Pasakojimas apie ms aminj kelion vis daikt centr

  • Slides: 29
Download presentation

Pasakojimas apie mūsų amžinąją kelionę į visų daiktų centrą – Rojų!

Pasakojimas apie mūsų amžinąją kelionę į visų daiktų centrą – Rojų!

Septynios supervisatos supa amžinąją centrinę visatą.

Septynios supervisatos supa amžinąją centrinę visatą.

Jūs esate septintojoje supervisatoje, čia, Urantijoje. Urantija yra mūsų planetos pavadinimas.

Jūs esate septintojoje supervisatoje, čia, Urantijoje. Urantija yra mūsų planetos pavadinimas.

Jūsų galutinis tikslas yra Rojus, didžiausias materijos kūnas visatoje, ir Dievo gyvenamoji vieta.

Jūsų galutinis tikslas yra Rojus, didžiausias materijos kūnas visatoje, ir Dievo gyvenamoji vieta.

Jūs pakilsite iš Urantijos į Rojų.

Jūs pakilsite iš Urantijos į Rojų.

Iki to laiko, kada pasieksite Rojų, jūs būsite išmokę pasirinkti Dievo valią kiekvienoje situacijoje.

Iki to laiko, kada pasieksite Rojų, jūs būsite išmokę pasirinkti Dievo valią kiekvienoje situacijoje.

Štai jūsų kelias. Tyrinėkite vietinę visatą. Kilkite per supervisatą. Keliaukite per centrinę visatą. Atvykite

Štai jūsų kelias. Tyrinėkite vietinę visatą. Kilkite per supervisatą. Keliaukite per centrinę visatą. Atvykite į Rojų.

Kada jūsų kūnas mirs, tada kils jūsų besivystanti siela.

Kada jūsų kūnas mirs, tada kils jūsų besivystanti siela.

Jus prikels pirmajame gyvenamajame pasaulyje.

Jus prikels pirmajame gyvenamajame pasaulyje.

Kada jūs atsibusite, tada pamatysite, kad jūs išlikote po mirtingojo mirties; bet vis tiek

Kada jūs atsibusite, tada pamatysite, kad jūs išlikote po mirtingojo mirties; bet vis tiek jūs tebesate netobulas. Na, taip…

Jūs susitiksite su savo angelu sargu pirmą kartą ir aplankysite tuos, kuriuos mylėjote ir

Jūs susitiksite su savo angelu sargu pirmą kartą ir aplankysite tuos, kuriuos mylėjote ir kurie iškeliavo anksčiau.

Jūs keliausite į Jerusemą, sistemos sostinę. Jūs atvyksite ant stiklo jūros, grožėsitės tikromis upėmis

Jūs keliausite į Jerusemą, sistemos sostinę. Jūs atvyksite ant stiklo jūros, grožėsitės tikromis upėmis ir ežerais, ir susitiksite su piligrimais iš daugiau kaip 600 pasaulių.

Jūsų kitas tikslas yra Edentija, jūsų žvaigždyno šerdis. Vaikščiokite po nuostabius sodus, žavėkitės krištolo

Jūsų kitas tikslas yra Edentija, jūsų žvaigždyno šerdis. Vaikščiokite po nuostabius sodus, žavėkitės krištolo ir aukso šventovėmis, ir patenkinkite kiekvieną, kokį tik turite, vertingą troškimą.

Kada gyvensite Salvingtone, tada susitiksite su Kristumi Mykolu, dešimties milijonų pasaulių sukūrėju.

Kada gyvensite Salvingtone, tada susitiksite su Kristumi Mykolu, dešimties milijonų pasaulių sukūrėju.

Iki šiol jūsų visa kelionė buvo vietinėje visatoje. Jūs buvote 570 sferų, bet iš

Iki šiol jūsų visa kelionė buvo vietinėje visatoje. Jūs buvote 570 sferų, bet iš šios vietos neišvykote.

Kaip pirmosios-pakopos dvasinė būtybė jūs kilsite aukščiau ir aukščiau, iš vietinės visatos, per mažąjį

Kaip pirmosios-pakopos dvasinė būtybė jūs kilsite aukščiau ir aukščiau, iš vietinės visatos, per mažąjį sektorių, per didįjį sektorių, per supervisatą, į supervisatos sostinę, Uversą.

Kada jūs artėsite prie Uversos, vieno trilijono pasaulių sostinės, tada išmoksite vis kitokią pamoką

Kada jūs artėsite prie Uversos, vieno trilijono pasaulių sostinės, tada išmoksite vis kitokią pamoką kiekviename iš jos 490 nuostabi ų palydov ų.

Tada transportuojantis angelas ilgo skrydžio metu nugabens jus į amžinąją centrinę visatą.

Tada transportuojantis angelas ilgo skrydžio metu nugabens jus į amžinąją centrinę visatą.

Milijardas pasaulių, septyniose grandinėse, kiekvienas unikalus, nesikeičiantis, amžinas, be trūkumų, ir rinktinis.

Milijardas pasaulių, septyniose grandinėse, kiekvienas unikalus, nesikeičiantis, amžinas, be trūkumų, ir rinktinis.

Jūs lankysitės kiekviename pasaulyje ir susitiksite su maloningomis būtybėmis, kada judėsite į vidų į

Jūs lankysitės kiekviename pasaulyje ir susitiksite su maloningomis būtybėmis, kada judėsite į vidų į Rojų.

Ir tada, pagaliau, jūs atvyksite ant Rojaus krantų!

Ir tada, pagaliau, jūs atvyksite ant Rojaus krantų!

Po viso šito laiko, visi šitie pasauliai, ir visos šitos pastangos tam, kad taptumėte

Po viso šito laiko, visi šitie pasauliai, ir visos šitos pastangos tam, kad taptumėte tobuli.

Amžių tikslas yra pasiektas. Jūs džiaugiatės tyros Tėvo meilės šlove.

Amžių tikslas yra pasiektas. Jūs džiaugiatės tyros Tėvo meilės šlove.

Po neapsakomų amžių ir gyvenimo laikmečių, jūs parvykote namo! Rojus Havona Uversa didysis sektorius

Po neapsakomų amžių ir gyvenimo laikmečių, jūs parvykote namo! Rojus Havona Uversa didysis sektorius mažasis sektorius Salvingtonas Edentija Jerusemas Gyvenamieji pasauliai Urantija

Dieviškojo jums greičio , mylimieji, jūsų kilime į Rojų ir neįsivaizduojamuose drąsiuose patyrimuose, kurie

Dieviškojo jums greičio , mylimieji, jūsų kilime į Rojų ir neįsivaizduojamuose drąsiuose patyrimuose, kurie laukia anapus.

Meninis ir skaidrių perteikimas: Čikas Mantgomeris Plakato koncepcija: Saskija Praamsma Dieviškieji paveikslai: Danielas Holemanas

Meninis ir skaidrių perteikimas: Čikas Mantgomeris Plakato koncepcija: Saskija Praamsma Dieviškieji paveikslai: Danielas Holemanas Muzika: Rikas Brunsonas Kosmologija: Urantijos Knyga Vertimas: Algimantas Jokubenas