Past Continuous VS PAST SIMPLE Past Continuos Czas

  • Slides: 10
Download presentation
Past Continuous VS PAST SIMPLE

Past Continuous VS PAST SIMPLE

Past Continuos Czas Past Continuous jest czasem przeszłym. Zdania oznajmujące w tym czasie tworzymy:

Past Continuos Czas Past Continuous jest czasem przeszłym. Zdania oznajmujące w tym czasie tworzymy: Stawiając po osobie was lub were Do czasownika dodając końcówkę ing (w każdej osobie)

Zdania oznajmujące I You was were He was doing She was running It was

Zdania oznajmujące I You was were He was doing She was running It was swimming We were You They were

Zdania przeczące tworzymy tak samo, jak zdania oznajmujące. Musimy tylko do was lub were

Zdania przeczące tworzymy tak samo, jak zdania oznajmujące. Musimy tylko do was lub were dodać słowo not (was not lub were not). Np. I was not eating a banana. Częściej używamy jednak form skróconych – wasn’t lub weren’t. Np. I wasn’t eating a banana.

Zdania przeczące I You wasn’t weren’t He wasn’t doing She wasn’t running It wasn’t

Zdania przeczące I You wasn’t weren’t He wasn’t doing She wasn’t running It wasn’t swimming We weren’t You They weren’t

Pytania W pytaniach was lub were przestawiamy przed osobę. Np. Were you eating a

Pytania W pytaniach was lub were przestawiamy przed osobę. Np. Were you eating a banana? lub What were you eating?

Pytania Was I Were you Was he doing ? Was she running ? Was

Pytania Was I Were you Was he doing ? Was she running ? Was It swimming ? Were we Were you Were they

Past Continuous vs Past Simple Mamy więc dwa czasy przeszłe – Past Simple oraz

Past Continuous vs Past Simple Mamy więc dwa czasy przeszłe – Past Simple oraz Past Continuous. Czasu Past Simple używamy do mówienia o czynnościach krótkich, np. I watched a film – Obejrzałem film. Jeśli jednak czynność trwała przez dłuższy czas, wtedy używamy czasu Past Continuous, np. I was watching a film – Oglądałem film

Bardzo często używa się tych dwóch czasów w jednym zdaniu, kiedy chcemy powiedzieć, że

Bardzo często używa się tych dwóch czasów w jednym zdaniu, kiedy chcemy powiedzieć, że podczas wykonywania jednej czynności (dłuższej, więc wyrażanej w Past Continuous), wydarzyło się coś innego (krótkiego, więc wyrażanego w Past Simple). Np. While I was watching a film, Podczas gdy oglądałem film, my friend called me. mój przyjaciel zadzwonił do mnie Słowo while oznacza podczas gdy. Po tym słowie zawsze używamy czasu Past Continuous.

Opracował: Jakub Widzyk CHRÓŚCINA, 27. 03. 2020

Opracował: Jakub Widzyk CHRÓŚCINA, 27. 03. 2020