Paul Smit Izrada monitoring instrumenata za pravosudne i

  • Slides: 15
Download presentation
Paul Smit Izrada monitoring instrumenata za pravosudne i institucije za sprovođenje zakona u zemljama

Paul Smit Izrada monitoring instrumenata za pravosudne i institucije za sprovođenje zakona u zemljama zapadnog Balkana FAZA 3 – STATISTIČKI TRENING Hrvatska, 17 – 18. januar 2011. godine With funding from the European Union DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS FOR JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN THE WESTERN BALKANS 2009 -2011

PREDAVANJE 1 • Uvodni dio • Kako se ovaj trening uklapa u CARDS projekat

PREDAVANJE 1 • Uvodni dio • Kako se ovaj trening uklapa u CARDS projekat • Kako su sesije organizovane

Paul Smit • Hewlett Packard – dizajniranje softvera • Statistika Holandije – Krivično-pravna statistika

Paul Smit • Hewlett Packard – dizajniranje softvera • Statistika Holandije – Krivično-pravna statistika (statistika sudova i tužilaštava) • Ministarstvo pravde, Holandija – Policijska, tužilačka i sudska statistika – Krivično-pravna istraživanja (ubistva) • Univerzitetski predavač za kompjutere • Međunarodni komparativni sud u Evropi With funding from the European Union DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS FOR JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN THE WESTERN BALKANS 2009 -2011

Paul Smit – skorašnji rad • Tužilaštvo, Studija Goettingen univerziteta o različitim tužilačkim modelima

Paul Smit – skorašnji rad • Tužilaštvo, Studija Goettingen univerziteta o različitim tužilačkim modelima (2006 -2008) • Mešunarodno uporedno istraživanje stopa rješavanja slučajeva (2005) • European Sourcebook – krivično-pravna statistika, 1997 -2010 • Konsultant (evaluator) UNODC podaci za Afriku (2009 – 2010) • ICVS multi mod test (2008 – 2010) • Sourcebook – Evropsko istraživanje ubistava • Nacionalni predstavnik za Eurostat

MOJI CILJEVI ZA OVU NEDELJU 1. Da razumijem potrebe učesnika 2. Da podijelim svojih

MOJI CILJEVI ZA OVU NEDELJU 1. Da razumijem potrebe učesnika 2. Da podijelim svojih više od 20 godina iskustva u statistici u oblasti kriminala i pravosuđa 3. Da ostvatim e mail kontakt sa onima koji to žele (p. r. [email protected] nl [email protected] nl ) With funding from the European Union DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS FOR JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN THE WESTERN BALKANS 2009 -2011

PREDSTAVLJANJE UČESNIKA • Molim Vas da mi kažete svoje ime, organizaciju iz koje dolazite,

PREDSTAVLJANJE UČESNIKA • Molim Vas da mi kažete svoje ime, organizaciju iz koje dolazite, poziciju koju zauzimate i očekivanja koja imate od ovonedeljnog treninga. • Takođe, podijelite sa nama bilo koju drugu informaciju za koju smatrate da bi nam mogla koristiti. • Ukoliko želite, možete komentarisati predloženu agendu With funding from the European Union DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS FOR JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN THE WESTERN BALKANS 2009 -2011

NAUČENO U PRETHODNOM RADU • Ključno je za svaku državu da ima dobru osnovnu

NAUČENO U PRETHODNOM RADU • Ključno je za svaku državu da ima dobru osnovnu statistiku o policiji, tužilaštvu, ustanovama za izvršenje sankcija, sudovima, migracijama, žrtvama • Ključno je dobro za dobru koordinaciju podataka: – Između različitih oblasti za sprovođenje zakona – U zemlji kao celini • Uključiti centralne statističke organizacije • Dobro znanje o rukovanju podacima, poznavanje statistike i dobro poznavanje krivičnog prava With funding from the European Union DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS FOR JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN THE WESTERN BALKANS 2009 -2011

NAUČENO U PRETHODNOM RADU (nastavak) • Potreba za dobrim centralnim smjernicama • Potreba za

NAUČENO U PRETHODNOM RADU (nastavak) • Potreba za dobrim centralnim smjernicama • Potreba za rutinsko publikovanje statistika • Potrebno je da koristite statistiku za politiku i operacije ali postoji razlika između statistike i računovodstva • Sprovođenje istraživanja radi dobijanja dodatnih informacija o tome šta zapravo znače statistike • Važno je biti nezavistan od političara • Dostizanje svega ovoga traži dosta vremena i trebalo bi da razmislite o planu za 5 do 10 godina With funding from the European Union DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS FOR JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN THE WESTERN BALKANS 2009 -2011

JAČANJE STATISTIKA PRAVOSUĐA I UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA ZAPADNOM BALKANU 2009 -2011 • Cilj: jačanje

JAČANJE STATISTIKA PRAVOSUĐA I UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA ZAPADNOM BALKANU 2009 -2011 • Cilj: jačanje odgovora na kriminal i korupciju dovođenjem nacionalne statistike pravosuđa i unutrašnjih poslova u nivo sa međunarodnim standardima i EU acquis • Projekat finansiran od strane EU pod CARDS programom, uz dodatne fondove iz Njemačke • Tri faze • Mnogo zajedničkih karakteristika sa UNODC, statističkim radom Svetske banke u Africi i Srednjem istoku 7 zemalja / teritorija Albanija, Bosnia i Hercegovina, Hrvatska, BJR Makedonija, Kosovo (pod UNSCR 1244), Crna Gora, Srbija

