Partnergeweld een probleem van iedereen Ontwerp van aanbevelingen

  • Slides: 22
Download presentation
Partnergeweld: een probleem van iedereen Ontwerp van aanbevelingen van het Instituut voor de gelijkheid

Partnergeweld: een probleem van iedereen Ontwerp van aanbevelingen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Marijke Weewauters Diensthoofd federaal steunpunt partnergeweld 22/09/2017

Inhoudstafel I. III. IV. Partnergeweld (PG) in cijfers PG als maatschappelijk probleem PG en

Inhoudstafel I. III. IV. Partnergeweld (PG) in cijfers PG als maatschappelijk probleem PG en werk Start beleid I. II. Conventie van Istanbul NAP 2015 -2019 I. II. Belgische aanpak Aanpak voor de werkomgeving V. Ontwerp van aanbevelingen van het Instituut VI. Conclusie VII. Bijkomende info

Partnergeweld in cijfers • • • 1/7 ♀ en 1/10 ♂ zijn slachtoffer (12

Partnergeweld in cijfers • • • 1/7 ♀ en 1/10 ♂ zijn slachtoffer (12 mnd) 37. 989 = geregistreerd feiten bij de politie in 2016 153 moorden, doodslag of poging per jaar Link tussen zelfmoord en partnergeweld? 10 -12% van alle zwanger vrouwen zijn SO In België 42% en 21% van de werkende vrouwen het slachtoffer (sinds 15 jaar) Slechts 13, 9 % rapporteert het geweld

Partnergeweld=groot maatschappelijk probleem • • • taboe Dagelijks terreur in stilte Stopt niet vanzelf:

Partnergeweld=groot maatschappelijk probleem • • • taboe Dagelijks terreur in stilte Stopt niet vanzelf: geweldcyclus Rondom ons Pandemie (kinderen getuige) gevolgen niet alleen voor slachtoffer maar ook voor maatschappij dus ook voor de werkomgeving

Partnergeweld en de werkomgeving • Gevolgen voor slachtoffers, daders EN collega’s • Werkgevers (publiek

Partnergeweld en de werkomgeving • Gevolgen voor slachtoffers, daders EN collega’s • Werkgevers (publiek en privé) verliezen hierdoor werknemers = kost geld • De werkgever is niet verantwoordelijk, maar kan de effecten verzachten Werkgever (publiek en privé) als bondgenoot in de strijd tegen partnergeweld (artikel 17)

Start beleid (1) • internationale conferenties 2015 (V. S. en NL) – Partnergeweld deel

Start beleid (1) • internationale conferenties 2015 (V. S. en NL) – Partnergeweld deel van anti-discriminatiewetten in V. S. – [email protected] netwerk • In 2015: opgenomen in NAP 2015 -2019 (o. b. v. art. 17, Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Istanbul conventie) • ratificatie van Istanbul Conventie : maart 2016

Artikel 17 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en

Artikel 17 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 1 De partijen moedigen de private sector, de sector voor informatie- en communicatietechnologie en de media aan, waarbij de vrijheid van meningsuiting en hun onafhankelijkheid naar behoren worden geëerbiedigd, deel te nemen aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het vaststellen van richtlijnen en normen voor zelfregulering om geweld tegen vrouwen te voorkomen en de eerbiediging van hun waardigheid te bevorderen. Council of Europe (2016). Encouraging the participation of the private sector and the media in the prevention of violence against women and domestic violence: article 17 of the Istanbul Convention, Brussels: Council of Europe. https: //edoc. coe. int/en/violence-against-women/6804 -encouraging-the-participation-of-the-private-sector-and-the-media-inthe-prevention-of-violence-against-women-and-domestic-violence-article-17 -of-the-istanbul-convention. html

Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2015 -2019 Ø 17. Een onderzoek uitvoeren

Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2015 -2019 Ø 17. Een onderzoek uitvoeren naar de rol die de bedrijven zelf kunnen spelen bij de aanpak van partnergeweld. Daarbij nagaan welke rol de werkgever kan spelen bij het voorkomen of sensibiliseren van partnergeweld en bij het begeleiden van de werknemers in dergelijke situaties. Er zal onderzocht worden of dit kan ingebed worden in bestaande structuren zoals preventieadviseurs, bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen, vakbondsafgevaardigden en de sociale diensten, door deze in het bijzonder te sensibiliseren (p. 24 -25). Ø 104. Werkgevers aanzetten om binnen hun onderneming en binnen de bestaande structuren eerste opvang en gepaste doorverwijzing te voorzien voor werknemers die geconfronteerd zijn met partnergeweld. Bestaande partners binnen ondernemingen zoals preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, bedrijfsartsen, vakbondsafgevaardigden hiervoor inschakelen en opleiden (p. 55). Ø 114. Werknemers die in hun privéleven te maken krijgen met partnergeweld, in het bedrijf informeren over de bestaande structuren waar zij met deze problematiek ook in het bedrijf terecht kunnen.

Start beleid (2) • Deelname EVV onderzoek en conferentie in 2016 • Deelname tripartite

Start beleid (2) • Deelname EVV onderzoek en conferentie in 2016 • Deelname tripartite expertenvergadering van IAO in 2016 • Gesprekken met vertrouwenspersoon, sociale dienst, vakbonden, … (IGVM) • Opleiding sociale dienst in 2016 (IGVM) • Enquête: ‘Achtervolgt partnergeweld je op het werk ? ’ (IGVM) – – Internationaal netwerk: [email protected] 2000 antwoorden – 6 weken Opvallende resultaten ‘foto’ van de problematiek

Ontwerp van aanbevelingen van het Instituut

Ontwerp van aanbevelingen van het Instituut

We put an enormous amount of investment in people, and it disrupts small to

We put an enormous amount of investment in people, and it disrupts small to medium size businesses a lot if they lose their good people… There is a straight out of business imperative to get involved here. ” – Steve Gunn, CEO Blundstone (NZ, AU) http: //www. abc. net. au/news/2015 -06 -02/bootmaker-blundstone-offers-domestic-violence-leave-toemployees/6513744

Obama: “My Administration has also sought to secure greater workplace protections by requiring Federal

Obama: “My Administration has also sought to secure greater workplace protections by requiring Federal agencies to develop policies that address the effects of domestic violence and to provide assistance to employees experiencing it. And I recently signed an Executive Order to establish paid sick leave for Federal contractors, which enables them to use it for absences resulting from domestic violence. ”

Belgische aanpak Regeringsstandpunt NAP geweld en CVI Datacollectie en genderanalyse (IGVM) Toekomstige IAO-norm (nieuwe/specifieke)

Belgische aanpak Regeringsstandpunt NAP geweld en CVI Datacollectie en genderanalyse (IGVM) Toekomstige IAO-norm (nieuwe/specifieke) Wettelijke bepaling ? - vb Spanje - Bepaling bescherming van werknemers t. a. v. van derden (7, 8%-8, 8%-57, 8%) • Sociaal overleg op sectoraal niveau ? ü ü • • – Vb. Job Act Italië + Bulgarije • Sociaal overleg op bedrijfsniveau – Vb. cao PSA Peugeot Citroën in Frankrijk – Vb. LIDL in Spanje • Inbedden in bestaande structuren, bestaand beleid

Aanpak voor organisaties/op bedrijfsniveau • Model van bedrijfsstrategie en engagement van het bedrijf

Aanpak voor organisaties/op bedrijfsniveau • Model van bedrijfsstrategie en engagement van het bedrijf

 • Tools en instrumenten: ‘tips & tricks’ – bv. praktische tips, gids, online

• Tools en instrumenten: ‘tips & tricks’ – bv. praktische tips, gids, online hulpmiddelen, …

 • Informeren en sensibiliseren van personeel – bv. via campagne, affiches in de

• Informeren en sensibiliseren van personeel – bv. via campagne, affiches in de werkomgeving, intranetpagina …

 • Ondersteuning ? = geen hulpverlening – Informele ondersteuning gericht op vertrouwelijkheid •

