chladnic Příslušenství litinových a měděných chladnic Potrubí velkých rozměrů 3. Stavební dozor

Bezzvonová sazebna • Skipový nebo pásový dopravník dopraví koks a vysokopecní vsázku do sazebny

Bezzvonová sazebna • Skipový nebo pásový dopravník dopraví koks a vysokopecní vsázku do sazebny vysoké pece. • Materiálové zásobníky slouží k dávkování vysokopecní vsázky do pece a množství vsázky v zásobnících je kontrolováno kapacitní měřící sondou. • Zásobníky pracují paralelně – když je z jednoho zásobníku vsázka odebírána do vysoké pece, druhý zásobník je plněn pomocí dopravníku. • Tok vysokopecní vsázky prochází dále přes skříň dolních klapových a segmentových uzávěrů a dále otočným rozdělovačem vybaveným kompensátorem, centrální rourou a distribučním žlabem, kterým je řízeně sypán do vysoké pece.

Zastoupení trhu v. Dceřinná společnost mezinárodní firmy PAUL WURTH, a. s. zastupuje trh střední

Zastoupení trhu v. Dceřinná společnost mezinárodní firmy PAUL WURTH, a. s. zastupuje trh střední a východní Evropy: • • • Bosna and Herzegovina Bulharsko Česká republika Maďarsko Makedonie Polsko Rumunsko Srbsko Slovenská republika

Ukázka projektů Poz. Země Zákazník Projekt a) Převodová skříň rozdělovače 1. CZ Arcelor. Mittal

Ukázka projektů Poz. Země Zákazník Projekt a) Převodová skříň rozdělovače 1. CZ Arcelor. Mittal Ostrava b) Sada dmyšných souprav (24) a) Převodová skříň rozdělovače 2. CZ Třinecké železárny b) Dvě sady dmyšných souprav (2 x 20) a) Měděné chladnice 3. RUM Mittal Steel Galati b) BE & DE litinových chladnic c) BE uzavřený chladicí systém 4. TUR Isdemir Dvě sady dmyšných souprav (2 x 24) 5. TUR Erdemir ND 900 Brýlové šoupatko 6. BRA CSA Vysokopecní ventily (66) 7. IND VISAK Vysokopecní ventily (28) 8. IND BOKARO Skipový vrátek

Naše výroba

Naše výroba

Naše výroba

Naše výroba

Naše výroba

Naše výroba

Naši zaměstnanci Počet zaměstnanců: Průměrný věk: 45 33 let Jednotlivá oddělení Konstruktéři a projektanti

Naši zaměstnanci Počet zaměstnanců: Průměrný věk: 45 33 let Jednotlivá oddělení Konstruktéři a projektanti 32 Management a administrativa 6 Oddělení elektro 1 Stavební dozor 2 Oddělení nákupu 4