TRI FAZE: FAZA 1 (ISTRAŽIVANJE) • Određivanje relevantnih međunarodnih standarda i pravnih tekovina EU

TRI FAZE: FAZA 1 (ISTRAŽIVANJE) • Određivanje relevantnih međunarodnih standarda i pravnih tekovina EU • Slika jačine & slabosti sistema za prikupljanje podataka • Identifikacija nedostataka i potreba statističkih sistema To uključuje: Ø Istraživanje javno dostupnih podataka Ø 7 istraživačkih misija Jedan proizvod: Ø Izvještaj o tehničkoj procjeni za 7 zemalja / teritorija

FAZA 2: SMJERNICE • Identifikacija zajedničkih izazova u prikupljanju podataka • Diskusija i usvajanje

FAZA 2: SMJERNICE • Identifikacija zajedničkih izazova u prikupljanju podataka • Diskusija i usvajanje pojedinačnih “draft” programskih smjernica • Usaglašavanje seta regionalnih indikatora • Odradjivanje priorita treninga i prihvatanje nacrta trening programa Uključujući: Ø Pripremu nacrta programskih smjernica Ø Komentari zemalja/teritorija uključenih u projekat Ø Diskusija i usvajanje na Prvom Regionalnom Workshopu Proizvod: Ø Programske smjernice usvojene

FAZA 3: TRENING • Dizajniranje i sprovodjenje ciljanih trening aktivnosti • Poboljšanje nacionalnih kapaciteta

FAZA 3: TRENING • Dizajniranje i sprovodjenje ciljanih trening aktivnosti • Poboljšanje nacionalnih kapaciteta za bilježenje i izvještavanje Pravosudnih i statistika unutrašnjih poslova, u skladu sa medjunarodnim standardima i EU acquis • Identifikacija oblasti za dalji rad i poboljšanja Uključujući: Ø Trening sprovode medjunarodni eksperti zajedno za nacionalnim fokal pointima i nacionalnim partnerima Ø Trening organizovan za policiju, sudove, tužilaštvo i institucije u oblasti migracija / azila / viza

PRVA REGIONALNA RADIONICA (SKOPLJE, MAJ 2010) Ciljevi • Prezentacija Izveštaja o tehničkoj proceni •

PRVA REGIONALNA RADIONICA (SKOPLJE, MAJ 2010) Ciljevi • Prezentacija Izveštaja o tehničkoj proceni • Identifikacija zajedničkih izazova u prikupljanju podataka • Prihvatanje pojedinačnih nacrta smjernica • Odredjivanje prioriteta u treningu • Prihvatanje nacrta trening programa • Usaglašavanje oko seta regionalnih indikatora

IZAZOVI KRIMINALISTIČKO KRIVIČNO PRAVNOG STATISTIČKOG SISTEMA NA ZAPADNOM BALKANU • Razvoj sistema zasnovanog na

IZAZOVI KRIMINALISTIČKO KRIVIČNO PRAVNOG STATISTIČKOG SISTEMA NA ZAPADNOM BALKANU • Razvoj sistema zasnovanog na osobama • Razvoj boljeg kompjuterizovanog sistema za bilježenje podataka • Dodeljivanje jedinstvenog Integrisanog Broja Predmeta (IBP) osobi – predmetu u cilju praćenja osoba kroz cio KKP sistem • Definisanje jasnih pisanih pravila brojanja zabilježenim krivičnim djelima • Trening svog raspoloživog osoblja u cilju implementacije • Poboljšanje statističke analize prikupljenih podataka • Poboljšanje javne dostupnosti prikupljenih podataka JA ĆU SE BAVITI NEKIM, ALI NE SVIM OVIM PITANJIMA

PREPORUKE IZ PROGRAMSKIH SMERNICA # 17 Treba razmotriti u kojoj mjeri se u okviru

PREPORUKE IZ PROGRAMSKIH SMERNICA # 17 Treba razmotriti u kojoj mjeri se u okviru postojećih podataka o licima koji se vode na opštinskom, županijskom i niviou Vrhovnog suda mogu bilježiti relevantni podaci o odnosu između počinioca i žrtve. Sesija 8 # 20 Treba razmotriti proces proslijeđivanja formulara u papirnoj foprmi iz županijskih sudova ka Ministarstvu pravde i iz prvostepenih sudova ka CBS. Treba ispitati isplativnost promjene procedure u papirnoj formi efikasnijim načinom prenosa podataka elektronskim putem (puna implementacija zavisi od integrisanog menadžmenta sudskim sistemom (ICMS)). Sesija 7 # 21 U srednjeročnom do dugoročnog perioda, iznalaženje stabilnog finansiranja integrisanog menadžmenta sudova Court Management System (ICMS) bi trebalo da bude prioritet. Sesija 6 # 22 U dugoročnom periodu, ICMS bi trebalo da obuhvati i druge suibjekte koji su dio krivičnog pravosuđa, uključujući tužilaštvo, i koristeći isti jedinstveni broj, podaci bi trebalo da budu povezani u svom segmentima sistema krivičnog pravosuđa. Sesija 6