• Ondersteuning ? = geen hulpverlening – Informele ondersteuning gericht op vertrouwelijkheid • Via vakbonden, vertrouwenspersoon, bedrijfsarts, sociale dienst? • Training van de go-to people binnen werkomgeving – vb. Vorming aan sociale dienst FOD kanselarij • Materiaal ter ondersteuning/doorverwijzing – Vb. folders IGVM, veiligheidsplan, www. partnergeweld. be

 • Risico analyse ? • Betaald verlof ? – Vb. Paid leave law

• Risico analyse ? • Betaald verlof ? – Vb. Paid leave law in Manitobia Provincie Canada • Flexibele uren ? – Vb. Australië, FAIR WORK ACT 2009 - SECT 65 Requests for flexible working arrangements – recht op doktersbezoek (spanje) • Loopbaanonderbreking ? Lidl Spanje • Re-integratie plan – al mogelijk binnen bestaande Belgische wetgeving • financiële steun – Via sociale dienst ?

CONCLUSIE Alle stakeholders in de wereld van werk kunnen iets doen werkgevers en vakbonden

CONCLUSIE Alle stakeholders in de wereld van werk kunnen iets doen werkgevers en vakbonden zijn bondgenoten Start in België: inbedden in bestaande structuren De aanpak is gericht op: Secundaire PREVENTIE BESCHERMING ONDERSTEUNING PARTNERSCHAPPEN RE-INTEGRATIE Bescherming voor ontslag SO ? IPV en discriminatie ?

Meer info • • • Website CARVE – praktische gids voor bedrijven : http:

Meer info • • • Website CARVE – praktische gids voor bedrijven : http: //carvedaphne. eu/ Belgische studie: http: //www. pourlasolidarite. eu/site s/default/files/publications/files/ed 2015 -carve-violences-be-frvf_0. pdf Domestic [email protected] network: http: //dvatworknet. org/ FPS 2011 - Quand les violences domestiques s’invitent sur le lieu de travail ou dans le processus d’insertion professionnelle: http: //www. brudoc. be/opac_css/do c_num. php? explnum_id=680 Brochures van het IGVM: http: //igvmiefh. belgium. be/nl/publicaties

Bedankt voor uw aandacht! Bedankt aan iedereen en tot horens http//igvm-iefh. belgium. be Vragen

Bedankt voor uw aandacht! Bedankt aan iedereen en tot horens http//igvm-iefh. belgium. be Vragen ? Marijke. [email protected] belgie. be

Bronnen : European Trade Union Confederation, 2017. SAFE AT HOME, SAFE AT WORK Trade

Bronnen : European Trade Union Confederation, 2017. SAFE AT HOME, SAFE AT WORK Trade union strategies to prevent, manage and eliminate work-place harassment and violence against women, online geraadpleegd via https: //www. etuc. org/sites/www. etuc. org/files/document/files/en__brochure_-_safe_at_home_1. pdf Australian Bureau of Statistics (2012). personal safety survey, Australia, online geraadpleegd via http: //www. abs. gov. au/ausstats/[email protected] nsf/Lookup/4906. 0 Chapter 7002012 Council of Europe (2016). Encouraging the participation of the private sector and the media in the prevention of violence against women and domestic violence: article 17 of the Istanbul Convention, Brussels: Council of Europe. Walby S. , Allen J. , Simmons J. , (2004). Domestic violence, sexual assault and stalking: findings from the British Crime Survey, London: Home Office Research, Development and Statistics Directorate. Wathen C. N. , Mac. Gregor J. C. D. , Mac. Quarrie, B. J. , Canadian Labour Congress (2014). Can Work be Safe, When Home Isn’t? Initial Findings of a Pan-Canadian Survey on Domestic Violence and the Workplace. Ontario: Centre of Research & Education on Violence Against Women and Children. Psytel (2009). Estimation du cout du violences conjugales en Europe, online geraadpleegd via http: //www. psytel. eu/violences. php ILO(mei 2017 ) conference paper. http: //www. ilo. org/ilc/ILCSessions/107/reports-to-theconference/WCMS_553577/lang--en/index. htm