Pasirengimas kontroliniam darbui Pamokos udavinys Naudodamiesi gytomis literatros

  • Slides: 24
Download presentation
Pasirengimas kontroliniam darbui

Pasirengimas kontroliniam darbui

Pamokos uždavinys • Naudodamiesi įgytomis literatūros teorijos žiniomis, užrašais ir Maironio eilėraščio , ,

Pamokos uždavinys • Naudodamiesi įgytomis literatūros teorijos žiniomis, užrašais ir Maironio eilėraščio , , Nuo Birutės kalno” tekstu teisingai atliksite 20 -8 užduotis.

Lyrinis subjektas, lyrinis , , aš” • eilėraščio žmogus

Lyrinis subjektas, lyrinis , , aš” • eilėraščio žmogus

Tema – • pasakojimo objektas, gyvenimo medžiaga, kuri vaizduojama kūrinyje (apie ką kūrinyje kalbama,

Tema – • pasakojimo objektas, gyvenimo medžiaga, kuri vaizduojama kūrinyje (apie ką kūrinyje kalbama, koks gyvenimo reiškinys aptariamas). • Kūrinys yra apie. . • Kūrinio tema -. . .

Idėja, arba Pagrindinė mintis, – • vadovaujamoji kurio nors darbo mintis, pagrindinė veikalo mintis

Idėja, arba Pagrindinė mintis, – • vadovaujamoji kurio nors darbo mintis, pagrindinė veikalo mintis (kaip tą reiškinį vertina, ką laiko reikšminga, kas gerai arba kas darytina, kad būtų gerai).

Problema – • kokį klausimą tekste rašytojas kelia, sprendžia, gvildena kūrinyje. • Problema formuluojama

Problema – • kokį klausimą tekste rašytojas kelia, sprendžia, gvildena kūrinyje. • Problema formuluojama klausimu (kodėl? kaip? )

Tema, pagrindinė mintis ir problema tarpusavyje yra susiję. Julija Žemaitė. , , Marti” •

Tema, pagrindinė mintis ir problema tarpusavyje yra susiję. Julija Žemaitė. , , Marti” • Pavyzdys • Tema. Nesėkmingos vedybos. • Pagrindinė mintis. Vedybos, paremtos meterialiniais išskaičiavimais, pasmerktos nesėkmei. • Problema. Kodėl žmonės pamina amžinąsias vertybes (jausmus)vaikydamiesi laikinųjų (turtų)?

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • Tema. Kas, kada, kur, ką veikia. •

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • Tema. Kas, kada, kur, ką veikia. • 2 taškai • Pagrindinė mintis. Kas apie tai teigiama eilėraštyje. • 2 taškai • Problema. Kodėl taip yra. • 2 taškai

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • Tema. Eilėraščio žmogaus išgyvenimai stebint jūrą nuo

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • Tema. Eilėraščio žmogaus išgyvenimai stebint jūrą nuo Birutės kalno. • 2 taškai • Pagrindinė mintis. Nerimas, neįgyvendinami troškimai - nuolatinė žmogaus būsena. • 2 taškai • Problema. Kodėl žmogus neranda dvasinės ramybės? • 2 taškai

EILĖRAŠČIO VYKSMAS (lyrinis vyksmas) – • tai minčių, jausmų judėjimas (slinktis, dinamika) LYRINIS IŠGYVENIMAS-

EILĖRAŠČIO VYKSMAS (lyrinis vyksmas) – • tai minčių, jausmų judėjimas (slinktis, dinamika) LYRINIS IŠGYVENIMAS- poetinis išgyvenimas, meninis, emocinis, lyrinis atsivėrimas. Lyrinis išgyvenimas savaime neatsiranda, jį sukelia gyvenimo tikrovė. Todėl ir jo turinys ištisą žmogaus jausmų, būsenų skalė: pasigėrėjimas, džiaugsmas, ilgesys, liūdesys, sielvartas, dvasinė kančia, meilė, ištikimybė ir t. t. • 3 teisingi nurodyti lyriniai išgyvenimai -3 taškai; 2 -2 taškai; 1 - 1 taškas

Lyrinis vyksmas, lyriniai išgyvenimai Maironio eilėraštyje , , Nuo Birutės kalno” • Eilėraščio žmogus

Lyrinis vyksmas, lyriniai išgyvenimai Maironio eilėraštyje , , Nuo Birutės kalno” • Eilėraščio žmogus trokšta galios išreikšti jausmus, išgyvena liūdesį, ilgisi tikros dvasinės draugystės, siekia pilnaverčio audringo, neramaus gyvenimo. • 3 teisingi nurodyti lyriniai išgyvenimai -3 taškai; 2 -2 taškai; 1 - 1 taškas

