PAS EN SEUNS Pas die pas by die

  • Slides: 12
Download presentation
PA’S EN SEUNS!

PA’S EN SEUNS!

Pas die pa’s by die seuns. . . hoe maak mens? � So maak

Pas die pa’s by die seuns. . . hoe maak mens? � So maak mens: � Elke keer word daar gevra: wie was. . . se pa OF wie was. . . se seun? � Daar word elke keer vier opsies gegee. � Gee die regte een. � Eerste hand op, kry eerste `n beurt. � Elke antwoord tel een punt – waar dus twee antwoorde gegee moet word, tel die vraag twee punte.

Pas pa’s by seuns. . . 1. Wie was Moses se pa? Merari Amram

Pas pa’s by seuns. . . 1. Wie was Moses se pa? Merari Amram Korag Reüel Amram Eksodus 6: 19

Pas pa’s by seuns. . . 2. Wie was Sebedeus se seuns? Petrus en

Pas pa’s by seuns. . . 2. Wie was Sebedeus se seuns? Petrus en Andreas, Honfi en Pinehas, Jakobus en Johannes of Bildad en Elihu. Jakobus en Johannes Matteus 4: 21

Pas pa’s by seuns. . . 3. Wie was Sem, Gam en Jafet se

Pas pa’s by seuns. . . 3. Wie was Sem, Gam en Jafet se pa? Noag, Agan, Dawid, Salomo Noag Genesis 6: 10

Pas pa’s by seuns. . . 4. Watter twee seuns is nie seuns van

Pas pa’s by seuns. . . 4. Watter twee seuns is nie seuns van Jakob nie? Gad, Efraim, Manasse, Issaskar Efraim en Manasse Genesis 48: 1

Pas pa’s by seuns. . . 5. Wie was Samuel se pa? Elkana, Efraim,

Pas pa’s by seuns. . . 5. Wie was Samuel se pa? Elkana, Efraim, Boas, Elimelek Elkana 1 Samuel 1: 19 -20

Pas pa’s by seuns. . . 6. Wie was koning Asa se seun? Josafat,

Pas pa’s by seuns. . . 6. Wie was koning Asa se seun? Josafat, Abia, Hiskia, Manasse Josafat 17: 1 2 Kronieke

Pas pa’s by seuns. . . 7) Wie was Hofni en Pinehas se pa?

Pas pa’s by seuns. . . 7) Wie was Hofni en Pinehas se pa? Eli, Elia, Elisa, Elkana Eli 1 Samuel 2: 34

Pas pa’s by seuns. . . 8) Wie was Abraham se pa? Tera, Abimelek,

Pas pa’s by seuns. . . 8) Wie was Abraham se pa? Tera, Abimelek, Amram, Isak Tera Genesis 11: 31

Pas pa’s by seuns. . . 9) Wie was Metusalag se seun? Mahalalel Jetro

Pas pa’s by seuns. . . 9) Wie was Metusalag se seun? Mahalalel Jetro Lameg Henog Lameg (Genesis 5: 25)

Pas pa’s by seuns. . . 10) Wie was Obed se pa? Isai Boas

Pas pa’s by seuns. . . 10) Wie was Obed se pa? Isai Boas Elimelek Peres Boas (Rut 4: 21)