DEMINUTYVAS – • tekste kuria švelnumo, mažumo, malonumo įspūdį. 1 taškas

DEMINUTYVAS – • tekste kuria švelnumo, mažumo, malonumo įspūdį. 1 taškas

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • 1 taškas

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • 1 taškas

EPITETAS – • daikto, asmens, reiškinio ar veiksmo savybę pažymintis žodis: žvarbūs lietūs, tylus

EPITETAS – • daikto, asmens, reiškinio ar veiksmo savybę pažymintis žodis: žvarbūs lietūs, tylus šlamesys. Epitetas gali reiškiniui įkvėpti gyvybės. Gali būti daiktavardžiai ( plieno šarvai ), būdvardžiaiv( žali pagiriai ), dalyviai ( nuskurdę pušynai ), prieveiksmini ( jaukiai pragystas ). • 4 teisingi nurodyti epitetai • -3 taškai; 3 -2 taškai; 2 - 1 taškas

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • , , Šalta banga”, , , galingai

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • , , Šalta banga”, , , galingai išreikšt”, , , tavęs, begaline, plati”, , , paslaptingų balsų”, , , plačių. . . bangų”, , , užmiršimo ramaus”, , , sielos skausmus”, , , veidu tamsiu”. • 4 teisingi nurodyti epitetai -3 taškai; 3 -2 taškai; 21 taškas

METAFORA – • Tropas paremtas panašiais žodžiais, savybes turinčių daiktų ar reiškinių, sugretinimų. Metafora

METAFORA – • Tropas paremtas panašiais žodžiais, savybes turinčių daiktų ar reiškinių, sugretinimų. Metafora būna paslėptas palyginimas „ tik pienė pagirioj iškilusi saulytė „ užuot pasakius, žiedelį kaip saulyte pasakoma tik saulyte, o praleistąjį palyginimo narį tik numanome. – Už vieną teisingai nurodytą metaforą -1 taškas •

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • , , man krūtinę užliek savo šalta

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • , , man krūtinę užliek savo šalta banga”. • , , . . . trokštu sau marių prie šono arčiau”. – Už vieną teisingai nurodytą metaforą -1 taškas

PERSONIFIKACIJA (įasmeninimas) – • žmogui būdingų savybių suteiktos gamtos reiškiniams, gyvūnams arba abstraktiems dalykams.

PERSONIFIKACIJA (įasmeninimas) – • žmogui būdingų savybių suteiktos gamtos reiškiniams, gyvūnams arba abstraktiems dalykams. Poezijoje įasmeninimas tarsi sudvasina vaizduojamus reiškinius leidžia pamatyti juos iš nenuspėjamo taško. Už vieną teisingai nurodytą personifikaciją 1 taškas

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • , , . . . tu pati

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • , , . . . tu pati vien suprasti gali” • , , Liūdna man. Gal ir tau? ” – Už vieną teisingai nurodytą personifikaciją -1 taškas

 • Motyvas – skatinamoji priežastis, veiksnys; veikimo pagrindas; mažiausias meno veikalo turinio, prasmės

• Motyvas – skatinamoji priežastis, veiksnys; veikimo pagrindas; mažiausias meno veikalo turinio, prasmės vienetas. – Už teisingai nurodytą motyvą -1 taškas

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • Baltijos jūros motyvas – Už teisingai nurodytą

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” • Baltijos jūros motyvas – Už teisingai nurodytą motyvą -1 taškas

Raskite dar bent dvi meninės išraiškos priemones. • Už 2 skirtingas teisingai nurodytas meninės

Raskite dar bent dvi meninės išraiškos priemones. • Už 2 skirtingas teisingai nurodytas meninės išraiškos priemones 2 taškai, už vieną – 1 taškas

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” Retorinis sušukimas. – , , Taip galingai išreikšt,

Maironis. , , Nuo Birutės kalno” Retorinis sušukimas. – , , Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija” – , , Kaip ilgėjaus tavęs, begaline, plati ! – , , …nes per amžius plačių nenutildai bangų!” Retorinis klausimas. , , Gal ir Tau? ” Palyginimas. , , Jis kaip audra nuplaus mano sielos skausmus” , , ir per amžius paliks, kaip ir aš, neramus”. Už 2 skirtingas teisingai nurodytas meninės išraiškos priemones 2 taškai, už vieną – 1 taškas

Taškai 20 -19 18 -17 16 -15 14 -12 11 -9 8 -6 5

Taškai 20 -19 18 -17 16 -15 14 -12 11 -9 8 -6 5 -3 2 -0 Pažymys 10 9 8 7 6 5 4 3